Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

5. Attraktiv kommun att bo, besöka och verka i

Mål/utvecklingsområde 5: Uppsala ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

Flera branscher i Uppsala befinner sig i en kontext av global konkurrens om kompetens, kapital och företag. Genom att paketera Uppsalas erbjudande för olika målgrupper skapas en tydlighet av Uppsala som plats. Kommunen har tillsammans med ett flertal aktörer utvecklat ett platsvarumärke som ska implementeras så att alla kan dra nytta av det, oavsett bransch eller verksamhetsområde. Näringslivet bidrar på flera olika sätt till att kommunen är attraktiv genom både verksamheter och av att vara ambassadörer.

Åtgärder

5.1 Arbeta för trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, kransorter, på landsbygden och i verksamhetsområden.

Exempel på vad vi har gjort:

 • Arbetar tillsammans med Uppsala citysamverkan, exempelvis tagit fram en Uppsala cityapp och har trygghetsvakter.
 • Vi utvecklar Främre Boländerna till ett Central Business District, tillsammans med fastighetsägare.
 • Startat åtta servicepunkter för en levande landsbygd.

5.2 Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination.

Exempel på vad vi har gjort:

 • Vi har bearbetat professionella resesäljare med exempelvis research, säljbesök och visningsresor.
 • Tillsammans med övriga kommuner i länet har vi initierat samarbetet ”100 nya svenska bussar”, för att underlätta för bussresearrangörer att planera, marknadsföra, boka och arrangera resor till Uppsala län.
 • Vi jobbar för att hitta fler bussparkeringsplatser i Uppsala.
 • Vi har startat workshopsserier i ”Hållbar produktutveckling”, med målgrupp ”svenskar som reser på egen hand i Sverige” för att skapa nya samarbeten och utveckla nya bokningsbara upplevelser.
 • Vi har lanserat Uppsala International Hub – en ny webbplats och aktiviteter som rådgivning, nätverkande.
 • Vi har lanserat Uppsala Talent Fair – digital rekryteringsmässa tillsammans med Handelskammaren, Uppsala universitet, Region Uppsala, Stuns och näringslivet.

Indikatorer

 • Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20–64 år per 1000 invånare 20-64 år.
 • NPS (net promotor score) mätning fråga om nöjdhetsgrad hos Uppsalabesökare.
 • Svenskt näringslivs enkätfråga om I vilken utsträckning företaget drabbas av brottslighet/otrygghet.
 • Antal företag och antal anställda inom turism/besöksnäring.
 • Antal gästnätter samt andel utländska gästnätter.

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet