Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala ungdomsjour samarbetar med skolor, fritidsgårdar och med polisen för att göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar.

Ungdomsjouren har lång erfarenhet av att jobba med barn, unga och familjer i bland annat skolor, fritidsgårdar, socialtjänsten och behandlingshem. På ungdomsjouren jobbar socionomer och behandlingsassistenter. Målet är att hindra brott, droganvändning och riskbeteenden bland ungdomar.

Ungdomsjouren är där ungdomarna är

Ungdomsjouren jobbar med många olika förebyggande verksamheter. En stor del är att skapa kontakt och bygga relationer till föräldrar, ungdomar och yrkesverksamma i ungdomarnas närhet. Jouren har ett brett kontaktnät och nära samarbete med högstadieskolor, fritidsgårdar och andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar. För att skapa kontakt med ungdomar besöker jouren dagligen platser och verksamheter där de unga är. Uppsala ungdomsjour har personer på plats i flera prioriterade områden, men är tillgängliga för hela Uppsala kommun.

Verksamheter inom Uppsala ungdomsjour

 • Avhopparverksamhet, SIG – sociala insatsgrupper, en arbetsmetod för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott.
 • Stödcentrum för unga brottsutsatta. Medlingsverksamhet för hjälp att komma vidare efter brott eller konflikt.
 • SSPF - samverkansgrupper för skola, socialtjänst, polis, fritid för att identifiera unga i riskzon och områdesarbete.
 • EU-grupp, uppsökande arbete bland unga socialt utsatta EU-medborgare.
 • Kuratorer erbjuder samtalsstöd på Uppsalas fyra ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagning City (umo.se)

Ungdomsmottagning Sävja (umo.se)

Ungdomsmottagning Flogsta (umo.se)

Ungdomsmottagning Gottsunda (umo.se)

När det finns oro

När en förälder, lärare eller någon annan person nära ungdomar hör av sig och är orolig för en enskild ung person eller en grupp finns det flera insatser ungdomsjouren kan göra. Är du som vuxen orolig för att ditt barn missbrukar alkohol eller narkotika, kontakta Ungdomscentrum.
Ungdomscentrum

Individuell hjälp

Det vanligaste är att ungdomsjouren tillsammans med skolan, socialtjänsten och polisen träffar ungdomen och vårdnadshavaren. Vi erbjuder stöd för att bryta en negativ utveckling.

Möte med föräldrar

Ibland finns det oro för en hel grupp med ungdomar kring till exempel droger, kriminalitet och gängbildning. Då bjuder ungdomsjouren in till ett möte med föräldrarna för att identifiera problemen och hitta lösningar. Det sker ofta i samarbete med skola eller fritidsgård.

Närvaro av vuxna

Unga behöver fler vuxna omkring sig som kan skapa trygghet och förtroende. Vid större evenemang eller storhelger som valborg, skolavslutning och festivaler samordnar ungdomsjouren sociala insatser med bland annat nattvandrarföreningar och volontärer. Ungdomsjouren har också socialarbetare rör sig där ungdomarna är i Uppsala. Ungdomsjouren deltar också i aktiviteter på skolor och föräldramöten. 

Se informationsfilm om Uppsala ungdomsjour

Läs mer om samverkan mellan kommun och polis

Kontakta Uppsala ungdomsjour

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Mer kul på fritiden för mellanstadiebarnen i Sävja

  Sedan ett år tillbaka pågår ett projekt i Sävja. Barn i årskurs 4 och 5 och deras vårdnadshavare är i fokus. Fritidsaktiviteter för barnen och stöd till vårdnadshavare är två delar som projektet jobbar med. Insatserna bidrar till att öka tryggheten i området.

 • Anhörigveckan 4–6 oktober - stöd till dig som stöttar någon

  På Anhörigcentrum kan du som hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom få stöttning. Under den årliga Anhörigveckan kan du gå på kostnadsfria föreläsningar som kan göra tillvaron lite lättare för dig som anhörig.

 • Delta i nattvandring under kulturnatten

  10 september är det dags igen för Kulturnatten i Uppsala. En dag då många ungdomar befinner sig ute runt om i Uppsala. Tillsammans kan vi skapa trygghet genom att nattvandra.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.