Äldreförvaltningen

Aktuellt inom Äldreförvaltningen

Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Information till kommunens utförare

På utforare.uppsala.se finns information till företag som är eller vill bli utförare till Uppsala kommun.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Vi stödjer äldrenämnden genom att ta fram underlag till beslut. Äldreförvaltningens mål är att se till att äldreomsorgens tjänster håller en hög kvalitet och att äldre får den vård de behöver. Ansvaret täcker områden som förebyggande och öppna insatser, insatser i ordinärt boende som hemtjänst, hemsjukvård och korttidsvård, och vård- och omsorgsboenden.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta äldreförvaltningen

Öppettider reception på Svartbäcksgatan 44
Måndag–torsdag 8.00–16.30 och fredag 8.00–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Besöksadress

Svartbäcksgatan 44 (här finns bland annat äldreförvaltningens biståndshandläggare)

Postadress

Uppsala kommun

Äldreförvaltningen

753 75 Uppsala