Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

2. Mer mark och lokaler

Mål/utvecklingsområde 2: Uppsala kommun ska verka för att öka utbudet av mark och lokaler i kommunen.

Efterfrågan på mark och lokaler överstiger utbudet i Uppsala kommun och är ett av de största tillväxthindren för företagen. För att åstadkomma en balans mellan utbud och efterfrågan krävs ett långsiktigt arbete som ger förutsägbarhet för så väl växande företag som investerare på den kommersiella fastighetsmarknaden.

På kort sikt måste mer byggbar mark tillgängliggöras för olika verksamhetsändamål och i hela kommunen. På lång sikt måste kommunens planer vara tydliga gällande var verksamheter, service och bostäder ska lokaliseras så näringslivet kan planera för framtiden.

En god dialog måste finnas med befintliga fastighetsägare samtidigt som nya investerare attraheras.

Åtgärder

2.1 Skapa mer byggbar mark för olika typer av verksamheter i olika lägen i kommunen med tidig dialog internt och med näringslivet.

Exempel på vad vi har gjort:

  • Vi har startat en etableringsfunktion – en koordinerande grupp för att underlätta större etableringar i kommunen. Funktionens fokus är att kommunen ska bli bättre förberedd att hantera företags infrastrukturella krav på mark, va-lösningar och energibehov. Fram till april 2021 har funktionen behandlat 30 förfrågningar, analyserat speciella kniviga och principiella frågor och utvecklat nya förslag till processer och rutiner.
  • Vi har skapat enklare och säkrare digitaliserad hantering av företagens ansökningar av mark för verksamhet. Vi tar personlig kontakt med företagen för att komplettera information och leda dem vidare. Målet är att vi ska ge en snabb, vänlig och professionell kommunikation med företagen under deras resa med kommunen. Läs om hur du anmäler intresse för mark
  • Vi har inlett arbetet med försälning av ett nytt kvarter inom Librobäck-Husbyborg verksamhetsområde, cirka 130000 kvadratmeter verksamhetsyta. Läs om Librobäck
  • Vi har arbetat med försäljning av mark i Östra Fyrislund. Läs om Östra Fyrislund
  • Vi arbetar i projektet Främre Boländerna som ska ge möjligheten för fastighetsägarna att förädla sina fastigheter vilket kan skapa upp mot 10000 arbetsplatser. Läs om Främre Boländerna

2.2 Arbeta med att öka tillgången till nödvändig teknisk infrastruktur för exempelvis energi, vatten och bredband.

Indikatorer

  • Antal kvm planlagd verksamhetsyta i detaljplaner
  • Antal etableringsförfrågningar om mark
  • Maximalt eleffektuttag, Elproduktionskapacitet vid maximalt eleffektbehov,
  • Täckningsgrad bredband.

Handlingsplan för näringslivsprogrammet

Handlingsplan för Uppsala kommuns näringslivsprogram 2021–2023 beskriver de åtgärder som ska vidtas av kommunen för mål/utvecklingsområdena i näringslivsprogrammet. Samtliga områden kräver samverkan inom och utom kommunkoncernen, men fokus i handlingsplanen ligger på det interna arbetet och kommunens roll.

Åtgärderna i kommunens handlingsplan leder till aktiviteter i samtliga nämnder, där nämnden och sedan förvaltningarna har möjlighet att sätta ytterligare mätbara mål.

Läs handlingsplanen i sin helhet

Läs näringslivsprogrammet i sin helhet