Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sök semestervikariat

  Ansökningsperioden är 9 februari till 13 april

  Vi söker sommarvikarier till flera av våra verksamheter. Så nu har du chansen att hitta jobbet som passar dig och som gör skillnad för andra. Ett jobb i sommar och kanske också framåt.

  Erfarenhet från ett arbete inom kommunens vård och omsorg är bra att ha med på ditt cv. Läs om våra olika jobb och sök direkt. Välkommen!

  Har du jobbat inom vård och omsorg tidigare? Det är en bra merit.

  En film om Uppsala kommun, en introduktion till nyanställda. Filmen spelades in 2019.

 2. Dagverksamheter för äldre

  Dagverksamheterna vänder sig till personer som är 65 år och äldre. Här får de social samvaro, trygghet och uppmuntran. De kan delta i olika aktiviteter som kreativt skapande, musik, promenader och en trevlig pratstund.

  Bakom varje aktivitet finns ett syfte. Förutom att aktiviteterna ska ge trivsel, glädje och välmående stimulerar de också hjärna och händer och tränar figur- och färgseende. Aktiviteterna ska inte vara för enkla, men inte heller för svåra.

  Du är den som tillsammans med andra skapar livskvalitet och trygghet för de äldre. Grunden i arbetsuppgifterna är att skapa en meningsfull tillvaro utifrån personens egna behov och mål. Det är viktigt att personerna själva får bestämma och utföra de sysslor som de fortfarande kan göra.

  • Du arbetar dagtid.
  • Du arbetar främst på en enda dagverksamhet.
 3. Hemvård

  Hemvården ger service och vård till äldre och personer med funktionsnedsättning som bor kvar i det egna hemmet. Vi har tolv hemvårdskontor runt om i centrala Uppsala och på landsbygden. Ett av dem blir basen som du utgår från i ditt arbete. Du ger service, vård och omsorg till personer som har hemvård.

  Arbetsuppgifterna kan också innebära delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, till exempel att du ger medicin eller sköter om sår med stöd av sjuksköterska. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra undersköterskor och vårdbiträden i ditt område. Du har även stöd av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och planerare. Här blir du uppskattad för din vilja att ta dig an och lära dig nya arbetsuppgifter och för ditt fina sätt att bemöta människor.

  • Du tar dig mellan hemmen med hjälp av cykel, elcykel eller bil.
  • Du arbetar på dagtid, men dina arbetstider kan variera.
 4. Nattpatrull

  Nattpatrullen åker ut varje natt till personer som har beviljade hemvårdsinsatser. Arbetet utförs i team och du åker tillsammans med en kollega på alla besök.

  I dina arbetsuppgifter ingår vård- och omsorgsinsatser, som personlig omvårdnad, service och i vissa fall delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du ger en god omvårdnad med hänsyn till personens individuella behov.

  Arbetsuppgifterna kan vara både planerade insatser och insatser från larm och oförutsedda behov. Du är en viktig del i att personer med hemvårdsinsatser känner sig trygga även på natten.

  • Du tar dig mellan hemmen med hjälp av bil. För det här jobbet behöver du därför ha körkort.
  • Du arbetar över hela Uppsala kommun mellan 21.30 och 7.30.
 5. Korttidsvård

  Det finns två typer av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård. Den allmänna korttidsvården kan gälla när en person behöver mer omfattande vård och omsorg efter en sjukhusvistelse innan personen flyttar hem igen. Det kan också vara en plats för vård i väntan på en egen lägenhet på ett vård- och omsorgsboende.

  Växelvård är stöd till personer som bor i sitt eget hem och som under kortare perioder kan behöva bo på en vårdplats för att få miljöombyte och aktiviteter. Samtidigt får anhöriga som ger personen stöd i vardagen mer egen tid och avlastning. Här kommer du att hjälpa och träna vårdtagare att göra sådant som de klarar själva i vardagen, utifrån deras egna förutsättningar.

  Du ger stöd kring att städa, tvätta, hålla ordning och bidra till att personerna trivs. Du utför kanske vissa medicinska vårduppgifter med stöd från sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut. Du bidrar också till den sociala samvaron genom att tillsammans med de boende läsa böcker, lyssna på musik och gå på promenader med mera.

  • Du arbetar främst på ett enda boende.
  • Arbete på kväll och natt kan förekomma.
 6. Äldreboende

  Äldreboenden finns inom hela Uppsala, både centralt och på landsbygden. Gemensamt för alla boenden är att vi arbetar med utevistelse, gemensamma måltider, enklare träning och olika former av aktiviteter för att öka trivseln och den sociala samvaron.

  Arbetet på ett äldreboende innebär att du arbetar med omvårdnad och service och också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån de boendes individuella behov. Du kan även ge stöd vid aktiviteter som högläsning, promenader eller rörelse till musik.

  Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med undersköterskor och vårdbiträden. I ditt arbete kommer du se till att äldre får en trygg och meningsfull vardag.

  • Du arbetar främst på ett enda boende.
  • Arbete på kväll och natt kan förekomma.
 7. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning

  Här arbetar du med personer med olika former av funktionsnedsättning som har insatser enligt LSS (lagen om stöd och service). Arbetet innebär att du stöder de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet är individanpassat och du utgår från den enskilda personens behov.

  I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som att laga mat, städa, tvätta och ge stöd med den personliga hygienen. Du får också vara med och ordna aktiviteter, till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med de boende.

  I de stödjande insatserna ingår följande verksamheter.

  Boende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

  På våra barnboenden arbetar du med barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet innebär att du ska stödja de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt.

  Stödet som du ger utgår ifrån den enskildes behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som att laga mat, städa, tvätta och ge stöd när det gäller den personliga hygienen. De boende har egna rum och gemensamt kök och tv-rum. Du får också vara med och ordna aktiviteter, till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med de boende.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.
  • Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

  Korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

  Här arbetar du med barn och ungdomar som kommer till korttidsboendet för att föräldrarna ska få möjlighet till avlastning. Men också för att barnen och ungdomarna ska få möjlighet till miljöombyte, träffa nya människor och vara med på olika aktiviteter. Under den tid som barnen och ungdomarna är på korttidsboendet behöver de stöd i sin vardag.

  Stödet som du ger är individanpassat. Du utgår från den enskilda personens behov. På korttidsboendena finns personal dygnet runt. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som att laga mat, städa, tvätta och ge stöd när det gäller den personliga hygienen. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter, till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med barnen och ungdomarna.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.
  • Utdrag från polisens belastningsregister krävs.

  Fritids för ungdomar (över 13 år) med funktionsnedsättning

  Till fritids kommer ungdomar med funktionsnedsättning som har beslut enligt lagen om stöd och service, LSS. Ungdomarna behöver stöd med sin dagliga livsföring och möjlighet att delta i aktiviteter. Stödet som du ger är individanpassat.

  Du utgår från den enskildes behov. I arbetet ingår också serviceinsatser som att laga mat och ge stöd när det gäller den personliga hygienen. Du är med och ordnar gemensamma aktiviteter, till exempel promenader och andra utflykter tillsammans med ungdomarna.

  • Arbetstiderna är dagtid. Vissa helger kan de vara dag, kväll, sovande jour eller vaken natt.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.
  • Utdrag från polisens belastningsregister krävs.
 8. Grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning

  På våra gruppbostäder arbetar du med personer med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet innebär att du ska stödja de boende att leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Stödet som du ger är individanpassat. Du utgår från den enskilda personens behov.

  I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som matlagning, städ, tvätt och stöd med personlig hygien. Alla boende har en egen lägenhet. Det finns också ett gemensamt utrymme där alla kan träffas för olika aktiviteter. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter, till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

  I en servicebostad klarar personerna av att bo i en egen lägenhet i större utsträckning än i en gruppbostad, men de behöver ha stöd från personal i närheten. Det bor fler personer där. Alla har en egen lägenhet, men den ligger inte alltid precis vid det gemensamma utrymmet.

  Stödet som du ger är individanpassat. Du utgår från den enskildes behov. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med att laga mat, tvätta kläder, passa tider och läsa post. Det ingår även att göra gemensamma aktiviteter med de boende som biobesök, restaurangbesök, uteaktiviteter, gemensamma middagar och resor.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.

  Korttidsboende för vuxna med funktionsnedsättning

  På korttidsboende för vuxna arbetar du med personer som kommer till korttidsboendet för att byta miljö, träffa nya människor och vara med på olika aktiviteter. På korttidsboenden finns personal dygnet runt.

  Under den tid som personer är på korttidsboendet, mellan 2 och 14 dygn per månad, behöver de stöd med sin dagliga livsföring. Stödet som du ger är individanpassat. Du utgår från den enskilda personens behov. I arbetet ingår bland annat omvårdnad, vissa delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser som att laga mat, städa, tvätta och ge stöd när det gäller den personliga hygienen. Du kan också få ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter tillsammans med de boende.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll och sovande jour. I vissa fall även vaken natt.
 9. Personlig assistans

  Som personlig assistent stöder och assisterar du personer med funktionsnedsättning i deras hem för att underlätta för dem i vardagen. Hur en dag ser ut varierar mycket och beror helt på personens individuella behov och intressen. Det kan innebära allt från hjälp med personlig omvårdnad, hygien och hushållsarbete till olika aktiviteter och nöjen. Det är viktigt att personkemin stämmer för att ni båda ska trivas.

  • Arbetstiderna är på dagtid, kväll, helg och vaken natt eller sovande jour.
 10. Socialpsykiatri

  Inom socialpsykiatrin arbetar du med personer med psykisk ohälsa, psykiatriska funktionsnedsättningar och i vissa fall andra funktionsnedsättningar. Målet i verksamheterna är att vara med och bidra till att skapa en trygg vardag.

  I socialpsykiatrin ingår följande verksamheter.

  Träffpunkter och sysselsättning inom socialpsykiatrin

  Träffpunkts- och sysselsättningsverksamheter vänder sig till personer med psykisk ohälsa. De finns på flera ställen i kommunen och är en plats för återhämtning, social samvaro, fritidsaktiviteter, kurser och studiecirklar, strukturerad sysselsättning, resor och utflykter. Till arbetsuppgifterna hör att hålla träffpunkten öppen, se till att det är trevligt och trivsamt och att handleda personer vid sysselsättning. Du följer också med på resor och utflykter. Verksamheten är öppen alla dagar året runt.

  • Arbetstiden är främst på dagtid, även helger. Kvällsarbete kan förekomma.
  • Vana vid målgruppen är en merit.
  • Körkort är en fördel, men det är inget krav.

  Hem för vård och boende (HVB) inom socialpsykiatrin

  Som behandlingsassistent på HVB ger du stöd och omvårdnad till dem som bor där. Det kan innebära allt från omvårdnad, att ge läkemedel, hantera livsmedel, till att ge stöd i de boendes psykiska mående och trygghet och finnas till hands för samtalsstöd. Du uppmuntrar och inspirerar de boende till att våga lita till sina egna förmågor och att ta hjälp när de behöver det. Du ger dem stöd i vardagsfrågor och bidrar till målet om en välfungerande och trygg vardag. Arbetet utgår från de boendes individuella behandlings- och genomförandeplaner.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll, helg och vaken natt.
  • Körkort krävs.

  Boendestöd inom socialpsykiatri

  Boendestödet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning som har behov av stöd i det egna hemmet. Stödet utformas individuellt i samarbete mellan personen, biståndshandläggaren och boendestödjare.

  Du utgår från en bas och tar dig mellan personernas hem med hjälp av cykel eller bil. Syftet med boendestöd är att stödja personer att klara allt i sitt hem, med att tvätta, städa, handla och laga mat och sköta ekonomin med mera. Boendestöd kan också stödja i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner och i sociala situationer som kan upplevas svåra och krävande. Du arbetar självständigt men ingår i ett team med andra boendestödjare i ditt område.

  • Arbetstiderna är till största del på dagtid, måndag till fredag. Helg- och kvällsarbete kan förekomma.
  • Körkort krävs.

  Särskilt boende inom socialpsykiatrin

  På ett särskilt boende inom socialpsykiatrin bor personer med psykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att de ska ha en bra och trygg vardag och få ett gott bemötande. Arbetssättet är flexibelt och utgår från varje persons individuella behov.

  Det ingår i arbetsuppgifterna att ge omsorg och stöd i vardagen. Det innebär till exempel läkemedelshantering, social dokumentation, att följa med på läkarbesök och sociala aktiviteter och att hjälpa till med att handla och laga mat, städa och tvätta.

  Vi arbetar utifrån personernas egna förmågor och mål. Stor vikt läggs vid att stärka och utveckla deras personliga resurser.

  Du kommer att arbeta utifrån personernas individuella genomförandeplaner. Målet är att skapa förutsättningar att bli så självständiga som möjligt. Du coachar och söker lösningar så att personerna kan överbrygga konsekvenserna av sin psykiska ohälsa. Du fungerar även som ett stöd i personernas nätverk.

  • Arbetstiderna kan vara på dagtid, kväll, helg och vaken natt eller sovande jour.
  • Körkort är önskvärt på vissa boenden.
 11. Stödboende

  Idun är ett stödboende för kvinnor som har ett beroende. Stödboendet ska ge en ordnad boendesituation för personer med ett beroende. Personerna bor i egna lägenheter men har tillgång till gemensamma utrymmen. Målet är att de som bor här ska få en förbättrad livssituation genom ett nyktert och drogfritt boende med daglig tillsyn. På sikt är målet att de ska kunna bo på egen hand.

  Du ansvarar för de boendes trygghet och välbefinnande. I dina arbetsuppgifter ingår att skapa en meningsfull, fungerande och i så stor utsträckning som möjligt självständig vardag genom olika insatser och stöd. Du blir en viktig del för att få deras vardag att fungera.

  • Arbetstiderna kan vara på både dagtid, kvällar och helger.
  • Körkort krävs.

Nyheter om jobb och praktik

 • Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk 2020

  Det ekonomiska resultatet för 2020 visar att försörjningsstödskostnaderna minskat med 16 miljoner kronor i jämförelse med år 2019. Resultatet för 2020 landar på cirka 35 miljoner kronor plus. Det är första gången sedan 2003 som verksamheten uppvisar ett överskott. Det betyder att fler uppsalabor hittat vägen till egen försörjning.

 • Dags för unga att söka sommarjobb

  Nu är det dags för grundskoleelever (årskurs 9) och gymnasieelever (årskurs 1 och 2) att söka sommarjobb i Uppsala kommun. Sommarjobb är ett erbjudande som brukar vara populärt och som förra året resulterade i att drygt 2000 ungdomar fick jobb i Uppsala.

 • Ministerbesök i Uppsala

  Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, besökte Uppsala idag den 30 september. Först träffade han polisen och ungdomsjouren och sedan besökte han fastighetsägare och Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda centrum. Fokus för besöket var att få en bild av polisens och kommunens arbete med att öka tryggheten.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Yrke arbetsterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som arbetsterapeut. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Yrke fysioterapeut

  Uppsala kommun behöver dig och din kompetens. Vi växer smart och hållbart. Allt fler vill bo och arbeta i Uppsala. Kom och gör oss sällskap.

 • Yrke sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.