Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Äldreombudsmannens årsrapport

Syftet med årsrapporten är att beskriva vad äldreombudsmannen uppmärksammat i kontakten med äldre Uppsalabor och i arbeten på strategisk nivå där äldreombudsmannen varit delaktig. Årsrapporten bygger på kontakter som äldreombudsmannen haft med verksamheter, övriga förvaltningar, föreningar och enskilda. Rapporten gör inte anspråk på att vara vetenskaplig eller ge en heltäckande bild av äldre personers levnadsvillkor i Uppsala.

Dokument

Årsrapport 2022

PDF, 617 KB | Lyssna

Årsrapport 2021

PDF, 669 KB | Lyssna

Årsrapport 2020

PDF, 556 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2020

Årsrapport 2019

PDF, 164 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2019

Årsrapport 2017

PDF, 1 MB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2017

Årsrapport 2016

PDF, 122 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2016

Årsrapport 2015

PDF, 148 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2015

Årsrapport 2014

PDF, 150 KB | Lyssna

Omfattar perioden 1 januari–31 december 2014

Sammanfattning

De tidigare rapporterna bygger på frågor och synpunkter som äldreombudsmannen tagit emot. Rapporterna är skrivna utifrån perspektivet äldre och anhöriga, hur kontakter med äldreomsorgen upplevts, hur information uppfattats och hur man blivit bemött.