Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Lägenhetsnummer och adresser

Namngivningsnämnden i Uppsala kommun ansvarar för att sätta namn på kommunala gator, vägar och parker. Kommunen ansvarar även för att sätta adresser för bostäder och verksamhetslokaler.

Nya fastigheter i ett område ska ha en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt gatunummer. Om det inte finns något ledigt nummer ges ett så kallat littera, en bokstav till ett befintligt nummer. I flerbostadshus tillkommer lägenhetsnummer för att göra adressen unik.

Adresser och byggnader registreras i Lantmäteriets lägenhetsregister. Kommunen ansvarar för att registret är aktuellt. Gatu- och vägnamn används i första hand inom tätorter och fritidsområden. På landsbygden används i första hand traktnamnsadress.

Om din fastighet saknar adress

Adressen kan registreras redan när fastigheten avstyckas. Många verksamheter kan ha nytta av adressen långt innan eventuella byggnader finns på plats.

Läs om adresser och gatunamn

Använd nedan blankett för att skicka in beställning på ny adress eller ändring av befintlig adress. Skicka in blanketten via e-post till: adress.byggnad@uppsala.se

Blankett för beställning av ny adress eller ändra adress (PDF, 218 KB)

Lägenhetsregistret

I flerbostadshus tillkommer lägenhetsnummer för att göra adressen unik. Du som äger flerbostadshus ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna lägenheter.

Du som äger ett enbostadshus ska också rapportera ändringar till lägenhetsregistret. Det gäller framför allt om du ändrar boytan. Använd nedan blankett för att skicka in uppdateringar av lägenhetsregistret. Skicka in blanketten via e-post till: adress.byggnad@uppsala.se

Blankett för uppdatering av lägenhetsregistret (PDF, 403 KB)

Kontakta oss

Kontakta oss om du saknar adress, lägenhetsnummer eller om du har några frågor om lägenhetsnummer och adressättning.

 • Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar vänder sig till kommunen  adress.byggnad@uppsala.se
 • Hyresgäster vänder sig till fastighetsägaren.

Nyheter om samhällsbyggnad och planering

 • Gul vädervarning, snöfall kan ge trafikproblem

  SMHI har varnat för kraftigt snöfall från torsdag 21 december i bland annat Uppland. Det finns risk för trafikproblem och begränsad framkomlighet på grund av halka, snömodd och dålig sikt.

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsnack

  Uppsnack är ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill ha det i framtidens Uppsala, där de goda liven får ta plats.

 • Arkitekturpriset

  Sedan 2020 delar Uppsala kommun ut pris varje år för god arkitektur och hållbara lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. Här kan du nominera din favoritbyggnad, plats eller miljö i Uppsala till priset.

 • Framtidens konstverksamhet

  Här kan du läsa om Uppsala kommuns framtida konstverksamhet.

Så arbetar vi med samhällsbyggnad och planering

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Spårväg i Uppsala

  I Uppsala bygger vi spårväg för att fler ska kunna åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.

 • Så arbetar vi med:

  Landsbygderna

  Uppsala kommun är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna. En dryg fjärdedel, över 55 000 personer, bor utanför Uppsala stad. Eftersom Uppsala är en stor kommun omfattas inte allt arbete som görs på landsbygderna av landsbygdsprogrammet eller landsbygdsberedningen. Därför täcker den information som du finner på den här sidan inte allt arbete som bedrivs i kommunens landsbygder. Bor du på landsbygderna och har frågor som du inte finner svar på här, vänd dig till kommunens kontaktcenter.