Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Anmäl om upphörande av egensotning

Du som inte längre själv vill ansvara för att sota din fastighet enligt Lag (2003:778) kan anmäla det till brandförsvaret. Anmälan om upphörande av egensotning innebär att kommunens upphandlade entreprenör tar över sotningen av fastigheten.

Anmäl om upphörande av egensotning

Ägare av fastigheten (lagfaren ägare) (obligatoriskt)
Fastighet
Undertecknad har utfört rengöring/sotning
Rengöringsobjekt

Om du har fler objekt på fastigheten behöver du ange vilka du vill anmäla om upphörande av sotning. De objekt som inte står med i ansökan kommer då även fortsättningsvis rengöras av den av kommunen upphandlade entreprenören.

Har du fler rengöringsobjekt på samma fastighet?

Välj på vilket sätt du vill ha din bekräftelse

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga anmälan. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Vi behandlar och sparar dina uppgifter enligt arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos IMY, Integritetsskyddsmyndigheten

Skriv under med BankID

Genom att gå vidare granskar du uppgifterna som du ska skriva under med e-legitimationen BankID.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.