Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hittar du ett skadat, sjukt eller ett dött djur eller har problem med vilda djur på något sätt så kan du kontakta viltvårdare nedan:

Om jourhavande inte svarar, ring den andra.

Viltvård och skyddsjakt på kommunens mark

Gör en felanmälan om du upptäcker att vilda djur gör skada på områden som tillhör kommunen.

När vi får in en felanmälan gör vi en bedömning av vad vi bör och kan göra. Bedömningen utgår dels från hur vi bäst bevarar stadens biologiska mångfald, dels från medborgarnas hälsa.

Det kan bli aktuellt med skyddsjakt utanför jaktsäsong för att

 • värna människors hälsa och säkerhet
 • förhindra allvarlig skada
 • skydda djur och växter.

Förebygg problem med vilda djur – fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare är det i första hand du som ansvarar för att skydda din tomt eller gård från vilt som gör skada eller orsakar olägenhet nära bostäder. Tänk på att alla vilda däggdjur, fåglar och deras bon och ägg är fredade. Det betyder att det är förbjudet enligt lag att jaga och förfölja djur, eller att riva bon och förstöra ägg.

Det här kan du göra istället:

 • montera hinder och skrämselanordningar före häckningssäsongen
 • håll utemiljön ren och fin
 • ta bort grenar och träd nära fönster
 • undvik öppna komposter som ofta lockar till sig fåglar och andra djur.

Störande fåglar – vad kommunen kan göra

Så här hanterar Uppsala kommun problem med störande fåglar, till exempel råkor och kajor:

 • Miljöförvaltningen gör en bedömning från fall till fall. För att kunna vidta åtgärder med stöd av miljöbalken måste vi göra bedömningen att fåglarna utgör en risk för människors hälsa.
 • Om fåglarna bedöms vara en olägenhet försöker vi åtgärda problemet. Till exempel kan vi sätta upp en ljuduppspelning som skrämmer bort fåglarna innan de lägger ägg nästa säsong. I förebyggande syfte kan vi tipsa fastighetsägaren om att ta bort grenar och träd nära fönster, lekparker och förskolor.

Det är förbjudet att riva ner fågelbon under häckningssäsongen. När det gäller råkor river vi inga bon eller utför andra förebyggande åtgärder, eftersom fågeln har minskat kraftigt i Uppsala län.

Läs mer om råkor i Uppsala län (PDF, 156 KB)

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.