Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om familjerådgivning

  På familjerådgivning kan du och din partner få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Vi arbetar också med andra bekymmer i nära och viktiga relationer, exempelvis mellan vuxna syskon eller mellan föräldrar och vuxna barn. Vi träffar bara vuxna över 18 år. 

  Andra närliggande verksamheter

  För frågor om  umgänges- och vårdnadsfrågor, se Familjerättens sida

  För bekymmer med fokus på barn och föräldraskap, se Familjeenheternas sida

  För bekymmer i tonårsfamiljer, se Ungdomscentrums sida

 2. Vanliga anledningar till att söka hjälp hos oss

  Familjerådgivningens huvuduppgift är att arbeta med parrelationer. Ofta handlar det om att stärka parrelationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden och förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

  Vanliga anledningar att söka stöd hos oss är att ni som par behöver hjälp med att

  • lyssna på och tala med varandra på ett bättre sätt
  • bryta icke-hjälpsamma samspelsmönster
  • bättre förstå och acceptera sig själv och sin partner
  • hantera svårigheter och problem
  • hitta tillbaka till närhet och intimitet
  • få hjälp med utmaningar i att hantera nya familjekonstellationer
  • få hjälp med att avsluta en relation på ett respektfullt sätt.

  Utifrån vår statistik kan vi se att par i genomsnitt träffar oss för 3 till 5 samtal.

  Läs mer om familjerådgivning på 1177.se

 3. Olika former av familjerådgivning

  Ni kan välja mellan mer traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med samma familjerådgivare, eller att boka Ett Samtal i Taget (som vi förkortar till ESiT) där ni i första hand kan komma till oss för ett enda samtal.

  Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målet för samtalet eller samtalen.

  ESiT vänder sig främst till par som på kortare varsel vill komma på endast ett samtal med familjerådgivare. ESiT kan mer betraktas som en konsultation där både par och rådgivare behöver fokusera på vad som är viktigast just nu.  

  Läs mer i Malmö stads rapporter:

  Det här händer i första och ibland enda samtalet. (PDF, 661 KB)

  Single Session! Tre års erfarenheter. (PDF, 185 KB)

 4. Hjälper det att gå till familjerådgivning?

  De flesta tycker faktiskt det. Doktor Ann-Marie Lundbladh har skrivit sin avhandling om effekterna av familjerådgivning. Hon fann att de flesta upplevde en klar förbättring i relationen efter kontakten med oss och att det också var förändringar som kvarstod över tid.
  Avhandlingen Kärlek och hälsa, parbehandling ur ett folkhälsoperspektiv av Ann-Marie Lundblad (PDF, 62 KB)

  Även en utvärdering som gjorts vid Malmö stads familjerådgivning publicerad 2019 visar att par generellt upplever att familjerådgivning bidragit till en positiv effekt på relationen.

  Några resultat

  • De flesta som söker familjerådgivning är yngre familjer med barn
  • Familjerna kommer från alla samhällsgrupper.
  • Problemen som paren söker för har pågått under flera år.
  • Före behandlingen beskrev paren allvarliga problem i äktenskaplig tillfredsställelse, allvarliga psykiatriska symptom hos både kvinnor och män, lika allvarliga eller allvarligare problem jämfört med kliniska grupper (patienter på psykiatrisk öppenvårdsmottagning, föräldrar till barn inlagda på barnpsykiatrisk klinik), kvinnorna skattade allvarligare problem än männen.

  Efter behandlingen registrerades stora eller medelstora positiva förändringar i samtliga variabler. Kvinnor och män förändrades på likartat sätt och långtidsuppföljning visade bibehållna resultat.

  Slutsatser

  • Par som söker familjerådgivning har allvarliga relationella och individuella problem.
  • Familjerådgivning bidrar till förbättrade parrelationer, bättre familjeklimat och bättre hälsa för individen.
  • Familjerådgivning är ett viktigt folkhälsoarbete.
  • Ur samhälls- och folkhälsoperspektiv bör goda behandlingsinsatser och preventiva åtgärder erbjudas speciellt för barnfamiljer.
  • Med tanke på problemens omfattning var ev. behandlingsinsatsen inte tillräckligt omfattande. Fram för allt bör kvinnornas situation uppmärksammas.
 5. Synpunkter

  För oss är det viktigt att så säkert som möjligt få veta att ”hjälpen hjälper”. Därför behöver vi er feedback om både det som varit hjälpsamt och det ni inte varit nöjda med.

  Berätta om ni tycker att ni fått hjälp av samtalen hos oss.  Något ni saknade – något vi som rådgivare missade? Något ni uppskattade extra mycket? Skulle ni rekommendera andra att söka stöd hos familjerådgivningen? Självklart hanteras era synpunkter med sekretess och avidentifieras.

  Vi vill gärna ha era synpunkter och reflektioner från er kontakt med oss. Mejla oss gärna på mejladress; scf.familjeradgivningen@uppsala.se

 6. Familjerådgivarens sekretess

  Familjerådgivare omfattas av absolut sekretess (OSL 26 kap 3§) detta innebär bland annat att vi inte för register över våra besökare och att vi inte skriver journaler.
  Läs om absolut sekretess på Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (mfof.se).

 7. Avgifter

  Avgiften är 350 kronor per samtal som betalas med kort. Samtal som avbokas senare än inom 24 timmar debiteras med 100 kronor.

 8. Boka tid

  Boka familjerådgivning via telefon

  Onsdag 10 april är telefontiden flyttad till 12.00-13.00.

  Boka traditionell familjerådgivning via telefon. Vi har inte möjlighet att hjälpa er boka tider via e-post. Alla samtal på familjerådgivningen är 90 minuter.

  Telefon: 018-727 14 40
  Telefontid: måndagar och onsdagar 11.00–12.00.

  Boka ESiT-samtal (ett samtal i taget)

  Boka ESiT-samtal via telefon. Tanken är att ni ska erbjudas en tid redan kommande vecka eller senast nästkommande vecka. Detta för att möjliggöra ett flöde för nya par som önskar just ett enda samtal hos oss. Alla samtal på familjerådgivningen är 90 minuter.

  Telefon: 018-727 14 40
  Telefontid: fredagar 9.00–10.00

 9. Kontakt

  Besöksadress

  Vaksalagatan 6

  E-post

  scf.familjeradgivningen@uppsala.se

  Telefon

  018-727 14 40

  Boka tid för samtal

  Boka tid för familjerådgivning eller ESiT-samtal.

   

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.