Utbildningsförvaltningen

Vi stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vårt uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–19. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta utbildningsförvaltningen

Telefon
Besöksadress

Stationsgatan 12

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00

Dag före helgdag 8.00–12.00

Postadress

Uppsala kommun

utbildningsförvaltningen

753 75 Uppsala