Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

6. Kunskapsintensiva näringar

Mål/utvecklingsområde 6: Uppsala ska ha ett väl utvecklat näringsliv inom kunskapsintensiva näringar.

Uppsala har en lång tradition av att vara både en plats för affärer och en kunskapsstad. Uppsalas tillväxt är god i de befolkningsdrivna branscherna bygg, handel och service. Ökade insatser krävs för att skapa förutsättningar för liknande tillväxt i de kunskapsintensiva branscherna. Det finns förutsättningar att hitta kopplingar mellan kommunens starka forsknings- och kunskapsområden: life science, tech/ICT, cleantech och avancerade material.

Det starka innovationsstödsystemet ska stödja entreprenörer att lyckas med sina idéer och bidra till tillväxten. En vidareutveckling av arbetet med innovationer i offentlig verksamhet bidrar till utvecklingen av näringslivet och av kommunens verksamhet vilket kommer invånarna till nytta på olika sätt.

Digitaliseringen ger möjligheter och utmanar befintliga strukturer, där Uppsalas näringsliv har möjligheter att bidra till, och dra nytta av, en positiv utveckling. Inom de kunskapsintensiva branscherna är internationaliseringen stor och exportfrämjande åtgärder bör vidareutvecklas.

Inom klimatdriven affärsutveckling har Uppsala goda förutsättningar att öka företagande och export i samverkan med universiteten. Här kan även Klimatprotokollet, ett samverkansprojekt för företag och organisationer i Uppsala, bidra på ett positivt sätt.

Åtgärder

6.1 Främja arbetet med internationalisering inom frågor viktiga för näringslivet.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Vi har lanserat Uppsala International Hub, en engelskspråkig webbplats och mottagningsfunktion för att internationella talanger lättare ska kunna etablera sig i Uppsala. 

6.2 Arbeta med klimatdriven hållbar och innovativ affärsutveckling i näringslivet och i kommunen med exempelvis testbäddar, i nära samverkan med akademi och organisationer, särskilt inom det innovationsfrämjande systemet.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Samverkan inom Klimatprotokollet samt med nätverket Uppsala2030.

Indikatorer

  • Antal exporterande företag i Uppsala kommun.
  • Antal innovationsprojekt i kommunkoncernen i samverkan med näringslivet.
  • Antal företag, antal anställda samt förädlingsvärdetinom valda fokusbranscher.
Information

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet