Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Program

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Åtgärdsprogrammet syftar till att minska partiklar och kvävedioxid i stadsluften. Programmet ska också göra att kommunen lever upp till de krav på miljökvalitet som både EU och Sverige har satt. Dubbdäcksförbudet och åtgärder för att minska genomfartstrafik på Kungsgatan samt en miljözon i innerstan är exempel på åtgärder som ska ge en bättre stadsluft.

Sammanfattning

Enligt miljöbalken ska ett åtgärdsprogram för luftkvalitet tas fram om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft överskrids. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids på delar av Kungsgatan enligt mätningar och beräkningar. Utöver detta riskerar miljökvalitetsnormen för både kvävedioxid och partiklar att överskridas på ett antal gator i Uppsala innerstad.

Åtgärdsprogrammet som gäller nu är uppdelat i två åtgärdsområden:

  • Åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på Kungsgatan (Åtgärdsprogram).
  • Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft och förebygga överskridande av miljökvalitetsnormer för luftkvalitet (Handlingsplan).

Åtgärdsprogrammet för luftkvalitet antas av kommunfullmäktige, i enlighet med miljöbalken. Åtgärdsprogrammet och handlingsplanen ska samordnas och gå hand i hand med parallella kommunala processer och beslutade åtgärder som bland annat:

  • Handlingsplan för mobilitet och trafik
  • Handlingsplan för trafikbuller.