För dig som är vikarie i Uppsala kommun

 1. I korthet


  Välkommen som vikarie i Uppsala kommun!

  Här har vi samlat information för dig som vikarierar i våra förskolor, skolor, bibliotek och kök.

  Läs om hur du gör dig tillgänglig för jobb, hur du rapporterar in tiden du jobbat, vad som händer om du blir sjuk och hur det fungerar med lön och löneutbetalningar.

  Våra timmisar är guld värda och gör stor skillnad.

  Fäll ihop
 2. Ange när du kan arbeta


  I schemaläggningsverktyget ipool meddelar du vilka dagar du kan arbeta genom att ange tillgänglig tid.

  Logga in i ipool

  Logga in med användarnamn och lösenord som du fått via sms eller mejl.

  Se film om hur du lägger in tillgänglig tid (ipool 2.0)

  Läs instruktioner om hur du lägger in tillgänglig tid (ipool 2.0). (PDF, 600 KB)

  Se film om hur du lägger in tillgänglig tid (Heroma)

  Läs instruktioner om hur du lägger in tillgänglig tid (Heroma) (PDF, 1 MB)

   

  Fäll ihop
 3. När du blir bokad


  När du lagt tillgänglig tid i ipool får du jobberbjudanden via telefon eller sms. När du tackar ja till ett jobb får du en sms-bekräftelse. Där finns arbetstid, arbetsplats och telefonnummer till arbetsplatsen.

  Ring alltid till arbetsplatsen och meddela att du blivit bokad. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar.

  Fäll ihop
 4. Rapportera arbetad tid


  Rapportera in tiden du arbetat genom att fylla i en tjänstgöringsrapport. Skriv en rapport för varje ny månad och ny arbetsplats.

  Arbetar du fem timmar eller mer har du rätt till 30 minuters rast under dagen. Rasten dras alltid av från din totala arbetstid. Det sker i överenskommelse med arbetsgivaren.

  Så här fyller du i rapporten:

  • Ange ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  • Ange arbetsplats, månad, datum och vilken tid du börjat och slutat.
  • Gör eventuella lunchavdrag.

  Ladda ner tjänstgöringsrapport. (PDF, 82 KB)

  Se exempel på ifylld tjänstgöringsrapport. (PDF, 404 KB)

  Fyll i rapporten med bläckpenna och lämna in den på arbetsplatsen.

  Du som vikarierar ensam i ett kök skickar själv in din tjänstgöringsrapport till:
  Uppsala kommun
  Måltidsservice
  Danmarksgatan 26
  753 75 Uppsala

  Fäll ihop
 5. Lön


  Vi utgår från din utbildning och erfarenhet när vi sätter lön. Om du har relevant utbildning eller erfarenhet inom området kan du få högre lön, men då måste du styrka det genom att skicka intyg eller betyg till vikarieförmedlingen. Om du kompletterar med intyg eller betyg efter att du börjat jobba hos oss, gör vi en eventuell höjning av timlönen månaden efter.

  Du får din lön en månad i efterskott. Om du till exempel arbetar i augusti så får du lönen i september.

  Löneutbetalning

  Lönen betalas ut av Nordea den 27:e varje månad. För att lönen ska hamna på rätt konto ska du göra en kontoanmälan.

  Anmäl ditt lönekonto hos Nordea.

  När du anmäler konto behöver du också uppge Uppsala kommuns arbetsgivarnummer, som är 648200. Kontakta Nordea om du har frågor kring kontoanmälan, på telefon 0771-22 44 88.

  Se ditt lönebesked elektroniskt

  Om du får problem med din lön ska du vända dig till den eller de arbetsplatser du saknar utbetalning från. Det är alltid bra att ta en kopia eller foto på dina tjänstgöringsrapporter för att se vilka arbetsplatser du arbetat på. Din lönespecifikation hämtar du digitalt, vilket betyder att du inte får lönespecifikationen hemskickad via post. Har du redan idag Nordeas eller Swedbanks internetbank anmäler du dig till e-lönespecifikation direkt via Internetbanken. Är du kund i en annan bank anmäler du dig till Kivras digitala brevlåda.

  Beställ A-skattsedel

  Beställ A-skattsedel från Skatteverket och lämna den med din första tjänstgöringsrapport. Du kan också mejla in den till loneservice@uppsala.se. Om du inte lämnar in A-skattsedel, drar vi 10 procent extra i skatteavdrag till dess att du lämnat in A-skattsedeln, enligt anvisningar från Skatteverket.

  Fäll ihop
 6. Om du blir sjuk


  Om du blir försenad eller sjuk ska du ringa både arbetsplatsen och vikarieförmedlingen och tala om det. Om ingen svarar, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att ha god framförhållning – du måste sjukanmäla dig till vikarieförmedlingen på 0771-77 30 00 senast kl. 07.30 för att vi ska hinna skicka en ersättare till passet. Sjukanmälan gäller alltid per bokat pass, det vill säga, är du bokad flera dagar i rad måste du sjukanmäla dig för varje dag.

  Sjukersättning

  Om du är bokad för ett längre vikariat står arbetsplatsen för din sjuklön de första 14 dagarna. Dag 1 är karensdag. Det betyder att du inte får någon sjuklön den dagen. Vid kortare vikariat får du ingen lön vid sjukdom.

  Fäll ihop
 7. Friskvårdsbidrag


  Om du jobbar minst 66 timmar per månad, i tre sammanhängande månader så kan du ha kvalificerat dig för att få ett friskvårdsbidrag. Du kan använda friskvårdsbidraget till gymkort, simning, dansklass, massage eller annan typ av friskvård. För 2018 är bidraget på 1 100 kr.

  Om du tror att du jobbat tillräckligt mycket för att få friskvårdsbidrag, kontakta oss på vikarieformedling@uppsala.se.

  Fäll ihop
 8. Sekretesslagen


  Som vikarie omfattas du av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att du inte får röja uppgifter (muntliga eller skriftliga) som du har fått kännedom om i ditt jobb. Bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om vissa förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att du bryter mot sekretessen även om du beskriver någon på ett sådant sätt att personen kan identifieras även om du inte nämnt något namn.

  Hur länge sekretessen gäller

  Sekretessen för uppgift i allmänna handlingar gäller i högst sjuttio år. Även om du lämnar verksamheten och till exempel byter jobb eller går i pension, är du skyldig att iaktta sekretess. Tystnadsplikten gäller hela livet även om åtal för tystnadspliktsbrott på grund av preskription inte kan väckas efter två år.

  Om du bryter mot sekretesslagen

  Om du bryter mot sekretesslagen gör du dig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan dömas till böter eller fängelse. Det gäller vare sig du lämnar ut en handling eller om du muntligen lämnar ut information.

  Fäll ihop
 9. Beställa intyg


  Anställningsavtal och tjänstgöringsintyg är digitala och går att beställa på uppsala.se.

  Beställ intyg.

  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Vikarieförmedlingen

  Vi har ett gemensamt telefonnummer för alla samtal till vikarieförmedlingen.

  Vi tar bara emot besök som är bokade i förväg!

  Följ oss på Facebook – Vi är Uppsala kommun

  Telefon: 0771-773000, knappval 2. Måndag–fredag 07.00–09.00
  Besöksadress: Klostergatan 13
  Postadress: Klostergatan 13, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop