Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dokumentsamling

Funktionsprogram

Här kan du hitta kommunens så kallade funktionsprogram som används vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i stadens lokaler. Funktionsprogrammen syftar till att beskriva innehållet och utseendet på kommunala lokaler som skolor och förskolor t. ex. Detta för att vi redan på planeringsstadiet vid nybyggnad av kommunala lokaler vill säkerställa att lokalerna är yteffektiva, hållbara, flexibla och ändamålsenliga. Har du frågor om detta är du välkommen att e-posta till mark-fastighet@uppsala.se.

Funktionsprogram

Barnomsorg och förskola

Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan som verksamhet.

Grundskola

Skollokalerna behöver ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion, rörelse och trygghet. Både skolmiljö och lokaler ska stödja elevernas lärande och pedagogernas möjligheter till undervisning i varierade arbetsformer.

Vård- och omsorgsboende för äldre

Funktionsprogrammet för vård-och omsorgsboende beskriver funktioner för personer som är 65 år och äldre och som har ett omfattande och långvarigt behov av vård och omsorg. De ska ge stöd för de boendes behov och stöd åt personalen i dess yrkesutövning.

Receptioner

  • Receptioner

    • Bostads- och lokalförsörjningsplan

Städservice

  • Städservice

    • Bostads- och lokalförsörjningsplan

LSS

Funktionsprogrammet beskriver kommunens funktionskrav på gruppbostäder som kommunen beviljar.

Idrottshallar

Idrottshallar är en viktig del av social infrastruktur, en idrottshall som är rätt utrustad fyller en viktig funktion för civilsamhället. En multifunktionell idrottshall kan nyttjas för en rad olika idrotter och aktiviteter för skola och föreningsliv.

Gruppbostad

En gruppbostad beviljas till personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre en kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

  • Gruppbostad

    • Bostads- och lokalförsörjningsplan