För dig som är vikarie i Uppsala kommun

 1. I korthet


  Välkommen som vikarie i Uppsala kommun!

  Här har vi samlat information för dig som vikarierar i våra förskolor, skolor, bibliotek och kök.

  Läs om hur du gör dig tillgänglig för jobb, hur du rapporterar in tiden du jobbat, vad som händer om du blir sjuk och hur det fungerar med lön och löneutbetalningar.

  Våra timmisar är guld värda och gör stor skillnad.

  Fäll ihop
 2. Vikarie i kök och bibliotek


  Här hittar du information om hur du registrerar tillgänglig tid, hur du blir bokad samt manualer och instruktioner för Heroma.

  Kom igång

  Det första du behöver göra är att ändra ditt lösenord på insidan.uppsala.se
  – välj kommuninloggning. Ange de inloggningsuppgifter som vikarieförmedlingen har skickat till dig. Byt till ett nytt lösenord som du kommer ihåg.

  Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken, där en liten bokstav, en stor bokstav och en siffra måste ingå.

  Du kan sen logga in med ditt nya lösenord på Heroma självservice eller via appen ”MinTid”

  Hur du blir bokad

  1. Använd Heroma självservice eller appen MinTid för att registrera din tillgängliga tid. 
  2. Du får då jobberbjudande via sms eller telefon. Du ska tacka JA eller NEJ till passet. Det är viktigt att du bara skriver JA eller NEJ i smset.
  3. Om du var först med att tacka JA kommer du att få ett bekräftelse-sms på din bokning.
  4. Leta upp arbetsplatsens adress och telefonnummer via arbetsplatsens hemsida.
  5. Ring till arbetsplatsen och bekräfta att du är bokad.
  6. Om du inte har blivit bokad på arbetspasset kommer du att få ett sms om detta. Du kan då tacka JA till ett annat arbetspass. 

  Dina arbetspass

  Dina bokade arbetspass ser du i Heroma självservice eller i MinTid (bilder finns i instruktionerna). Arbetsplatsen ansvarar för att lägga in de tider som du ska arbeta/har arbetat. Om ett arbetspass saknas i ditt schema eller om tiderna inte stämmer med hur du har arbetat, ska du kontakta arbetsplatsen som du var bokad på. Kontrollera i Heroma självservice hur många timmar du har arbetat och på vilken arbetsplats, för att se att det har registrerats rätt. Arbetar du mer än fem timmar ska du ha 30 minuters rast. Rasten dras alltid av från din totala arbetstid.

  För dig som arbetar helger inom kommunala kök kommer obekväm arbetstid (OB) att registreras automatiskt i Heroma självservice.

  Sjukdom/VAB

  Om du inte är bokad på något pass tar du bort din tillgängliga tid i MinTid eller Heroma självservice. Om du är bokad på ett arbetspass ska du meddela arbetsplatsen som du är bokad på. Du måste också kontakta vikarieförmedlingen, senast 07:30 samma dag.

  Du behöver registrera ditt barns personnummer i Heroma självservice för att vikarieförmedlingen ska kunna registrera VAB.

  Instruktioner till Heroma

  Manualer till Heroma självservice och appen MinTid.

  Manual Heroma Självservice.pdf (PDF, 916 KB)

  Manual MinTid Heroma.pdf (PDF, 981 KB)

  Instruktionsfilm

  Fäll ihop
 3. Vikarie i förskola och grundskola


  Här hittar du information om hur du registrerar tillgänglig tid, hur du blir bokad och rapporterar din arbetade tid samt manualer och instruktioner för Ipool. 

  Ange när du kan arbeta

  Logga in på www.ipool.se eller via appen ”ipool.se” med de inloggningsuppgifter som du har fått från vikarieförmedlingen via sms. I ipool meddelar du vilka dagar du kan arbeta genom att ange tillgänglig tid.

  När du blir bokad

  Du kommer att få jobberbjudande via sms eller via ipool-appen. Du kan då tacka ja till passet direkt i appen och får sedan ett bekräftelse-sms med förskolans/skolans namn, adress, telefonnummer och tider som du ska arbeta. Ring alltid till förskolan/skolan och meddela att du blivit bokad. Det går bra att lämna meddelande på telefonsvararen om ingen svarar.

  Rapportera arbetad tid

  Rapportera in tiden du har arbetat genom att fylla i en tjänstgöringsrapport. Skriv en rapport för varje ny månad och ny arbetsplats.
  Arbetar du mer än fem timmar ska du ha 30 minuters rast under dagen. Rasten dras alltid av från din totala arbetstid. Det sker i överenskommelse med arbetsgivaren. 

  Hantering av tjänstgöringsrapporter gäller enbart dig som är vikarie i grundskola.

  Så här fyller du i rapporten:

  • Ange ditt namn, personnummer och telefonnummer.
  • Ange arbetsplats, månad, datum och vilken tid du börjat och slutat.
  • Gör eventuella lunchavdrag.

  Fyll i rapporten med bläckpenna, signera och lämna in den på arbetsplatsen.
  Det är alltid bra att själv notera vilka tider och arbetsplatser du arbetat på, för att jämföra med din lönespecifikation.

  Relaterade dokument

  Ladda ner tjänstgöringsrapport. (PDF, 82 KB) (PDF, 82 KB)

  Se exempel på ifylld tjänstgöringsrapport. (PDF, 404 KB) (PDF, 404 KB)

  Instruktioner till ipool 2.0

  Manual till ipool

  Manual_vikarier_Ipool.pdf (PDF, 435 KB)

  Instruktionsfilm ipool

  Fäll ihop
 4. Gemensam information för alla vikarier


  Gemensam information för dig som arbetar som vikarie i kök, bibliotek, förskola eller grundskola. Här hittar du information om lön, vad som händer om du blir sjuk eller vabbar, friskvårdsbidrag, sekretesslagen och hur du beställer intyg. 

  Lön

  Vi utgår från din utbildning och erfarenhet när vi sätter lön. Om du har relevant utbildning eller erfarenhet inom området kan du få högre lön, men då måste du styrka det genom att skicka intyg eller betyg till vikarieformedling@uppsala.se  

  Om du kompletterar med intyg eller betyg efter att du börjat jobba hos oss, gör vi en eventuell höjning av timlönen månaden efter.

  Du får din lön en månad i efterskott. Om du till exempel arbetar i augusti så får du lönen i september.

  Löneutbetalning

  Lönen betalas ut av Nordea den 27:e varje månad. För att lönen ska hamna på rätt konto ska du göra en kontoanmälan.

  Anmäl ditt lönekonto hos Nordea.

  När du anmäler konto behöver du också uppge Uppsala kommuns arbetsgivarnummer, som är 648200. Kontakta Nordea om du har frågor kring kontoanmälan, på telefon 0771-22 44 88.

  Se ditt lönebesked elektroniskt

  Om du får problem med din lön ska du vända dig till den eller de arbetsplatser du saknar utbetalning från. Din lönespecifikation hämtar du digitalt, vilket betyder att du inte får lönespecifikationen hemskickad via post. Har du redan idag Nordeas eller Swedbanks internetbank anmäler du dig till e-lönespecifikation direkt via Internetbanken. Är du kund i en annan bank anmäler du dig till Kivras digitala brevlåda.

  Beställ A-skattsedel

  Beställ A-skattsedel från Skatteverket och mejla in den till loneservice@uppsala.se. Om du inte lämnar in A-skattsedel, drar vi 10 procent extra i skatteavdrag till dess att du lämnat in A-skattsedeln, enligt anvisningar från Skatteverket.

  Om du blir sjuk

  Om du blir försenad eller sjuk ska du ringa till både arbetsplatsen och vikarieförmedlingen. Om ingen svarar, tala in ett meddelande på telefonsvararen. Tänk på att ha god framförhållning – du måste sjukanmäla dig till vikarieförmedlingen på 018-726  00 70 senast kl. 07:30 för att vi ska hinna skicka en ersättare till passet. Sjukanmälan gäller alltid per bokat pass, det vill säga, är du bokad flera dagar i rad måste du sjukanmäla dig för varje dag.

  Sjuklön

  Som timanställd hos Vikarieförmedlingen är du anställd utan sjuklön. Du kan däremot vara berättigad till sjukpenning från Försäkringskassan.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats

  Friskvårdsbidrag

  Om du arbetar minst 66 timmar per månad, i tre sammanhängande månader så kan du ha kvalificerat dig för att få ett friskvårdsbidrag. Du kan använda friskvårdsbidraget till gymkort, simning, dansklass, massage eller annan typ av friskvård. För 2019 är bidraget på 1 100 kr.

  Om du tror att du jobbat tillräckligt mycket för att få friskvårdsbidrag, kontakta oss på vikarieformedling@uppsala.se.

  Sekretesslagen

  Som vikarie omfattas du av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär att du inte får röja uppgifter (muntliga eller skriftliga) som du har fått kännedom om i ditt jobb. Bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om vissa förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att du bryter mot sekretessen även om du beskriver någon på ett sådant sätt att personen kan identifieras även om du inte nämnt något namn.

  Hur länge sekretessen gäller
  Sekretessen för uppgift i allmänna handlingar gäller i högst sjuttio år. Även om du lämnar verksamheten och till exempel byter jobb eller går i pension, är du skyldig att iaktta sekretess. Tystnadsplikten gäller hela livet även om åtal för tystnadspliktsbrott på grund av preskription inte kan väckas efter två år.

  Om du bryter mot sekretesslagen
  Om du bryter mot sekretesslagen gör du dig skyldig till brott mot tystnadsplikten och kan dömas till böter eller fängelse. Det gäller vare sig du lämnar ut en handling eller om du muntligen lämnar ut information.

  Beställa intyg

  Arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och inkomstintyg är digitala och går att beställa här.

  Skriv under övriga uppgifter vad du ska använda intyget till.

  Är du i behov av ett anställningsbevis, kontakta vikarieförmedlingen.

  Tänk på att vara ute i god tid, det tar ca 1-2 veckor innan du får ditt intyg.

  Intyg kan endast utfärdas på svenska.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Vikarieförmedlingen

  Telefon:
  Måltidsservice, grundskola och förskola:
  Måndag-fredag 07:00–09:00, 018-726 00 70.
  Bibliotek:
  Måndag-torsdag 09:00–09:30, 018-726 00 80
  Besöksadress: Klostergatan 13
  Postadress: Klostergatan 13, 753 75 Uppsala

  Vi tar bara emot besök som är bokade i förväg!

  Fäll ihop