Förtroendevald

Hilde Klasson (S)

Tidigare uppdrag

 • Tämnarens vattenråd
  repr 2019-01-01 − 2019-01-14
 • Tämnarens vattenråd
  repr 2016-10-26 − 2018-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2016-05-11 − 2018-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  1:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1996-01-29 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers-stadshus 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Trafiksäkerhetsrådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2004-03-29 − 2006-04-24
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2003-01-01 − 2003-06-16
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • AB Turitella
  led 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella vilande
  led 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-27 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 2000-05-03 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1996-12-16 − 1998-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31