Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Från och med 1 oktober 2020 inför Uppsala kommun tidsstyrning av tung lastbilstrafik i innerstan (se karta). Beslutet innebär att tung lastbilstrafik endast är tillåten måndag–söndag 06.00–11.00. Övriga tider är all tung lastbilstrafik förbjuden i innerstan.

Karta som visar var tung trafik endast är tillåten på förmiddagar i innerstaden. Området begränsas av S:t Olofsgatan, Kungsgatan, Bangårdsgatan och Fyrisån. Kartan visar också var det finns avlastningsplatser i och strax utanför området. Det är totalt 21 stycken avlastningsplatser.
 

Säkrare för de som går och cyklar i innerstan

Syftet med tidsstyrningen är att öka innerstans attraktivitet och förbättra för gående och cyklister. Genom att minska den tunga trafiken blir det säkrare och tryggare att gå och cykla på gatorna. Konflikterna mellan den tunga trafiken och övrig trafik, boende, gående och cyklister kommer på detta sätt att minska. Det blir mindre buller och renare luft de tider som människor vistas på gatorna som mest. 

Tung trafik begränsas till förmiddagar 

Tiden måndag–söndag 06.00–11.00 är satt med tanke på att yrkestrafik och speditörer då är igång, samtidigt som de flesta butiker och andra verksamheter kan ta emot varor. Eftermiddagstiden i innerstaden fredas när tunga transportfordon minimeras från gatorna.

Beslutet ligger i linje med en långsiktig vision om ett stadsliv i mänsklig skala. 

Förbudet gäller inte renhållningsfordon

För att säkerställa en ren och funktionell stadsmiljö är renhållningsfordon undantagna från förbudet.

Tidsbegränsad dispens för att anpassa verksamhet

För de som har behov finns möjlighet att ansöka om en tidsbegränsad dispens från förbudet. Dispenserna kommer endast att erbjudas under en inledande fas för att ge extra tid till de som behöver mer tid att anpassa sin verksamhet till de nya reglerna.

Kontakta Kontaktcenter

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill veta mer om Uppsala och kommunens tjänster, eller vill komma i kontakt med viss verksamhet eller person.

Läs mer om Kontaktcenter och kontakta Uppsala kommun

Telefon:
018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt)
Besöksadress:
Centralhuset, Stationsgatan 12, 753 40 Uppsala
Postadress:
Uppsala kommun, Kontaktcenter, 753 75 Uppsala,  

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Dags att klippa häcken

  Som fastighetsägare har du ett ansvar att hålla efter häckar, buskar eller träd som växer ut från din tomt, så att de inte skymmer sikten för trafikanter. Om det skulle hända en olycka på grund av att du glömt beskära dina växter, kan det innebära att du hålls ansvarig.

 • Nu vårstädar vi gatorna i centrum

  Torsdag 25 mars börjar vi vårstäda gatorna i Uppsala centrum.

 • Brottsförebyggande samverkan gör skillnad

  En permanent områdespolisgrupp, bättre belysning, fler jobbmöjligheter för unga och stärkt samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. Det är några exempel på vad medborgarlöftet för Gottsunda/Valsätra 2019 - 2020 har resulterat i.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

  Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

 • I sommar har vi plats-utvecklat Stora torget

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.