Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen kontrollerar luftkvaliteten genom att mäta halterna av luftföroreningar i stadskärnan. Mätningarna görs av kvävedioxider och miljöfarliga partiklar. Luftföroreningarna kommer till stor del från vägtrafik, slitage av vägbanor, däck och bromsar och från industrier och förbränningsanläggningar.

  Här kan du läsa om vad kommunen gör för att få en bättre luftkvalitet i Uppsala. Du får också tips på hur du som bor i Uppsala kan bidra.

 2. Kommunen mäter luften i centrala Uppsala

  Miljökvalitetsnormer för luft finns för att minska riskerna för negativa hälsoeffekter. Naturvårdsverket ställer krav på kommuner att aktivt arbeta för att minska luftföroreningshalter för att klara normerna. För att följa upp hur det går mäter kommunen luftens kvalitet regelbundet. På Kungsgatan i Uppsala har höga halter av kvävedioxider uppmätts mellan åren 2017 - 2019. Det har vidtagits åtgärder och halter har sedan dess varit lägre. Partiklar med mindre diameter än 10 mikrometer (PM10) översteg miljökvalitetsnormen år 2017. Halterna har sedan dess varit lägre.

  Mätningar görs både längs Kungsgatan och vid Dragarbrunnstorg. På Kungsgatan mäter vi luftföroreningarna i ett trafikerat gaturum. Vid Dragarbrunnstorg finns en urban bakgrundsstation på ett hustak. En urban bakgrundsstation är en mätstation i centrum som inte ligger vid en trafikerad gata. Det är en referens för att se hur luftkvaliteten utvecklar sig i centrum.

 3. Ta del av luftmätningarna

  Stockholms Luft- och Bulleranalys (Slb) sköter mätstationerna åt oss. På deras webbplats kan du se resultatet av mätningarna. Du kan välja mätdata från valfri kommun. För att se mätdata från Uppsala klickar du på Kungsgatan Uppsala och Urban bakgrund Uppsala vid sidan av diagrammet.

  Luftmätningar på Kungsgatan 67 - idag

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10), mindre partiklar (PM 2,5) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Luftmätningar Kungsgatan och Dragarbrunnstorg - under året

  Mätningarna visar luftföroreningar i utomhusluften under nuvarande år. Här kan du se om luftföroreningarna överskrider normen för luftkvalitet.

  Resultat av mätning av större partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på slb.nu.

  Realtidsmätningar från hela Sverige

  På naturvårdsverket.se hittar du realtidsdata av luftmätningar från hela Sverige.

 4. Luftkarta

  Luftföroreningar kan mätas eller modelleras. Fördelen med modeller är att de kan visa luftföroreningarna över ett större område. Modeller har en inbyggd osäkerhet och det är därför viktigt att jämföra modellberäkningar med de faktiska uppmätta halterna.

  Här kan du se en modellerad luftföroreningskarta över hela Uppsala kommun som Slb tagit fram.

 5. Det här gör kommunen för att förbättra luften

  Vi har infört förbud mot dubbdäck på delar av Kungsgatan och Vaksalagatan, 30-zon i centrum, miljözon för tunga fordon, genomfartsförbud på Kungsgatan, bättre renhållning av gator och signalprioritering för bussar. Vi arbetar också för ett hållbart resande med fler och bättre cykelvägar och en mer miljövänlig kollektivtrafik.

  Kommunens åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet samlar de viktigaste insatserna vi ska göra under perioden 2022-2027.

  Läs kommunens åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet.

 6. Det här kan du som uppsalabo bidra med

  • Gå, cykla eller åk buss till arbete, studier och fritidsaktiviteter.
  • Välj en bil med låga utsläpp, till exempel en elbil eller biogasbil om du köper ny bil.
  • Välj elcykel i stället för extra bil.
  • Undvik att köra med dubbade vinterdäck i centrum, välj istället friktionsdäck
  • Använd motorvärmare när det är kallt.
  • Undvik att trivselelda i vedkamin, öppen spis och liknande inom tätbebyggt område. Om du ändå eldar, se tips nedan. 
 7. Elda rätt hemma

  Hur du eldar hemma i din lokala eldstad påverkar mängden hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö. Nedan ser du några tips på hur du bäst eldar i din eldstad utan att störa dina grannar och minimera utsläppen i din närmiljö.

  Tips för att elda rätt

  • Din lokala eldstad är avsedd för trivseleldning och inte som huvudsaklig uppvärmningskälla av bostaden. Använd därför endast din lokala eldstad för trivsel­eldning högst några gånger i veckan.
  • Använd bara torra och rena vedträn som inte är för stora. Se till att ha bra lufttillförsel.
  • Använd braständare eller fint huggna vedträn när du tänder. Tänd brasan i toppen. Då förbränns gaser i röken bättre i stället för att spridas som föroreningar i luften.

  Fler tips hittar du på länkarna 

  Naturvårdsverket - Elda med ved i kamin, spis och ugn

  Naturvårdsverket, tänd i toppen

  Uppsala brandförsvar - Så undviker du soteld

  Installera eldstad i Uppsala kommun

 8. Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om utsläpp, miljö och buller

 • Hur låter Stora Torget?

  Stora Torget har fått en ljuddesign med rogivande, naturlika eller stämningsskapande ljud som kan göra vardagen på torget till en upplevelse. Besöker du torget en tidig morgon, en sen natt eller till exempel vid tolvslaget på nyårsafton får du höra torget spela.

 • Fler kommunala bolag ansluter till Uppsala klimatprotokoll

  De kommunala bolagen Skolfastigheter och Uppsala parkering är nya medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Nätverket som samverkar för att tillsammans nå Uppsalas klimatmål har nu fler medlemmar än någonsin. Samtidigt står det klart att nätverkets utsläpp för 2022 minskar, men inte i den takt som krävs.

 • Stort intresse för Uppsala kommuns obligationer länkade till klimatmål

  I början av april lanserade Uppsala kommun ett ramverk för hållbarhetslänkade obligationer. Redan samma dag uttryckte ledande nordiska investerare sitt intresse för att investera. Två dygn senare kunde Uppsala kommun ställa ut sina första hållbarhetslänkade obligationer till ett värde av 600 miljoner kronor.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Välkommen ​ till Uppsala!

  Det händer spännande saker i Uppsala, det har det alltid gjort. En plats för intressanta investeringar och en hållbar framtid. En plats för samarbeten och möjligheter. En plats för nyskapande och tradition. En plats för lärande och utveckling.

 • Welcome to Uppsala

  A place for exciting investments and a sustainable future. A place for collaborations and opportunities. A place for innovation and tradition. A place for learning and development.

 • Trafikändring på Kungsgatan

Så arbetar vi med utsläpp, miljö och buller

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.