Yrke arbetsterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla omvårdnaden i Uppsala kommun.

Dina möjligheter

Som arbetsterapeut hos oss får du:

  • ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
  • ett arbete där du ansvarar för och ordinerar rehabiliteringsinsatser
  • ett nära samarbete med kollegor såsom fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och omvårdnads-/omsorgspersonal
  • möjligheter att utvecklas som legitimerad arbetsterapeut inom din profession.

Journal Club

Vi satsar på att stärka den vetenskapliga kunskapen, så kallad evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård. Det gör vi bland annat genom ett nätverk som vi kallar Journal Club. Där läser och diskuterar vi relevanta vetenskapliga artiklar under ledning av lektorer från Uppsala universitet.

Omsorgsförvaltningen

Inom Uppsala kommuns omsorgsförvaltning arbetar du som arbetsterapeut med hälso- och sjukvård för personer under 65 år. Arbetet sker i personernas hem.

Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera rehabiliteringsinsatser samt samarbetar med personens nätverk.

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du med arbetsterapeutiska insatser för personer med funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och cerebral pares.

Personerna bor i en gruppbostad eller servicebostad och har en sysselsättning dagtid i form av daglig verksamhet.

Personlig assistans

Du arbetar med arbetsterapeutiska insatser i hemmet för personer som har personlig assistans och även med personer som har insatser från ledsagare, kontaktperson och anhörigvård. Personerna kan till exempel ha avancerade sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare dessa insatser kan de bo kvar i hemmet.

Socialpsykiatri

Som arbetsterapeut inom socialpsykiatrin arbetar du med arbetsterapeutiska insatser för personer som har boendestöd i hemmet eller bor på ett boende med särskilt stöd. Insatserna består främst av kognitivt stöd.

Hemsjukvård för personer 21–65 år

Inom hemsjukvården arbetar du med personer som bor hemma i ordinarie bostad och är i behov av arbetsterapeutiska insatser. Personerna har ibland insatser från hemtjänsten. För dig som arbetsterapeut kan det variera mellan insatser under en längre eller kortare tid.

Äldreförvaltningen

Inom Uppsala kommuns äldreförvaltning arbetar du som  arbetsterapeut med hälso- och sjukvård för personer som är 65 år och äldre. Arbetet sker i personernas hem, i ordinarie bostad eller på ett vård- och omsorgsboende, på korttidsvård eller växelvård. Du arbetar i team. Dessutom handleder och delegerar du arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal.

Vård- och omsorgsboende

Som arbetsterapeut på ett vård- och omsorgsboende stödjer du de boendes förmåga att klara av och behålla sina vardagliga aktiviteter och fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Du gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön. Insatserna kan handla om fallprevention, att skriva ut fysiska och kognitiva hjälpmedel och om att handleda och utbilda omvårdnadspersonal till exempel i förflyttningsteknik. Det kan även handla om att delegera och ordinera vissa insatser. Möjlighet finns att samarbeta med vårdhundsteamet.

Växelvård 

På en växelvårdsplats växlar personen mellan att bo hemma och på växelvård. Insatsen bidrar till att personen ska kunna bo kvar i sitt hem längre än vad som annars hade varit möjligt.

Som arbetsterapeut ansvarar du för att göra bedömningar av aktivitetsförmåga. Insatserna kan handla om att behålla ADL-funktioner (aktiviteter i dagliga livet), hitta och anpassa aktiviteter som kan minska oro hos den som är demenssjuk, stötta personalen genom samtal och skriva ut hjälpmedel. Du har även möjlighet att samarbeta med vårdhundsteamet. I arbetet ingår dessutom samverkan med arbetsterapeut i hemsjukvården.

Korttidsvård

På korttidsvård arbetar du med rehabiliterande insatser för att möjliggöra och underlätta hemgång.

Du bedömer aktivitetsförmågan, tränar vardagliga aktiviteter och förskriver kognitiva och fysiska hjälpmedel samt arbetar med fallprevention. Dessutom handleder och delegerar du arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal. Möjlighet finns att samarbeta med vårdhundsteamet. Du arbetar i team med sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och omvårdnadspersonal.

I arbetet ingår även samverkan med arbetsterapeut i hemsjukvården för att skapa en trygg hemgång. Du bedömer insatser inför eller i samband med hemgång. Det kan handla om behov av hembesök, fortsatt träning, hjälpmedel och bostadsanpassning.

Hemsjukvård för personer äldre än 65 år

Inom hemsjukvården arbetar du med rehabiliterande insatser till personer i ordinärt boende.

Du gör aktivitetsbedömningar, förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel, skriver intyg för bostadsanpassning och arbetar med fallprevention. Dessutom handleder och delegerar du arbetsuppgifter till omvårdnadspersonalen.

Du erbjuder tips och råd på hur personer kan anpassa vardagsmiljön och hitta nya sätt att utföra sina vardagsaktiviteter. På så sätt stödjer och sporrar du människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Det kan handla om insatser under en längre tid eller korta tillfälliga insatser.

Kontakt

E-post: rekrytering@uppsala.se

Hitta våra lediga jobb på uppsala.se/ledigajobb