Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar. Målet är att hindra brott, droganvändning och riskbeteenden.

  Ungdomsjouren har lång erfarenhet av att jobba med barn, unga och familjer i bland annat skolor, på fritidsgårdar, inom socialtjänsten och på behandlingshem. På Ungdomsjouren jobbar samordnare, socialarbetare på fältet och kuratorer.  

 2. Ungdomsjouren är där ungdomarna är

  Ungdomsjouren jobbar med många olika förebyggande verksamheter. En stor del består av att skapa kontakt och bygga relationer till föräldrar, ungdomar och yrkesverksamma i ungdomarnas närhet. Jouren har ett brett kontaktnät och nära samarbete med högstadieskolor, fritidsgårdar och andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar.

  För att skapa kontakt med ungdomar besöker Ungdomsjouren dagligen platser och verksamheter där de unga är. Uppsala ungdomsjour har personer på plats i flera prioriterade områden, men är tillgängliga för hela Uppsala kommun.

  I filmen får du veta mer om Uppsala ungdomsjours arbete.

 3. Verksamheter inom Uppsala ungdomsjour

  Inom Ungdomsjouren finns olika verksamheter.

  Medling

  Medlingsverksamheten erbjuder medlingssamtal för unga som har begått brott.
  Medling för dig som begått ett brott

  Samhällsvägledare

  Samhällsvägledarna finns som stöd till vårdnadshavare och arbetar med information om socialtjänsten och deras insatser.
  Samhällsvägledare och kulturtolkar

  Insatsteamet

  Insatsteamet ger stöd till unga 16-29 år som vill lämna kriminalitet.

  Insatsteamet stöttar dig som vill lämna kriminalitet

  Stödcentrum för unga brottsutsatta

  Stödcentrum för unga brottsutsatta erbjuder hjälp till unga som har blivit utsatta för ett brott eller har sett någon annan bli det. 
  Stödcentrum för unga brottsutsatta

  SSPF – samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

  SSPF är en etablerad samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar. Uppsala ungdomsjour samordnar SSPF. Syftet med samverkansmodellen är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.
  SSPF – samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

  EU-samverkansgrupp

  EU-samverkansgruppen arbetar med socialt utsatta EU-medborgare i gatumiljö.

  Samtalsstöd på ungdomsmottagningarna

  Kuratorer erbjuder samtalsstöd på Uppsalas två ungdomsmottagningar

  Ungdomsmottagning City (umo.se)

  Ungdomsmottagning Gottsunda (umo.se)

 4. När det finns oro

  När en förälder, lärare eller någon annan person nära ungdomar hör av sig och är orolig för en enskild ung person eller en grupp finns flera insatser Ungdomsjouren kan göra.

  Individuell hjälp

  Det vanligaste är att Ungdomsjouren tillsammans med skolan, socialtjänsten och polisen träffar ungdomen och vårdnadshavaren. Vi erbjuder stöd för att bryta en negativ utveckling.

  Om du som vuxen är orolig för att ditt barn missbrukar alkohol eller narkotika kan du kontakta Ungdomscentrum. De erbjuder bland annat rådgivning, coachning, samtalsstöd, familjeterapi, och urinprovtagning för droganalys.

  Kontakta Ungdomscentrum

  Möte med föräldrar

  Ibland finns det oro för en hel grupp med ungdomar kring till exempel droger, kriminalitet och gängbildning. Då bjuder ungdomsjouren in till ett möte med föräldrarna för att identifiera problemen och hitta lösningar. Det sker ofta i samarbete med skola eller fritidsgård.

  Närvaro av vuxna

  Unga behöver fler vuxna omkring sig som kan skapa trygghet och förtroende. Vid större evenemang eller storhelger som valborg, skolavslutning och festivaler samordnar ungdomsjouren sociala insatser med bland annat nattvandrarföreningar och volontärer.

  Ungdomsjouren har också socialarbetare som rör sig där ungdomarna är i Uppsala. Ungdomsjouren deltar även i aktiviteter på skolor och på föräldramöten. 

  Se informationsfilm om Uppsala ungdomsjour (youtube.com)

  Läs mer om samverkan mellan kommun och polis

 5. Kontakt

  Kontakta Uppsala ungdomsjour

  Telefon

  072-593 63 98

  Telefontid: tisdag–fredag 9.00–22.00

  E-post

  uppsalaungdomsjour@uppsala.se

   

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.