Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Från och med 1 oktober 2020 inför Uppsala kommun tidsstyrning av tung lastbilstrafik i innerstan (se karta). Beslutet innebär att tung lastbilstrafik endast är tillåten måndag–söndag 06.00–11.00. Övriga tider är all tung lastbilstrafik förbjuden i innerstan.

Karta som visar var tung trafik endast är tillåten på förmiddagar i innerstaden. Området begränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Bangårdsgatan och Fyrisån. Kartan visar också var det finns avlastningsplatser i och strax utanför området. Det är totalt 21 stycken avlastningsplatser.
 

Säkrare för de som går och cyklar i innerstan

Syftet med tidsstyrningen är att öka innerstans attraktivitet och förbättra för gående och cyklister. Genom att minska den tunga trafiken blir det säkrare och tryggare att gå och cykla på gatorna. Konflikterna mellan den tunga trafiken och övrig trafik, boende, gående och cyklister kommer på detta sätt att minska. Det blir mindre buller och renare luft de tider som människor vistas på gatorna som mest. 

Tung trafik begränsas till förmiddagar 

Tiden måndag–söndag 06.00–11.00 är satt med tanke på att yrkestrafik och speditörer då är igång, samtidigt som de flesta butiker och andra verksamheter kan ta emot varor. Eftermiddagstiden i innerstaden fredas när tunga transportfordon minimeras från gatorna.

Beslutet ligger i linje med en långsiktig vision om ett stadsliv i mänsklig skala. 

Förbudet gäller inte renhållningsfordon

För att säkerställa en ren och funktionell stadsmiljö är renhållningsfordon undantagna från förbudet.

Tidsbegränsad dispens för att anpassa verksamhet

För de som har behov finns möjlighet att ansöka om en tidsbegränsad dispens från förbudet. Dispenserna kommer endast att erbjudas under en inledande fas för att ge extra tid till de som behöver mer tid att anpassa sin verksamhet till de nya reglerna.

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Öppettider
Måndag 7.30–17.00
Tisdag 8.00–17.00
Onsdag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–19.00
Fredag 8.00–17.00

SMS/MMS: 717 27

Telefon:
018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
Besöksadress:
Centralhuset, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
Postadress:
Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala,  

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Satsningar på cykel ger ökade möjligheter för hållbart resande

  Uppsala kommun fortsätter att prioritera cykeln som transportmedel och att skapa förutsättningar så att du ska kunna välja att cykla året runt. Ett kvitto på det är att Uppsala för tredje året i rad utsetts till årets cykelfrämjarkommun.

 • Vi delar ut 19 000 reflexer till Uppsalas grundskoleelever

  Uppsala kommun arbetar för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla och gå mer. Förutom åtgärder som sänkta hastigheter i bostadsområden och runt skolor är det viktigt att barnen syns och är skyddade i trafiken. Som en del av det arbetet delas 19 000 reflexer ut under vecka 7 i Uppsalas grundskolor.

 • Trädfällning i Geijersdalen

  Träd och sly kommer att tas bort i Geijersdalen, och i samband med det stängs gång- och cykelbanan av. Syftet med trädfällningen är att skydda grundvattnet när arbeten med tätning av dike ska utföras i området.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.