Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Ungdomscentrum erbjuder stödinsatser till dig som är 13–20 år. Även du som är förälder eller anhörig kan få stöd om du är orolig för din tonåring. 

  Insatserna består bland annat av rådgivning, coachning, samtalsstöd, familjeterapi, ungdomstjänst och urinprovtagning för droganalys.

  Att få stöd och hjälp hos Ungdomscentrum kostar ingenting. En stor del av Ungdomscentrums stöd kan du söka själv. För vissa insatser behöver du ett beslut från socialtjänsten.

  Kontakta Ungdomscentrum

 2. Vad du kan få hjälp med

  Ungdomscentrum erbjuder flera olika insatser. För vissa behöver du ett beslut från en socialsekreterare på Uppsala kommun.

  Ungdomscentrum erbjuder bland annat dessa insatser:

  • ungdomsteam som ger rådgivning och stöd till ungdomar som har problem med skolfrånvaro, konflikter eller droger
  • stöttning av ungdomscoach för ungdomar som har det svårt i vardagen på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet
  • rådgivning och samtalsstöd till familjer om alkohol, droger och utåtagerande beteende hos ungdomar
  • hjälp till ungdomar att hantera känslor genom insatsen SE UT
  • funktionell familjeterapi, FFT
  • ungdomstjänst för ungdomar som begått ett brott
  • urinprovtagning för droganalys
  • samtal om kriminalitet.

  Stöd du kan söka själv

  Du kan själv kontakta Ungdomscentrum och få stödsamtal och/eller lämna urinprov. Vid längre samtalskontakt eller regelbunden provtagning behövs ett beslut från socialsekreterare.

  Stöd för dig som utsatts för brott

  Du som har blivit utsatt för ett brott, eller har sett någon annan bli det, kan få hjälp att hantera det du varit med om av Stödcentrum för unga brottsutsatta.
  Stödcentrum för unga brottsutsatta

 3. Ungdomsteamet – stöd till ungdomar och föräldrar

  Till Ungdomscentrums ungdomsteam kan du som är 13–20 år vända dig. Du som är förälder, och är orolig för din ungdom, kan också få hjälp av ungdomsteamet.

  Ungdomsteamet hjälper dig som känner stress över konflikter med anhöriga och vänner. Ungdomsteamet kan också hjälpa dig om du mår dåligt på grund av hög frånvaro i skolan, eller när det till exempel finns bekymmer med alkohol eller droger.

  Ungdomsteamet erbjuder

  Hos Ungdomsteamet kan du få

  • telefonrådgivning (det går bra att vara anonym)

  • individuella samtalsprogram för ungdomar

  • familjesamtal

  • samtal om alkohol och droger

  • utredning och bedömning av missbruk för att se omfattning

  • urinprovtagning för droganalys.

  Sök stöd direkt

  Till ungdomsteamet kan du vända dig direkt. Du behöver inte något beslut från socialtjänsten.

 4. Provtagning för droganalys

  På Ungdomscentrum kan du som är mellan 13 och 20 år lämna urinprov för droganalys.

  Så går det till

  Provtagningen är slumpmässig och övervakad. Ungdomscentrum testar för många olika droger och har även möjlighet att skicka urinprovet till laboratorium.

  För att du lättare ska hålla dig drogfri kan Ungdomscentrum även erbjuda samtalsstöd i kombination med provtagning.

 5. Ungdomscoach – stöttar ungdomar i vardagen

  Du som är 13–20 år och har det tufft i vardagen på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet, kan få hjälp av en ungdomscoach.

  Så går det till

  Ungdomscoachen hjälper dig att hitta vägar till en fungerande vardag. Det kan till exempel handla om att komma i gång med en aktiv fritid eller att börja studera eller jobba.

  Ungdomscoachen träffar dig flera gånger i veckan. Om det finns behov träffas ni även på kvällar och helger.

  Coachen har ett nära samarbete med din familj och andra viktiga personer i ditt sociala nätverk.

  Beslut från socialtjänsten behövs

  För att få stöd av en ungdomscoach behövs ett beslut från socialtjänsten i Uppsala kommun.

 6. Funktionell familjeterapi, FFT – när det inte fungerar i familjen

  Ungdomscentrum erbjuder funktionell familjeterapi, FFT, för familjer med ungdomar i åldrarna 13–20 år.

  Funktionell familjeterapi riktar sig till familjer där det förekommer bråk och oro i familjen när en ungdom till exempel har börjat skolka, använder droger eller begår brott. 

  Så går det till

  Vid FFT träffar Ungdomscentrum hela familjen för stöttande samtal och pratar om familjens situation. Alla får prata och beskriva hur Ungdomscentrum kan hjälpa till på bästa sätt.

  FFT cannabis – funktionell familjeterapi för dig med cannabismissbruk

  Ungdomscentrum erbjuder även funktionell familjeterapi med inriktning mot cannabismissbruk bland unga. FFT cannabis vänder sig till familjer där det finns en specifik oro eller kunskap om att en ungdom i familjen använder cannabis.

  I behandlingen ingår att ungdomen lämnar urinprover för droganalys.

  Beslut från socialtjänsten behövs

  För att få insatsen FFT eller FFT cannabis behövs ett beslut från socialtjänsten i Uppsala kommun. 

 7. SE UT – stöd för att lära sig hantera känslor

  SE UT är ett stöd riktat till dig som är 13–20 år och som har svårt att hantera dina känslor.

  Så går det till

  I SE UT får du både träna på att hantera sociala situationer och du får stöd i känsloreglering. Det kan vara genom övningar kring att

  • be om hjälp
  • hantera grupptryck
  • ge kritik utan att skapa en konflikt och hamna i bråk.

  Målet med SE UT är att lättare lära sig att känna igen tankar och känslor som styr ens reaktioner och se vilka följder olika beteenden kan få. Alla känslor är okej och det går att lära sig att uttrycka dem på ett socialt accepterat sätt.

  Beslut från socialtjänsten behövs

  För att få insatsen SE UT behövs ett beslut från socialtjänsten i Uppsala kommun.

 8. Ungdomstjänst – insats för ungdomar som begått brott

  Om du är 15–21 år och har begått ett brott kan domstolen döma dig till ungdomstjänst. Det innebär att du ska arbeta på en arbetsplats utan lön på kvällar, helger och lov. Ungdomstjänsten kan vara 20–150 timmar.

  Så går det till

  Under pågående ungdomstjänst får du en handledare och ni gör upp en plan för hur arbetet ska gå till. Under din ungdomstjänst får du prata med Ungdomscentrum om orsakerna bakom brottet och vilka konsekvenser det fått. Det ingår också ofta ett medlingsmöte där du får prata med brottsoffret.

  Efter avslutad ungdomstjänst

  När du är klar med din ungdomstjänst håller en samordnare ett
  avslutande möte med dig och din handledare. Tillsammans utvärderar
  ni ditt arbete.

  Om du missköter din ungdomstjänst

  Missköter du din ungdomstjänst kommer det att bli rapporterat
  till åklagaren och det kan hända att det blir en ny rättegång.

 9. Ibland krävs beslut från socialtjänsten

  En stor del av Ungdomscentrums stöd kan du söka själv. Men för en del hjälpinsatser kan du behöva ett beslut från socialtjänsten i Uppsala kommun. Det gäller till exempel vid längre samtalskontakter, behandlingsprogram och regelbunden urinprovtagning.

  Ansök om stöd för barn och unga hos socialtjänsten i Uppsala kommun

 10. Kostnadsfria besök

  Det kostar inget att få hjälp av Ungdomscentrum.

 11. Personal med lång erfarenhet och tystnadsplikt

  Ungdomscentrums personal har lång erfarenhet att arbeta med ungdomar och familjer. Här jobbar utbildade socionomer, ungdomscoacher och undersköterskor.

  Personalen har tystnadsplikt, men anmälningsplikt. Det  betyder att personalen är skyldiga att göra orosanmälan om det finns misstanke att ett barn (0–18 år) far illa eller riskerar att fara illa.

 12. Kontakt

  Kontakta Ungdomscentrum via e-post eller telefon.

  E-post och telefon

  E-post: ungdomscentrum@uppsala.se

  Telefon: 018-727 15 50

  Besöksadress

  Kungsgatan 57 B i Uppsala

  Ungdomscentrum tar inte emot drop-in-besök.

  Adress: Kungsgatan 57 B, Uppsala Koordinater: 59.8586242847875, 17.643441439421835

  Karta som visar var Ungdomscentrum finns. . Navigera i kartan med piltangenterna. Zooma i kartan med plus- och minustangenter.

  Hoppa över kartan
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Ungdomscentrum i sociala medier

  Ungdomscentrum finns på Facebook och på Instagram.

  Ungdomscentrum Uppsala Råd & Stöd på Facebook

  Ungdomscentrum_uppsala på Instagram

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.