Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport fritidshem läsåret 2022–2023

I Uppsala kommun finns det 58 kommunala grundskolor, 5 anpassade grundskolor och 5 resursenheter. Av dessa har 50 grundskolor, fyra anpassade grundskolor samt två resursenheter fritidshemsverksamhet. Fritidshemmen samnyttjar lokaler med skolan och det är rektor i respektive skola som ansvarar för arbetsfördelning, resultat och kvalitet i verksamheten.

Sammanfattning

Det finns flera goda exempel på verksamheter med bra kvalitet i fritidshem. Dessa verksamheter arbetar målinriktat och formativt utifrån läroplanen, här finns kompetens och större andel legitimerad personal. I dessa skolor finns även en tydlig organisation och en samverkan mellan skolans olika yrkesgrupper. Det finns även flera skolor som helt saknar utbildad personal och även ett strukturerat målstyrt arbetssätt i fritidshemmet.