Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  När is och snö har smält och vi bedömer att våren ser ut att stanna börjar vi sopa upp sanden som har lagts ut under vintern. Separata bedömningar utförs av olika arbetsmoment och för olika typer av ytor, varför startdatum för olika ytor kan komma att skilja sig åt. Vi ansvarar för att sopa ihop och ta bort sand från allmän platsmark så som torg, gång- och cykelvägar, gator och parker.

  Vid all form av sopning binder vi först dammet med vatten för att minska risken för damm i luften.

 2. Sandupptagning och prioritering

  Startdatum för den stora sandupptagningen och grovsopningen

  10 april 2024: Den stora sandupptagning av Uppsala

  8 april 2024: Den stora sandupptagningen av Uppsala Resecentrum och Stadshuset
  Se karta över den stora sandupptagning av Uppsala Resecentrum och Stadshuset (PDF, 4 MB)

  28 mars 2024: Grovsopning av gång- och cykelvägar utanför centrum
  Se karta över grovsopning av gång- och cykelvägar utanför centrum. (PDF, 5 MB)

  20 mars 2024: Grovsopning av gång- och cykelvägar i centrum
  Se karta över grovsopning av gång- och cykelvägar i centrum. (PDF, 6 MB)

  20 mars 2024: Grovsopning av större gator, leder och bussgator utanför Uppsala centrum.
  Se karta över grovsopning av större gator, leder och bussgator utanför Uppsala centrum. (PDF, 6 MB)

  13 mars 2024: Sandupptagning av sopsaltningsstråken (stora sandupptagningen).
  Se karta över ytor för sandupptagning av sopsaltningsstråk (PDF, 6 MB)

  13 mars 2024: Grovsopning av större gator, leder och bussgator i Uppsala centrum.
  Se karta över bussgator för grovsopning i Uppsala centrum (PDF, 6 MB)

  Så går grovsopningen till

  Innan vi startar den stora sandupptagningen grovsopar vi för att få bort sand som till exempel samlats i högar längs gång- och cykelbanor och längs med större gator, leder och bussgator.

  Så går stora sandupptagningen till

  Innan vi startar den stora sandupptagningen så publicerar vi startdatum här på uppsala.se. Från och med det datumet kommer då våra utförare att börja sopa sand, och sen pågår arbetet normalt i 6 veckor. Det kan ta längre tid i det fall kyla eller större regnskurar förhindrar möjligheten att utföra arbetena. Det normala är att arbetet sker under april och maj.

  När Uppsala kommuns utförare anser sig vara färdiga med sina uppdrag så genomför Uppsala kommuns egen personal besiktningar av de områden som entreprenören rapporterat in till Uppsala kommun. Eventuella brister som upptäckts vid besiktningarna åtgärdas sedan av Uppsala kommuns utförare. Först när bristerna är åtgärdade och godkända så är sandupptagningen avslutad.

  Så prioriterar vi den stora sandupptagningen

  Vi sopar upp sanden i den här ordningen där områden är markerade med olika färger på en karta:

  1. Mörkblå markeringar på kartan visar gång- och cykelvägar som sopsaltas i Uppsala, övriga gång- och cykelvägar i Uppsala centrum samt torg i Uppsala centrum.
  2. Ljusblå markeringar på kartan visar Uppsala resecentrum
  3. Grön markering på kartan visar torg, gång- och cykelvägar utanför Uppsala centrum, samt alla gator i Uppsala centrum
  4. Orange markering på kartan visar större gator, leder och bussgator utanför Uppsala centrum
  5. Röd markering på kartan visar övriga gator
  6. Lila markering på kartan visar kommunala parkeringsplatser.


  Prioritetsordningen innebär att lågt prioriterade ytor kan ha sand kvar en längre tid än högprioriterade ytor i samma område.
  Se karta över prioriteringen av ytor för sandupptagningen

  Användning av lövblåsar under sandupptagningen

  Det finns inget förbud mot användning av lövblåsare under sandupptagningen. Däremot får de som utför arbetet på uppdrag av Uppsala kommun inte använda lövblåsare mellan 19.00 och 07.00 på vardagar, och mellan 19.00 och 09.00 på helger. Det gäller om det finns boende i närheten som riskerar att störas. I undantagsfall kan lövblåsning behöva utföras även andra tider, på grund av utmaningar i arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

  Gångbanor som kommunen ansvarar för

  Kommunen ansvarar för att ta upp sanden på gångbanor som gränsar till kommunal fastighet och busshållplatser. Sådana gångbanor har samma prioritet som de gator de ansluter till. För övriga gångbanor se punkten om fastighetsägarens ansvar för sandupptagning.

  Enskilda gångbanor som Uppsala kommun ansvarar för

  Läs om fastighetsägarens ansvar för sandupptagning.

 3. Se preliminärt när vi stänger av parkeringar i ditt område

  När vi börjat med sandupptagningen kan du se kommande veckas preliminära planering för avstängning av parkeringar. I slutet av varje vecka uppdaterar vi kartan med kommande veckas preliminära planering. Då kan du se om det blir parkeringsavstängningar på din gata veckan därpå. Observera att informationen är preliminär och kan ändras beroende på väder eller andra omständigheter.

  Kom ihåg att du måste flytta ditt fordon enligt den tillfälliga skyltningen på gatan för att slippa parkeringsanmärkning.

  Läs mer om att flytta din bil i tid

  Öppna kartan för nästa veckas preliminära parkeringsavstängningar 

 4. Förbud att stanna och parkera

  När vi arbetar med sandupptagningen får du varken parkera eller stanna. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken så länge arbetet pågår.

  I samband med sandsopningen genomför vi även andra gatuarbeten, som att rengöra rännstensbrunnens sandfång. Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

 5. Flytta din bil i tid

  När vi arbetar med sandupptagningen är det viktigt att du hjälper oss att genomföra sandupptagningen genom att flytta ditt parkerade fordon när vi tar bort sanden. Vi sätter upp tillfälliga vägmärken när det är dags för sandupptagning. Då behöver du flytta ditt fordon för att vi ska kunna få upp all sand som ligger på parkeringsplatsen. Om fordonet inte flyttas kommer sanden ligga kvar. Då behöver vi återkomma vid ett nytt tillfälle och det ökar kostnaden för sandupptagning.

  I samband med sandsopningen genomför vi även andra gatuarbeten, som att rengöra rännstensbrunnens sandfång. Under tiden arbetet pågår står vägmärkena kvar och förbudet gäller fortfarande även om sandsopningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

  24 timmar efter att vägmärken satts upp påbörjar vi arbetet med att ta upp sand. Det förekommer att vi grovsopar platsen tidigare än så, om den nästan är tom. Det underlättar för sandupptagningen i nästa steg.

  24-timmarsparkering är reglerat i Trafikförordningen kap 3, §49.

 6. Fastighetsägarens ansvar för sandupptagning

  Du som är fastighetsägare ansvarar för att ta upp sanden utanför din fastighet.

  Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare för sandupptagning

 7. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Islandsbron stängs för motorfordonstrafik – skapar utrymme för kollektivtrafik och människor

  I samband med att den nybyggda Tullgarnsbron öppnar lördag 27 april 17.00 stängs Islandsbron i centrala Uppsala för motorfordonstrafik (bilar, motorcyklar och mopeder). Det förbättrar framkomligheten för busstrafik, ambulanser samt gång- och cykeltrafik på Islandsbron.

 • Så jobbar vi med att få bort hålen i vägarna

  Vinterns växlande temperaturer har lett till många hål i vägarna, så kallade potthål, runtom i landet. Tänk på att köra försiktigt och var rädda om er i trafiken. Uppsala kommun arbetar kontinuerligt för att laga hålen på gator och vägar.

 • Gul vädervarning, snöfall kan ge trafikproblem

  SMHI har varnat för kraftigt snöfall från torsdag 21 december i bland annat Uppland. Det finns risk för trafikproblem och begränsad framkomlighet på grund av halka, snömodd och dålig sikt.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.