Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-002175

Det föreslagna planområdet ligger i södra Vattholma längs med ortens huvudgata Malmvågsvägen.

Planläggningen syftar till att bekräfta planområdets befintliga markanvändning i detaljplan, förtydliga detaljplanens beskrivning av önskvärd markanvändning inom planområdet, och att möjliggöra för en eventuell utveckling av såväl bostad som fastighetens nuvarande småskaliga verksamhet.

Planprocessen är i skede: Överklagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om överklagande

Jesper Ljung Holm

Telefon:
018-7261082