Boendeparkering

 1. I korthet


  Alla får parkera på boendeparkeringar, men de som har ett boendeparkeringstillstånd får parkera på dessa platser under längre tid och för en lägre avgift. Med ett boendeparkeringstillstånd får du parkera för en lägre avgift på boendeparkeringsplatser inom det område där du är folkbokförd.

  För att kunna få ett boendeparkeringstillstånd måste du vara folkbokförd i ett område där det finns boendeparkering. Du behöver också uppfylla vissa villkor. Ett boendeparkeringstillstånd garanterar dig inte en parkeringsplats.

  Läs om parkering och avgifter för besökare och för andra områden.

  Fäll ihop
 2. Vem som kan få tillstånd


  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Du som bor och är folkbokförd i ett område med boendeparkering kan ansöka om ett tillstånd som gör att du får parkera under längre tid och betala lägre avgift.

  Se om du bor i ett område med boendeparkering. 
  (Gränsen för boendeparkeringsområdena är markerade med grönt i kartan.)

  Följande villkor gäller för att få boendeparkeringstillstånd:

  • Du ska vara folkbokförd inom ett område där det finns boendeparkeringar.
  • Du ska stå som ägare eller användare av fordonet i bilregistret
  • Fordonet får inte vara avställt, ha användningsförbud eller körförbud.

  Om du har ett tjänstefordon som du använder privat kan du få ett tillstånd.

  Boendeparkering och parkeringstal

  Du kan inte få boendeparkeringstillstånd om du är folkbokförd inom en fastighet där parkeringstal gäller. Parkeringstal gäller för fastigheter där ansökan om bygglov inkommit till kommunen 12 december 2013 eller senare. Dessa fastigheter har hanterat sitt parkeringsbehov i samband med detaljplan/bygglov, vilket innebär att fastighetsägaren äger frågan om parkering inom fastigheten.

  Läs Parkeringstal för Uppsala

  Vad parkeringstal är

  Ett parkeringstal anger antalet parkeringsplatser för en viss yta. Om parkeringstalet i ett bostadsområde exempelvis är 1 krävs minst en parkeringsplats per 1 000 kvadratmeter boyta.

  Fäll ihop
 3. Ansök om tillstånd


  Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om boendeparkering. Handläggningstiden är tio arbetsdagar.

  Ansök om boendeparkering via blankett. (PDF, 197 KB)

  Fäll ihop
 4. Var du får parkera


  Boendeparkering finns bara i vissa områden. Platserna är markerade med en tilläggsskylt med texten Boende. Ditt boendeparkeringstillstånd gäller bara i det område där du är folkbokförd.

  Områden med boendeparkeringar

  • Höganäs
  • Bellman
  • Fålhagen
  • Luthagen
  • Svartbäcken
  • Tuna backar
  • Universitetsområdet

  Se karta över boendeparkeringar.

  I kartan är boendeparkeringarna är utmärkta med blått och gränsen för boendeparkeringsområden med grönt. 

  Fäll ihop
 5. Regler för tillståndet


  Vi håller på att övergå till digitala boendeparkeringstillstånd. Du som beviljats ett boendeparkeringstillstånd från och med 21 februari 2019 får endast ett digitalt tillstånd som är kopplat till ditt fordons registreringsnummer. Kontakta servicecenter om du har frågor om detta. 

  Om du fått en blå boendeparkeringsdekal före 21 februari 2019 ska den placeras väl synlig i ditt fordon när du parkerar. Utan synligt tillstånd riskerar du att få en parkeringsanmärkning.

  Om du bryter mot nedanstående regler kan kommunen återkalla tillståndet.

  • Tillståndet gäller inte vid tillfälliga förbud, till exempel om gatan ska sopas.
  • Du får parkera som längst fyra veckor i följd med boendeparkeringstillståndet.
  • Tillståndet gäller bara för ett fordon och går inte att överlåta.
  • Om du säljer ditt fordon eller om du flyttar från området måste du kontakta kommunens servicecenter och meddela detta.
  • Om du byter bil måste du anmäla det till Uppsala kommun. Handläggningstiden är tio dagar.
   Anmäl bilbyte via blankett. (PDF, 196 KB)
  Fäll ihop
 6. Förnya ditt boendeparkeringstillstånd


  Ditt boendeparkeringstillstånd förnyas automatiskt av Uppsala kommun innan giltighetstiden har gått ut om

  • du står som ägare av fordonet i bilregistret
  • du inte har flyttat från boendeparkeringsområdet
  • fordonet inte är avställt
  • fordonet inte är belagt med körförbud
  • fordonet inte är belagt med användningsförbud.

  Ditt tillstånd förnyas inte automatiskt för fordon som du inte står som ägare av i bilregistret. Då måste du skicka in en ny ansökan och bifoga ett nytt aktuellt intyg från bilägaren. För att tillståndet ska förnyas gäller samma villkor som ovan, det vill säga att du inte har flyttat, att fordonet inte är avställt, att fordonet inte är belagt med körförbud och att fordonet inte är belagt med användningsförbud.

  Vid förnyelse av boendeparkeringstillstånd så förnyas det till ett digitalt tillstånd oavsett om det tidigare tillståndet var en fysisk blå dekal eller ett digitalt tillstånd. Tillståndet är kopplat till registreringsnumret på ditt fordon. Kontakta Servicecenter om du har frågor om detta.

  Fäll ihop
 7. Kostnad för parkering och olika sätt att betala


  Du kan betala vid varje parkeringstillfälle eller för en längre period.

  Om du fått en blå boendeparkeringsdekal innan 21 februari 2019 ska den placeras väl synlig i framrutan. Utan synligt tillstånd riskerar du att få en parkeringsanmärkning.

  Du som beviljats ett boendeparkeringstillstånd från och med 21 februari 2019 får endast ett digitalt tillstånd som är kopplat till registreringsnumret på ditt fordon. Kontakta servicecenter om du har frågor om detta.

  Prislista

  Priserna är desamma oavsett vilket betalsätt du väljer.

  Period att betala för Pris 
  Dygn 20 kronor per påbörjat dygn
  3 månader 1 200 kronor
  12 månader 4 400 kronor

  Betala för parkering i automat eller via app

  När du betalar för parkering i parkeringsautomaten betalar du 20 kronor för varje påbörjat dygn, måndag till fredag 08–24. Har du boendeparkeringstillstånd är det gratis att parkera på lördagar och söndagar, övriga röda dagar och dag före röd dag. 

  Du kan också betala via någon av de appar som finns att välja på.
  Läs mer om appbetalning på Uppsala Parkerings webbplats.

  Förskottsbetala för 3 månader eller ett helt år

  Du kan välja att betala för parkering i 3 månader eller för ett helt år. Om du betalar via en app bestämmer du själv från vilket datum din period ska börja gälla och kan välja mellan flera olika betalsätt, till exempel kortbetalning eller faktura.

  Du kan också ansöka om förskottsbetalning via en blankett. Då får du ett digitalt betalningsbevis som gäller från den första dagen i månaden till den sista dagen i betalningsperiodens sista månad. Ansök i god tid, handläggningstiden är 10 dagar.

  Har du ett giltigt betalningsbevis i form av ett gult kort ska du fortfarande ha det väl synligt i fordonet.

  Ansök om att betala boendeparkering. (PDF, 196 KB)

  Förnya ditt betalningsbevis för boendeparkering

  När betalningsperioden är slut måste du fylla i en ny ansökan om parkeringsbetalning.

  Kontakta Uppsala Parkerings AB om du har frågor om avgift och betalning för boendeparkering.

  Kontakta Uppsala Parkerings AB

  Telefon: 018-727 40 10, måndag–torsdag 9.00–12.00, 13.00–16.00. Fredag 9.00–12.00, 13.00–15.00.
  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta servicecenter om du har frågor om din ansökan. 

  Servicecenter

  Telefontid måndag–fredag, 8.30–12.00 och 13.00-15.00. 

  Telefon: 0771-24 55 00 (knappval 3)
  Fäll ihop