Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Bostads- och lokalförsörjningsplan

Barnomsorg och förskola

Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan som verksamhet

Sammanfattning

Verksamhetsbeskrivningen har till syfte att beskriva Uppsala kommuns syn på lokaler och ska, utifrån gällande styrdokument, stödja det pedagogiska arbetet och tjäna som vägledning och inspiration vid ny-, om- och tillbyggnad. Den ska ses som inspiration till hur ytorna i funktionsprogrammet kan kombineras.

Funktionsprogram för SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av förskolebyggnader Rev. 3 (PDF, 7 MB)

Verksamhetsbeskrivning förskola reviderad 20230614 (PDF, 169 KB)