Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Beställ intyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Uppsala kommun beställa arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg eller inkomstintyg.

Vi behandlar beställningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är mellan 1 och 10 dagar.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Typ av intyg
Välj för vilken period ditt intyg ska gälla

Du kan bara beställa ett arbetsgivarintyg för tid du redan arbetat. Om du inte anger en period för arbetsgivarintyget så skickar vi ett intyg för de 12 senast arbetade månaderna.

Kontaktuppgifter
(ÅÅMMDDXXXX)
Övriga uppgifter

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kommunstyrelsen ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera ärendet. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

 

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.