Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Kommunledningskontoret

  Två kvinnor har informellt möte i kontorsmiljö

  Kommunledningskontoret stöder nämnder, förvaltningar och kommunala bolag i allt från långsiktiga strategier till dagliga servicetjänster. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att förvaltningar och bolag kan utföra sina uppdrag och nå de politiska målen. 

  Vid kommunledningskontoret finns kompetens inom:

  • strategi, planering och innovation
  • hr, kommunikation, it och upphandling
  • säkerhet, trygghet och hållbarhet
  • ekonomi och fastigheter
  • näringsliv och besöksnäring
  • gemensamma servicefunktioner.

  En kommun, ett Uppsala

  På kommunledningskontoret har vi ett särskilt uppdrag att se till helheten. Vi är en kommun, ett Uppsala. Vårt uppdrag är att arbeta för att hela kommunkoncernen ska dra åt samma håll.

  Vi som arbetar på kommunledningskontoret

  • stöttar och hittar synergieffekter – det innebär att vi blir starkare tillsammans
  • bidrar till den effektivitet som helhetsperspektivet leder till. 

  Bli en effektiv medspelare med fokus på helheten

  Genom omvärldsorientering och kreativa samarbeten kan du som medarbetare hos oss utmana dig själv och finna lösningar tillsammans med andra. Lösningarna gör att förvaltningar och kommunala bolag kan utföra sina uppdrag på bästa sätt.

  Som medarbetare på kommunledningskontoret har du stora möjligheter att

  • utvecklas inom din yrkesroll
  • hitta nya karriärvägar.
 2. Arbeta med chefs-, ledarskaps- och medarbetarfrågor

  Inom hr kan du arbeta med rådgivning och stöd i arbetsgivarfrågor.

  Du kan arbeta nära verksamheter eller utvecklas inom ett kompetensområde:

  • chefs- och ledarutveckling
  • kompetensutveckling
  • rekrytering
  • löner och avtal
  • strategi och planering.

  Se lediga jobb inom hr-staben

 3. Arbeta med kommunikation

  Inom staben för kommunikation kan du arbeta med att stärka den kommunikativa förmågan i kommunen, samordna budskap eller utveckla kommunens kommunikationskanaler. Du kan också jobba nära verksamheter med rådgivning och stöd i kommunikationsfrågor.

  Vi har specialistkompetenser inom:

  • text och form
  • press och sociala medier
  • foto och film
  • webbutveckling
  • produktionsledning.

  Se lediga jobb inom staben för kommunikation

 4. Arbeta inom it

  Digitaliseringen är viktig för ett säkert och effektivt samarbete. Den är också viktig för att ge god service till de som lever, bor och verkar i kommunen.

  Staben för it ansvarar för kommunens it-miljö och arbetar med utveckling, underhåll och support.

  Hos oss kan du arbeta med:

  • strategi och omvärldsbevakning inom it-området
  • att driva och utveckla it-tjänster, plattformar och infrastruktur
  • att ge stöd i it-frågor, konfigurering och teknisk support av digitala arbetsredskap.

  Läs mer om hur vi arbetar med digitalisering

  Se lediga jobb inom staben för it

 5. Arbeta med ekonomi

  Inom staben för ekonomi kan du arbeta med budgetering, finansiering, reskontra, redovisning eller rapportering. Här får du möjlighet att jobba aktivt för att hitta smarta lösningar för synergier och effektiviseringar.

  Hos oss kan du arbeta övergripande med att: 

  • samordna kommunens ekonomi
  • styra och leda arbetet med budget, uppföljning, bokslut och årsredovisning
  • säkra finansiering av kommun och bolag.

  Läs mer om hur vi arbetar med frågor som rör ekonomi

  Se lediga jobb inom staben för ekonomi

 6. Arbeta med fastighetsfrågor

  Staben för fastighet ansvarar för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen så att verksamheterna kan fokusera på sina kärnuppdrag. Hos oss jobbar du nära kollegor, leverantörer och kommunala verksamheter för att leverera ändamålsenliga lokaler utifrån riktlinjer och ekonomiska förutsättningar. Staben förvaltar kommunstyrelsens lokaler och bostäder.

  Du kan exempelvis jobba med:

  • lång- och kortsiktig planering av lokalbeståndet
  • projektledning
  • avtal och uppföljning av hyresintäkter och kostnader
  • förvaltning av egna lokaler eller samordning av inhyrda lokaler.

  Se lediga jobb inom staben för fastighet

 7. Arbeta inom upphandling och inköp

  Staben för upphandling genomför upphandlingar tillsammans med den verksamhet som berörs.

  Tillsammans ser vi till att få välfungerande avtal för:

  • varor
  • tjänster
  • byggentreprenader.

  Vi bidrar även till att Uppsala kommun ligger i framkant vad gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

  Se lediga jobb inom staben för upphandling

 8. Arbeta inom kansli

  Som medarbetare inom kansliet ger du administrativt stöd till kommunens kontor, förvaltningar, nämnder, styrelser, råd och bolag. Här blir du kollega med jurister, politiska sekreterare, nämndsekreterare och registratorer inom stadsarkivet.

  Beroende på din yrkesroll jobbar du med olika frågor:

  • Är du jurist ger du juridiskt råd och stöd i ärenden. Det kan vara övergripande eller i samband med avtal och överenskommelser.
  • Är du politisk sekreterare stöttar du förtroendevalda i det politiska uppdraget.
  • Är du nämndsekreterare ger du administrativt stöd vid beredning av ärenden till exempelvis kommunfullmäktige och de kommunala nämnderna.
  • Arbetar du inom registraturen på stadsarkivet ger du stöd i frågor som rör informationshantering så att allmänna handlingar lagras, hanteras och arkiveras på ett korrekt och säkert sätt.

  Läs mer om hur vi arbetar med styrning av Uppsala

  Se lediga jobb inom staben för kansli

 9. Arbeta inom avdelning för strategi och planering

  Som medarbetare inom strategi och planering arbetar du med kommunövergripande styrning och stöd. Arbetet handlar till stor del om att säkra strategisk och hållbar planering men även uppföljning av kommunens verksamheter.

  Läs mer om kommunens mål och budget för planering och uppföljning

  Avdelningen ansvarar även för en rad olika analyser för att ge goda förutsättningar att utveckla Uppsala.

  Läs mer om kommunens arbete med omvärldsanalyser

  Dessutom ger vi ledning och stöd för verksamhetsutveckling och innovation.

  Läs mer om hur vi arbetar med innovation

  Se lediga jobb inom avdelningen för strategi och planering

 10. Arbeta inom trygghet, säkerhet och beredskap

  Trygghet, säkerhet och beredskap är särskilt prioriterat i kommunens mål och budget.

  Här jobbar vi brett och samverkar med andra trygghetsskapande aktörer:

  • nationellt
  • regional
  • lokalt.

  Läs mer om hur vi arbetar med trygghet och säkerhet

  Läs mer om hur vi arbetar med beredskap

  Se lediga jobb inom avdelningen för trygghet, säkerhet och beredskap

 11. Arbeta med hållbarhet

  Hållbarhet är ett särskilt prioriterat område i kommunens mål och budget.

  På hållbarhetsavdelningen kan du arbeta strategiskt och kommunövergripande med till exempel:

  • miljö
  • klimat
  • mänskliga rättigheter
  • folkhälsa.

  Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

  Se lediga jobb inom hållbarhetsavdelningen

 12. Arbeta med näringsliv och besöksnäring

  Som medarbetare inom näringsliv och besöksnäring får du jobba med att skapa goda förutsättningar för näringslivet och besöksnäringen, oavsett bransch.

  Destination Uppsala är vårt kommunala bolag som jobbar med besöksnäringen. Enheten för näringsliv utvecklar Uppsala som en attraktiv kommun att etablera och driva verksamhet i. Inom de här verksamheterna finns goda möjligheter att utvecklas både strategiskt och operativt.

  Läs mer om hur vi arbetar med näringsliv

  Läs mer om hur vi arbetar med platsen Uppsala

  Se lediga jobb inom enheten för näringsliv

  Se lediga jobb inom besöksnäring via Destination Uppsala

 13. Arbeta inom gemensamma servicetjänster

  Gemensam service ansvarar för ett brett utbud av servicetjänster i kommunen. Som medarbetare inom gemensam service gör du direkt skillnad i vardagen för de som bor, arbetar och vistas i kommunen.

  Exempel på våra gemensamma servicetjänster:

  • Kontaktcenter och receptioner ger service och svarar på invånares frågor
  • Måltidsservice lagar och levererar måltider till förskolor, skolor och äldreboenden
  • Städservice ser till att kommunens lokaler är trivsamma
  • Fordons- och transportservice ansvarar för kommunens fordon och leveranser.

  Se lediga jobb inom gemensam service

Nyheter om jobb och karriär

 • Snart syns 1 500 niondeklassare på sina feriejobb runt om i Uppsala

  Elever i årskurs 9 har under våren haft möjlighet att anmäla intresse för att jobba hos kommunen i sommar, även kallat feriejobb. 1 900 ungdomar har anmält sig och 1 500 av dem har tackat ja till sin erbjudna plats.

 • Uppsalas unga företagare triumferar i SM – så nådde de toppen

  Två guld och två silver i årets upplaga av SM i Ung företagsamhet gick till UF-företagare från Uppsala kommun. Grattis säger vi, det bådar gott för ett framtida Uppsala med drivkraft och entreprenörsanda. Störst framgång fick Dienaci UF som lyckades kamma hem en andraplats i den mest prestigefulla kategorin Årets UF-företag. Nu har de valt att fortsätta driva företaget, förhoppningsvis även internationellt.

 • Hurra för sjuksköterskorna idag!

  I dag 12 maj är det Internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale. I Uppsala kommun har vi drygt 225 sjuksköterskor som jobbar inom allt från äldreboenden och hemsjukvård till socialpsykiatri och joursjukvård. Och mycket mer.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Jobba som sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Jobba som socionom

  Jobba som socionom i Uppsala kommun. Du har goda utvecklingsmöjligheter och nära till kollegor och chefer. Här finns plats för dig!