Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Föreningar och kommunala bolag i Uppsala kommun kan söka ett lönestöd för att anställa ungdomar för feriejobb under sommaren. Ansökan för att få lönestöd 2024 är öppen 22 januari–19 februari. Alla feriejobb ska genomföras någon gång under perioden vecka 25–33.

 2. Stödet gäller för anställning av elever i årskurs 9 och SPRINT

  Lönestödet gäller för feriejobb till ungdomar som är folkbokförda i Uppsala kommun och går i årskurs 9 eller läser SPRINT - Språkintroduktionsprogrammet.

  Feriejobbet ska bestå av minst 90 timmar fördelade under tre veckors jobb till varje ungdom. De tre veckorna behöver inte vara sammanhängande men feriejobbet ska helst vara tre sammanhängande veckor. Arbetet får inte delas upp på längre tid än tre veckor totalt. Alla feriejobb ska genomföras någon gång under perioden vecka 25–33. Arbetsgivaren bestämmer när feriejobbet ska göras inom den perioden.

  Föreningar och kommunala bolag som ansöker om lönestödet ska vara registrerade som arbetsgivare och ha sitt säte och sin verksamhet inom Uppsala kommun. Feriejobbet ska utföras inom Uppsala kommun.  

 3. Ansök om lönestöd för feriejobb

  Ansökan för 2024 är stängd. 

  Kriterier för att bli godkänd för lönestödet 

  • Registrerad som arbetsgivare vid ansökningstillfället. 
  • Verksamheten har sitt säte och är verksam i Uppsala kommun. 
  • Erbjuda feriejobb om minst 90 timmar per ungdom under tre veckor under perioden vecka 25-33. 
  • Betala kollektivavtalsenlig lön. I de fall kollektivavtalsenliga nivåer är lägre än kommunens lägsta lönenivåer för feriejobbande ungdomar så ska kommunens lönenivåer gälla. Lönen ska vara inklusive semesterersättning och sociala avgifter. 
  • Det finns handledare. 
  • Ungdomen omfattas av en arbetsskadeförsäkring. 
  • Arbetsuppgifterna ryms inom Arbetsmiljöverkets bestämmelser om arbetsuppgifter och arbetstider för unga i arbetslivet.  
  • Feriejobbet ska utföras inom Uppsala kommun. 
  • Verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar ska präglas av ett tobaks-, alkohol-, doping- och drogfritt förhållningssätt och en miljö fri från spel med pengar. 
  • Ställer sig bakom principer om demokratiska värderingar, icke-diskriminering och jämställdhet. 

  Genom att ansöka om lönestödet intygar vi att vi uppfyller ovanstående kriterier. 

 4. Stödets storlek

  Arbetsgivaren kan få lönestöd för max tre veckor per ungdom. Stödet är

  • 11 000 kronor per anställd ungdom i årskurs 9.
  • 13 000 kronor per anställd ungdom under 18 år på språkintroduktion (IMS) på gymnasiet (SPRINT).
  • 13 800 kr per anställd ungdom över 18 år på språkintroduktion (IMS) på gymnasiet (SPRINT).

  Stödet täcker lönekostnaden inklusive semesterersättning och arbetsgivaravgifter motsvarande kommunens lägsta lönenivåer.

  Uppsala kommun gör en bedömning av hur många ungdomar som varje arbetsgivare kan få stöd för som mest.  

 5. Arbetsgivaren begär ut lönestödet

  När anställningen för feriejobb har avslutats begär arbetsgivaren ut lönestödet från Uppsala kommun. Det görs genom en blankett som kommer att finnas på den här sidan.

  Lönestödet betalas ut senast 16 oktober 2024.  

 6. Arbetsgivarens ansvar och lönenivåer

  Arbetsgivaren ansvarar för att säkerställa att de ungdomar som anställs tillhör målgruppen för lönestödet.

  Lönerna ska motsvara kollektivavtalsenliga nivåer. Men i de fall de kollektivavtalsenliga nivåerna är lägre än kommunens lägsta lönenivåer för feriejobbande ungdomar så ska kommunens lönenivåer gälla:

  • minst 81 kronor (inklusive semesterersättning) per timme för elever i årskurs 9
  • minst 97 kronor (inklusive semesterersättningper) timme för SPRINT-elever under 18 år
  • minst 103 kronor (inklusive semesterersättning) per timme för SPRINT-elever över 18 år
 7. Rekrytering och marknadsföring

  Arbetsgivaren rekryterar och anställer själv. Uppsala kommun kan erbjuda intresserade aktörer att delta på en feriejobbsmässa för att marknadsföra sin verksamhet.

 8. Prioritering av ansökningar om lönestöd

  Om det är många arbetsgivare som ansöker om lönestöd för feriejobb kommer ansökningar att hanteras utifrån en prioriteringslista. Prioriteringslistan utgår från ändamål som finns i arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan. Listan kan komma att ändras för respektive år.

  Under 2024 kommer vi i första hand prioritera ansökningar om lönestöd för:

  • Feriejobb som utförs i Gottsunda, Valsätra, Gränby, Kvarngärdet, Sävja och Stenhagen 
  • Feriejobb som utförs på landsbygden 
  • Feriejobb inom verksamheter som genomför sommaraktiviteter för barn 

  Övriga feriejobb kommer att prioriteras i andra hand.

  En lista med de föreningar och bolag som har blivit beviljade lönestöd för att anställa ferieungdomar kommer att publiceras på den här sidan.

 9. Mer information om att anställa minderåriga

  På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du som arbetsgivare läsa mer om att anställa minderåriga:  

  För arbetsgivare till unga i arbetslivet 

  Unga i arbetslivet 

  Arbetsuppgifter för minderåriga  

 10. Kontakt

  Lönestöd för feriejobb

Nyheter om jobb och karriär

 • Ledarlabbet utvecklar framtida chefer

  Det är en häftig förmån att kommunen satsar på sina anställda genom Ledarlabbet. Det tycker Alva Melin och Albin Sjöberg. De sökte och kom in på den chefsförberedande insatsen, som är till för att rekrytera inifrån och utveckla interna förmågor som är intresserade av ledarskap.

 • Drygt 620 politiker och kommunanställda har utbildats i företagandets villkor

  Företagen är basen i Uppsalas fortsatta framgång. Att utbilda kommunala tjänstepersoner och politiker i företagandet villkor är ett sätt att stärka kommunens förmåga att vara en bra samarbetspartner till näringslivet för fortsatt hållbar tillväxt.

 • Nytt projektavtal för fler jobb och starkare attraktionskraft

  Ett nytt treårigt projektavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Innovation Centre (UIC) innebär att UIC får 1,3 miljoner per år. Målet är att skapa fler jobb i Uppsala och starkare attraktionskraft tillsammans.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Jobba som sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Jobba som socionom

  Jobba som socionom i Uppsala kommun. Du har goda utvecklingsmöjligheter och nära till kollegor och chefer. Här finns plats för dig!