Extratjänster

En extratjänst är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. Syftet är att långtidsarbetslösa och nyanlända personer ska få arbete och en stärkt position på arbetsmarknaden. Anställningen varar i ett år. Fram till årsskiftet 2018–2019 gick det att förlänga anställningen ett år.

Personer med extratjänst bidrar på olika sätt till arbetsplatsen men ersätter inte ordinarie medarbetare. De fungerar som extraresurs i offentlig verksamhet, till exempel förskola, skola, administration eller parkförvaltning.

Inga nya eller förlängda extratjänster 2019

2019 går det inte att anställa eller förlänga extratjänster. Satsningen på extratjänster finns inte med i statens budget för 2019 som antogs av riksdagen i december 2018. Därför fattar kommunen nu inga nya beslut om nya extratjänster eller förlängningar av extratjänster.

Alla som har en extratjänst får behålla den tills anställningen går ut. Inga extratjänster avbryts i förtid.

Vem kan ha en extratjänst?

En arbetssökande kan ha en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande: 

  • Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år och har en etableringsplan eller har haft en etableringsplan under de senaste 12 månaderna.
  • Är nyanländ och har fyllt 20 år och deltar i etableringsprogrammet eller har varit anvisad till etableringsprogrammet under de senaste 12 månaderna.

Uppsala satsade på extratjänster 2017–2018

Som ett led i arbetet med integration och inkludering satsade Uppsala kommun på extratjänster under 2017–2018 i samarbete med Arbetsförmedlingen. Uppsala kommun uppnådde det politiska målet att anställa 700 personer i extratjänst fram till 31 december 2018.

Fler än hälften av de som har en extratjänst kombinerar sin tjänst med att studera på halvtid. Det kan till exempel vara studier i svenska.