Anställningsgaranti för utbildade barnskötare och undersköterskor

Uppsala kommun garanterar fast heltidsanställning för dig som avslutar din utbildning efter 1 juni 2018 och då har en fullständig examen från

  • vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet vid ett gymnasium i Uppsala kommun
  • vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet vid en vuxenutbildning som Uppsala kommun har avtal med.

Ansök om att få en fast anställning

För att få en anställning måste du anmäla ditt intresse genom att skicka in en ansökan. En ny ansökningsperiod öppnar den 1 september 2019 och annonserna kommer att ligga ute fram till 31 maj 2020 för att sedan göra uppehåll under sommarperioden. 

Från och med 1 september 2019 gäller nya regler för att göra anspråk på anställning inom ramen för anställningsgarantin.

 

  • Anspråk på anställningsgaranti ska göras senast tre månader efter att utbildningen är avslutad. Anspråk på garantin görs genom att skicka in en ansökan via anvisade annonser.
  • Har utbildningen avslutats innan 1 september 2019 så ska anspråk göras senast 31 december 2019. Utbildningen måste dock vara avslutad efter 1 juni 2018.
  • Om du uppfyller de förutsättningar som beskrivs i annonsen så får du ett erbjudande om anställning inom nio månader efter att du lämnat ansökan. Om ansökan görs innan utbildningen är avslutad gäller nio månader efter att utbildningen är avslutad.