För dig som är vikarie i Uppsala kommun

 1. Information med anledning av coronaviruset


  Du som är vikarie i Uppsala kommun behöver veta vad du kan göra för att minimera risken för smittspridning.

  Tänk på att:

  • Enligt smittskyddslagen har du ett ansvar för att förebygga smittspridning. Du ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
  • För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara hemma och begränsa sociala kontakter vid symptom på sjukdom. Det är också viktigt att vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  • Om du har symtom, läs på Vårdguiden 1177:s webbplats vad du ska göra. De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

  Läs mer om coronaviruset - covid-19

  Läs Folkhälsomyndighetens anvisningar

  Information om sjukskrivning

  Det görs också många åtgärder nu från regeringen som bland annat påverkar sjukförsäkringen, till exempel med slopat karensavdrag och ändrade rutiner för läkarintyg. Du hittar allt du behöver veta på länkarna nedan:

  Regeringen - åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av coronaviruset

  Försäkringskassan - åtgärder med anledning av coronaviruset

  Fäll ihop
 2. I korthet


  Välkommen som vikarie i Uppsala kommun!

  Här har vi samlat information för dig som vikarierar i våra förskolor, skolor, bibliotek och kök.

  Läs om hur du gör dig tillgänglig för jobb, hur du rapporterar in tiden du jobbat, vad som händer om du blir sjuk och hur det fungerar med lön och löneutbetalningar.

  Fäll ihop
 3. Vikarie i kök och bibliotek


  Här hittar du information om hur du registrerar tillgänglig tid och hur du blir bokad.

  Kom igång

  Byt lösenord

  Det första du behöver göra är att ändra ditt lösenord på insidan.uppsala.se
  – välj kommuninloggning. Ange de inloggningsuppgifter som vikarieförmedlingen har skickat till dig. Byt till ett nytt lösenord som du kommer ihåg.

  Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken, där en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra måste ingå.

  Lägg in tillgänglig tid

  När du valt ett eget lösenord ska du lägga in tillgänglig tid för när du kan jobba. Det gör du genom att logga in i Heroma.
  Heroma finns som mobilapp till både Iphone och Android.

  Hämta mobilappen Heroma – MinTid för Iphone/Ipad från App Store

  Hämta mobilappen Heroma MinTid för Android från Google Play

  Om du inte vill använda en mobilapp kan du logga in i webbversionen av Heroma självservice:

  Logga in i Heroma självservice

  Hur du blir bokad

  1. När du har lagt in din tillgängliga tid kommer du att få jobberbjudande via sms eller telefon. Du ska svara på sms:et för att acceptera eller tacka nej till jobberbjudandet. Det är viktigt att du bara skriver JA eller NEJ i sms:et.
  2. Om du var först med att tacka JA kommer du att få ett bekräftelse-sms på din bokning.
  3. Leta upp arbetsplatsens adress och telefonnummer via arbetsplatsens webbplats.
  4. Ring till arbetsplatsen och bekräfta att du är bokad.
  5. Om du inte har blivit bokad på arbetspasset kommer du att få ett sms om detta. Du kan då tacka JA till ett annat arbetspass. 

  Dina arbetspass

  Dina bokade arbetspass ser du i appen Heroma MinTid. Arbetsplatsen ansvarar för att lägga in de tider som du ska arbeta/har arbetat. Om ett arbetspass saknas i ditt schema eller om tiderna inte stämmer med hur du har arbetat, ska du kontakta arbetsplatsen som du var bokad på. Kontrollera i Heroma självservice hur många timmar du har arbetat och på vilken arbetsplats, för att se att det har registrerats rätt. Arbetar du mer än fem timmar ska du ha 30 minuters rast. Rasten dras alltid av från din totala arbetstid.

  För dig som arbetar helger kommer obekväm arbetstid (OB) att registreras automatiskt i Heroma.

  Sjukdom/VAB

  Om du inte är bokad på något pass tar du bort din tillgängliga tid i MinTid eller Heroma självservice. Om du är bokad på ett arbetspass ska du meddela arbetsplatsen som du är bokad på. Du måste också kontakta vikarieförmedlingen, senast 07:30 samma dag.

  Du behöver registrera ditt barns personnummer i Heroma självservice för att vikarieförmedlingen ska kunna registrera VAB.

  Instruktioner till Heroma

  Manualer till Heroma MinTid och Heroma självservice.

  Läs manualen för MinTid Heroma (PDF, 981 KB)

  Läs manualen för Heroma självservice (PDF, 916 KB)

  Instruktionsfilm

  Fäll ihop
 4. Vikarie i förskola och grundskola


  Här hittar du information om hur du registrerar tillgänglig tid, hur du blir bokad och rapporterar din arbetade tid samt manualer och instruktioner för Ipool. 

  Ange när du kan arbeta

  Logga in på www.ipool.se eller via appen ”ipool.se” med de inloggningsuppgifter som du har fått från vikarieförmedlingen via sms. I ipool meddelar du vilka dagar du kan arbeta genom att ange tillgänglig tid.

  När du blir bokad

  Du kommer att få jobberbjudande via sms eller via ipool-appen. Du kan då tacka ja till passet direkt i appen och får sedan ett bekräftelse-sms med förskolans/skolans namn, adress, telefonnummer och tider som du ska arbeta. Ring alltid till förskolan/skolan och meddela att du blivit bokad. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar.
  Du ser dina bokade arbetspass i ipool. Om du inte ser ditt arbetspass, kontakta förskolan.

  Instruktioner till Ipool

  Läs manualen till Ipool (PDF, 435 KB)

  Instruktionsfilm till Ipool

  Fäll ihop
 5. Information om till exempel lön, vad du gör när du är sjuk, vabbar och beställer intyg


  Gemensam information för dig som arbetar som vikarie i kök, bibliotek, förskola eller grundskola. Här hittar du information om lön, vad som händer om du blir sjuk eller vabbar, friskvårdsbidrag, sekretesslagen och hur du beställer intyg. 

  Med anledning av coronaviruset görs nya åtgärder kring bland annat sjukförsäkringen. Du kan läsa mer om det i vår samlade information om coronaviruset på sidan för vikarier.

  Information med anledning av coronaviruset

  Vi utgår från din utbildning och erfarenhet när vi sätter lön. Om du har relevant utbildning eller erfarenhet inom området kan du få högre lön, men då måste du styrka det genom att skicka intyg eller betyg till vikarieformedling@uppsala.se  

  Om du kompletterar med intyg eller betyg efter att du börjat jobba hos oss, gör vi en eventuell höjning av timlönen månaden efter.

  Du får din lön en månad i efterskott. Om du till exempel arbetar i augusti så får du lönen i september.

  Löneutbetalning 

  Lönen betalas ut av Nordea den 27:e varje månad. För att lönen ska hamna på rätt konto ska du göra en kontoanmälan.

  Anmäl ditt lönekonto hos Nordea.

  När du anmäler konto behöver du också uppge Uppsala kommuns arbetsgivarnummer, som är 648200. Kontakta Nordea om du har frågor kring kontoanmälan, på telefon 0771-22 44 88.

  Se ditt lönebesked elektroniskt

  Om du får problem med din lön ska du vända dig till den eller de arbetsplatser du saknar utbetalning från. Din lönespecifikation hämtar du digitalt, vilket betyder att du inte får lönespecifikationen hemskickad via post. Har du redan idag Nordeas eller Swedbanks internetbank anmäler du dig till e-lönespecifikation direkt via Internetbanken. Är du kund i en annan bank anmäler du dig till Kivras digitala brevlåda.

  Beställ A-skattsedel

  Beställ A-skattsedel från Skatteverket och mejla in den till loneservice@uppsala.se. Om du inte lämnar in A-skattsedel, drar vi 10 procent extra i skatteavdrag till dess att du lämnat in A-skattsedeln, enligt anvisningar från Skatteverket.

  Om du arbetar minst 66 timmar per månad, i tre sammanhängande månader så kan du ha kvalificerat dig för att få ett friskvårdsbidrag. Du kan använda friskvårdsbidraget till gymkort, simning, dansklass, massage eller annan typ av friskvård. För 2019 är bidraget på 1 100 kr.

  Om du tror att du jobbat tillräckligt mycket för att få friskvårdsbidrag, kontakta oss på vikarieformedling@uppsala.se.

  Om du blir försenad eller sjuk ska du ringa till både arbetsplatsen och vikarieförmedlingen. Om ingen svarar, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att ha god framförhållning – du måste sjukanmäla dig till vikarieförmedlingen på 018-726  00 70 senast 07:30 för att vi ska hinna skicka en ersättare till passet. Sjukanmälan gäller alltid per bokat pass, det vill säga, är du bokad flera dagar i rad måste du sjukanmäla dig för varje dag.

  Sjuklön

  Vid längre sjukfrånvaro är du berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats

  Arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och inkomstintyg är digitala och går att beställa här.

  Skriv under övriga uppgifter vad du ska använda intyget till eftersom intyg som ska till bank eller som gäller boende prioriteras.

  Är du i behov av ett anställningsbevis, kontakta vikarieförmedlingen.

  Tänk på att vara ute i god tid, det tar ca 1-2 veckor innan du får ditt intyg.

  Intyg kan endast utfärdas på svenska.

  Som vikarie omfattas du av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att du inte får röja uppgifter (muntliga eller skriftliga) som du har fått kännedom om i ditt jobb. Bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om vissa förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att du bryter mot sekretessen även om du beskriver någon på ett sådant sätt att personen kan identifieras även om du inte nämnt något namn.

  Sekretessen för uppgift i allmänna handlingar gäller i högst sjuttio år. Även om du lämnar verksamheten och till exempel byter jobb eller går i pension, är du skyldig att iaktta sekretess. Tystnadsplikten gäller hela livet även om åtal för tystnadspliktsbrott på grund av preskription inte kan väckas efter två år.

  Om du bryter mot sekretesslagen

  Om du bryter mot sekretesslagen gör du dig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan dömas till böter eller fängelse. Det gäller vare sig du lämnar ut en handling eller om du muntligen lämnar ut information.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Vikarieförmedlingen

  Telefon:
  Måltidsservice, grundskola och förskola:
  Måndag-fredag 07:00–09:00, 018-726 00 70.
  Bibliotek:
  Måndag-torsdag 09:00–09:30, 018-726 00 80
  Besöksadress: Klostergatan 13
  Postadress: Klostergatan 13, 753 75 Uppsala

  Vi tar bara emot besök som är bokade i förväg!

  Fäll ihop