Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

7. Företagsfrämjande aktörer

Mål/utvecklingsområde 7: Uppsala kommun ska stödja och utveckla arbetet med företagsfrämjande aktörer.

De företagsfrämjande organisationerna spelar en viktig roll för människor som ska starta nya företag genom att de ger råd och stöd i företagets uppstartsfas och under den första tiden.

I Uppsala finns en bredd av aktörer som samverkar och kompletterar varandra. Kommunen ska främja utveckling, paketering och samordning av de erbjudande som finns samt uppmuntra nya initiativ med företagarnas behov i centrum. Särskilt fokus ska läggas på att främja kvinnors företagande.

Åtgärder

7.1 Öka samverkan och kopplingen mellan de lokala företags- och innvationsfrämjande aktörerna tillsammans med nationella erbjudanden som finns för stöd, råd och finansiering och utgå från företagens behov, för fler etableringar, innovationer, tillväxt och nyföretagande.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Under 2021 gör vi tematiska återkommande korta möten med relevanta samarbetspartner för att diskutera aktiviteter utifrån den nya handlingsplanen. Möjlighet att skicka in frågeställningar från organisationerna.
  • I mars 2021 möte med samarbetspartner, fokus näringslivsutveckling, affärsutveckling, utveckling av stöd. 

7.2 Främja projekt och aktiviteter som syftar till ökat nyföretagande och omställning av affärsidéer, med särskilt fokus på kvinnor, unga och utrikesfödda.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Ökat stöd till Nyföretagarcentrum och Connect då nyföretagandet ligger på en hög nivå.

Indikatorer

  • Antal inflyttade företag.
  • Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare.
  • Antal rådgivningar och kontakter inom de näringslivsorganisationer som får stöd från Uppsala kommun.
Information

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet