Extratjänster

En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden. Anställningen varar i ett år. 

Personer med extratjänst bidrar på olika sätt till arbetsplatsen men ersätter inte ordinarie medarbetare. De fungerar som extraresurs i offentlig verksamhet, till exempel förskola, skola, administration eller parkförvaltning. 

Vem kan ha en extratjänst?

En arbetssökande kan i vissa fall få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande: 

  • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år och har en etableringsplan eller har haft en etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har varit anvisad till etableringsprogrammet under de senaste 12 månaderna. 

Fler än hälften av de som har en extratjänst kombinerar sin tjänst med att studera på halvtid. Det kan till exempel vara grundläggande studier i svenska.