Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Yrke arbetsterapeut

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

Som arbetsterapeut hos oss får du:

  • ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
  • ett arbete där du ansvarar för och ordinerar rehabiliteringsinsatser
  • ett nära samarbete med kollegor som fysioterapeut och sjukgymnast, sjuksköterska och omvårdnadspersonal
  • möjligheter att utvecklas som legitimerad arbetsterapeut inom din profession.

Kommunal hälso- och sjukvård

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning arbetar du som arbetsterapeut utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja, bibehålla och återställa hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. I arbetet ingår även palliativ vård.

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och läkare.

Som arbetsterapeut i Uppsala kommun bidrar du till att stärka individens självständighet och öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Du möjliggör för personen att leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina mål, förutsättningar och behov och samarbetar med personens nätverk. I arbetet ingår bland annat att göra funktions- och aktivitetsbedömningar, prova och skriva ut fysiska och kognitiva hjälpmedel och skriva intyg om bostadsanpassning.

Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.

Arbetsterapi och rehabilitering för personer under 65 år med funktionsnedsättning

Socialpsykiatri

Här arbetar du som arbetsterapeut med rehabiliteringsinsatser för personer med psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom som bor i ordinärt boende eller på ett boende med särskilt stöd. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser, som främst består av kognitivt stöd.

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du som arbetsterapeut med rehabiliteringsinsatser för personer med funktionsnedsättning. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser.

Personlig assistans

Här arbetar du som arbetsterapeut med rehabiliterande insatser för personer med personlig assistans, ledsagare, kontaktperson eller anhörigvård enligt LSS-beslut. Personerna kan ha avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare insatserna kan de bo kvar i ordinärt boende. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser.

Hemsjukvård för personer 21–65 år

Här arbetar du som arbetsterapeut med rehabiliterande insatser för personer mellan 21 och 65 år med olika sjukdomsbild som bor i ordinärt boende med stöd av hemvård enligt SoL-beslut och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du är en i teamet och utför rehabiliterande insatser.

Arbetsterapi och rehabilitering för personer över 65 år

Vård- och omsorgsboende

Här arbetar du som arbetsterapeut på ett vård- och omsorgsboende där det bor personer med behov av omvårdnad dygnet runt och personer med demenssjukdom enligt SoL-beslut. Du stöder de boendes förmåga att klara av och bibehålla sina vardagliga aktiviteter och fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Du gör bedömningar och anpassar miljön, förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel, arbetar fallpreventivt och handleder omvårdnadspersonal i till exempel förflyttningsteknik. Du är en i teamet och kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet.

Hemsjukvård för personer äldre än 65 år

Här arbetar du som arbetsterapeut med rehabiliterande och aktiverande insatser för personer som är äldre än 65 år i ordinärt boende. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med bland annat aktivitetsbedömningar, provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel, fallprevention samt skriver intyg för bostadsanpassning. Du samverkar med patientens övriga vårdgivare. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du är en i teamet och handleder och delegerar omvårdnadspersonal.

Korttidsvård

Här arbetar du som arbetsterapeut på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra och underlätta hemgång. Du bedömer aktivitetsförmåga, tränar vardagliga aktiviteter, förskriver kognitiva och fysiska hjälpmedel samt arbetar fallpreventivt. Du är en i teamet och samverkar med övriga vårdgivare vid utskrivning för att skapa en trygg hemgång. 

Växelvård

Här arbetar du som arbetsterapeut på en växelvårdsavdelning med exempelvis personer med demenssjukdom. Personerna vårdas växelvis mellan ordinärt boende och växelvårdsavdelning enligt SoL-beslut. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att möjliggöra för personer att bo kvar i ordinärt boende så länge som möjligt. Du bedömer aktivitetsförmåga, tränar för att öka eller bibehålla ADL-funktioner, hittar och anpassar aktiviteter som kan minska oro för personer med demenssjukdom, förskriver kognitiva och fysiska hjälpmedel samt arbetar fallpreventivt. Du är en i teamet och kan vid behov samarbeta med vårdhundsteamet, stötta omvårdnadspersonalen och samverka med arbetsterapeut i hemsjukvården.