Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Syftet med webbplatsen

  Uppsala.se är Uppsala kommuns officiella webbplats. Kommunens kommunikationsdirektör är övergripande ansvarig för innehållet på webbplatsen. Webbredaktörer arbetar med innehållets språk och form medan faktagranskare säkerställer att innehållet är korrekt.

  Vi vill göra din vardag enklare

  Du ska snabbt kunna ta reda på exempelvis hur hemtjänst fungerar eller vilka naturreservat som finns i kommunen. Vi tror att du besöker kommunens webbplats för att ta reda på något eller för att utföra ett ärende – inte att du bara besöker webbplatsen för nöjes skull. Därför skriver vi så kortfattat vi kan, så att du snabbare hittar det du söker.

  Vi vill göra det lätt att förstå hur kommunen fungerar

  Du kan läsa om kommunens organisation och hur kommunen fungerar. Du kan enkelt hitta kommunens alla publikationer och styrdokument

  Vi vill också inspirera dig till att bo, leva och verka i Uppsala

  Förutom att underlätta din vardag och förenkla dina möjlighet till insyn och delaktighet vill vi också försöka inspirera dig till att bo, leva och verka i Uppsala kommun. Det gör vi genom att berätta om det som är bra med Uppsala. Du kan se det som bonusinformation.

  Vi försöker skriva så att alla ska förstå

  Det finns en språklag i Sverige  som bland annat säger att vi ska skriva vårdat, enkelt och begripligt. Det kallas klarspråk. Vi använder bland annat du-tilltal, många aktiva verb och undviker krångliga och onödigt formella ord.

  Vi designar så att alla ska kunna använda sidan

  Uppsala.se är en responsiv webbplats. Det betyder att den fungerar i alla skärmstorlekar. Vi jobbar också mycket med webbplatsens tillgänglighet.

  Vi skriver bara om det vi ansvarar för

  Om andra organisationer eller myndigheter bättre kan svara på din fråga, länkar vi ofta vidare till dessa webbplatser. Vi skriver om det som kommunen ansvar för.

  Följ vårt arbete

  Besök vår blogg och följ arbetet med uppsala.se

 2. Målgrupper

  För att uppnå syftet att

  • förenkla vardagen
  • underlätta insyn och delaktighet
  • bidra till att göra Uppsala kommun till en attraktiv plats där fler vill leva, bo och verka

  har vi definierat fem olika behovstyper. De är en förenklad bild av de som använder vår webbplats. Behovstyperna baseras inte på attribut som geografi, ålder, yrke eller intresse utan fokuserar på det gemensamma grundbehovet som är detsamma oavsett vem du är. 

  Behovstyperna hjälper oss att utveckla sidtyper, funktioner och innehåll på uppsala.se.

  Faktasökaren

  Faktasökaren letar fakta och information om kommunens utbud och tjänster, men också om kommunens organisation och arbete i specifika frågor. Hen vill också ha information om aktuella händelser i kommunen.

  Exempel på behov:

  • när har biblioteket öppet
  • vem har rätt till hemtjänst
  • var finns återvinningsstationerna
  • när är kommunfullmäktiges nästa möte?

  Rådsökaren

  Rådsökaren letar vägledning kopplad till kommunens tjänster eller utbud.

  Exempel på behov:

  • jämföra förskolor, skolor – vilka skolor har fotbollsklasser
  • jämföra vård- och omsorgsboenden
  • vilka regler gäller för bygglov, hur går det till, hur lång tid tar det?

  Ansökaren

  Ansökaren vill sköta sina kommunala ärenden via webben och söka jobb hos kommunen.

  Exempel på behov:

  • söka jobb
  • söka försörjningsstöd
  • byta förskola.

  Tipsaren

  Tipsaren vill anmäla fel eller tipsa om något. I första hand i sitt eget närområde.

  Exempel på behov

  • anmäla hål i gatan, dålig snöröjning och sandupptagning
  • tipsa om förslag på skateboardramp eller nytt övergångsställe.

  Påverkaren

  Påverkaren vill framföra sin åsikt, ta del av handlingar, planer och beslut. Påverkaren vill diskutera frågor och lämna synpunkter.

  Exempel på behov:

  • ta del av handlingar, planer och beslut
  • diskutera frågor och lämna synpunkter
  • få kontakt med ansvariga politiker och tjänstemän.
 3. Innehållskriterier

  Innehållet ska motsvara dina behov

  Vår ambition är att innehållet på uppsala.se så långt som möjligt ska motsvara dina och andra användares behov. Det innebär att vi försöker presentera information och tjänster på ett effektivt och logiskt sätt.

  Det här blir innehåll på uppsala.se

  Vi publicerar innehåll som 

  1. ger service och information

  Vi ska ge enkel och tydlig information om vilka tjänster kommunen erbjuder och hur de nyttjas. Vi ska också ge information som hjälper människor och företag så att de kan uppfylla sina åtaganden till kommunen som myndighet. 

  2. ger information i aktuella frågor

  Vi ska ge tydlig och sammanhållen information om vad kommunen gör och varför när det gäller frågor och händelser som direkt inverkar på människors liv eller har betydande allmänt intresse. 

  3. ger insyn och underlättar delaktighet

  Vi ger information som bidrar till att kommunen uppfattas som transparent, rättssäker och begriplig. 

  Vi bidrar till att fler känner sig delaktiga och upplever att de kan påverka kommunens verksamhet och beslut.  

  4. ökar intresset för kommunens viktiga frågor

  Vi publicerar innehåll som ökar kunskapen om eller ändrar attityden i för kommunen viktiga frågor. Innehållet är ofta en del av större kommunikationskampanjer.

  5. bidrar till att göra Uppsala kommun till en attraktiv plats där fler vill leva, bo och verka

  Vi publicerar innehåll som hjälper människor och företag i beslutet att bosätta sig, arbeta, investera och driva företag i Uppsala kommun. Vi publicerar även innehåll som marknadsför kommunen som arbetsgivare.

  Budskap från andra myndigheter

  Uppsala kommun är en del av Myndighetssverige och ska bidra till att sprida andra myndigheters budskap i våra kanaler då det finns behov av detta.

  Det kan till exempel handla om kriskommunikation, allmänna råd men även i andra frågor där vi behöver hänvisa och guida kommuninvånarna till rätt information, där kommunen inte alltid nödvändigtvis är avsändare. Ofta kan vi även behöva göra lokala varianter av budskapen som komplement.

  När vi kommunicerar andra myndigheters budskap är det viktigt att vi inte åtar oss ett informations-, uppdaterings eller svarsansvar som vi som kommun inte har.

  Det är därför angeläget när vi förmedlar andra myndigheters budskap att vi konsekvent hänvisar till berörd myndighet, redovisar källan och länkar besökaren vidare.

  Det här finns inte på uppsala.se

  • Reklam för kommersiella ändamål och verksamheter, till exempel enskilda företag. Dock erbjuder vi en total bild över till exempel utbudet av skolor och boenden och vi länkar vidare till byggaktörer för vidare information om specifika bostadsprojekt.
  • Djuplodande information om kommunverksamheter som har egna webbplatser.
  • Intern kommunikation som riktar sig till medarbetare.
 4. Hitta information

  Sök

  Ett effektivt sätt att hitta den information som du letar efter, är att använda sökfältet. Du hittar det längst upp på varje sida.

  Exempel: Sök på "hemtjänst" i sökfältet. Då kommer du till en lista med länkar till de sidor som handlar om hemtjänst.

  Sökfält där det står "hemtjänst"

  Navigera 

  Du kan navigera med hjälp av de ämnesingångar som du hittar på startsidan. Klicka dig fram till rätt information genom att välja den ämnesingång som det du letar efter tillhör.

  Exempel: Om du vill få reda på hur hemtjänst fungerar, ska du klicka på "Stöd och omsorg" på startsidan, och sedan klicka dig vidare till sidorna om hemtjänst.

  Visar hur du ska klicka dig vidare i sidans ämnesingångar

 5. Klarspråk

  När vi skriver på uppsala.se ska vi använda ett enkelt och tydligt språk. Här kan du läsa om vad klarspråk innebär och hur vi använder det på uppsala.se.

  Skriv för läsaren

  Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt  språklagen . Ytterst handlar det om demokrati. Alla ska kunna förstå och ta till sig vad myndigheterna skriver. Gör klart vem du skriver för och anpassa språket till läsaren. Texten ska göra nytta.

  Läs mer om syfte och målgrupp

  Skriv kort men med samband

  Rensa bort onödiga ord för att korta ned meningarna. En tanke per mening är ett bra riktmärke. Men stapla inte många korta meningar efter varandra. Om det blir för korthugget blir det svårare för läsaren att förstå.

  Använd sambandsord för att vägleda läsaren framåt i texten, till exempel: eftersom, så att, men, trots att, också, dessutom.

  Undvik inskjutna bisatser som ger långa och svårlästa meningar. Om du använder bisatser kan det lätt bli språk- och syftningsfel.

  Gör texten informationstät. Tänk kort även när det gäller stycken och hela texten. Skriv konkret och försök att bara svara på de frågor du vet att läsaren har.

  Kopiera inte texter från broschyrer och handböcker. Förkorta och strukturera om, så att de blir lämpade för webben. Behövs broschyren i sin helhet: Skriv en sammanfattning och länka till broschyren som pdf.

  Välj vanliga ord

  Byråkratspråk, fackord och utländska uttryck försvårar för läsaren. Förklara fackord om de måste användas. Gör det direkt i texten eller i en ordlista. Använd ett ledigt och modernt språk utan högtravande och omoderna ord och fraser. Se Svarta listan.

  Skriv inte Skriv istället
  skall ska
  angående om
  beskaffenhet slag, sort
  erhålla
  underlåta låta bli
  åligger ska, måste

  Verb gör texten lättare att förstå

  Undvik passiva verbformer. Det blir otydligt och ger ofta följdfrågor.

  Skriv inte Skriv istället
  Det beslutades att… Kommunstyrelsen beslutade att…

   

  Gör om substantiverade verb. Det blir ofta kortare och alltid lättare att förstå.

  Skriv inte Skriv istället

  Eva ska göra en kartläggning av...

  Eva ska kartlägga

   

  Lägg det viktiga verbet tidigt i meningen. Formen ”Vem gör vad” är den enklaste meningsbyggnaden att förstå.

  Skriv inte Skriv istället
  Vem som ska få stipendiet är det kulturnämnden som bestämmer Kulturnämnden bestämmer vem som ska få stipendiet.

   

  Använd du-tilltal

  Om det är lämpligt att använda tilltalsord, använd du istället för ni. Observera att du skrivs med liten bokstav. Undvik subjektet man. Istället bör du tala om vem som gör vad.

  Undvik helst vi eller vår, men om du ska använda dem måste det vara tydligt vilken del av kommunen som är vi. Definiera vem som är vi innan du använder det.

  Engelska ord och uttryck

  Använd svenska översättningar av engelska begrepp. Här är några exempel:

  Engelskt begrepp Svensk översättning
  mail e-post
  partners partner
  policies policyer
  site, homepage webbplats
  web webb
  web browser webbläsare
 6. Anpassning och tillgänglighet

  Den här webbplatsen är byggd för att fungera bra oavsett om du använder mobiltelefon, surfplatta eller dator. Den är responsiv och ändrar utseende utifrån hur stor din skärm är.

  Ändra textens storlek

  Du kan själv ändra textens storlek i din webbläsare. Läs i webbläsarens hjälpavsnitt för att ta reda på hur du gör.

  Få sidans innehåll uppläst

  Du kan få texten på uppsala.se uppläst för dig genom att välja "Lyssna" uppe till vänster på varje sida. 

  Om du vill ha ett visst stycke uppläst, markerar du det och klickar sedan på den lilla ikonen som dyker upp bredvid markeringen.

  Webbläsare

  Uppsala.se fungerar bäst i den senaste versionen av vanliga webbläsare. Webbplatsen fungerar också bra i äldre versioner av webbläsare, men kan se lite annorlunda ut. Din dator behöver inte ha stöd för javascript eller flash för att sidan ska fungera.

  Webbstandard

  Vi strävar efter att följa rekommendationerna i  webbriktlinjer.se .

 7. Tillgänglighetsredogörelse

  I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur uppsala.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

  Tillgänglighetsredogörelse för Uppsala kommuns webbplats

 8. Kakor (cookies)

  Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av webbplatsen bättre. En kaka är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på din dator. Kakan ger dig som besökare tillgång till olika funktioner. Den ger också oss statistik över hur du och andra besökare använder webbplatsen.

  De kakor vi använder sparar ingen information som gör att vi kan identifiera vem du är.

  Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats.  

  Inställningar för kakor

  Du kan välja att inte tillåta oss att använda kakor genom att stänga av funktionen i din webbläsare. Om du vill, kan du också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Kakor som har blivit sparade sedan tidigare kan du ta bort i efterhand.

  Lagen om elektronisk kommunikation

  Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om att webbplatsen innehåller kakor och vad ändamålet med dem är. Webbplatsen ska informera om hur du kan undvika kakor och du som besökare ska även ges möjlighet att samtycka till att kakor används.

  Kakor på uppsala.se

  Här kan du se vilka kakor vi använder på den här webbplatsen. Det kan finnas kakor som bara är knutna till en del av webbplatsen eller till enstaka e-tjänster. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta webbutveckling.

  TipMix

  Det här är en session-kaka med en tillfällig identifieringskod som räknar antalet sidvisningar som genomförs av en och samma webbläsare under ett enskilt besök. Kakan kontrolleras och sätts av Microsoft. Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren

  ASP.NET_SessionId

  Detta är en sessions-kaka med en tillfällig identitetskod som webbapplikationsservern använder för att hålla reda på vilka förfrågningar mot webbplatsen som hör ihop med en viss besökare (webbläsare, klient). Kakan krävs för att webbplatsen ska fungera och skapas automatiskt. Domännamn: uppsala.se.

  Informationen som sparas innehåller inte några personuppgifter och används inte för att registrera vilka webbplatser eller sidor du besöker. Kakan förfaller när du stänger webbläsaren.

  AcceptCookies_UppsalaKommun

  Detta är en permanent-kaka från uppsala.se som används för att veta om besökaren tagit del av informationen om kakor och stängt rutan om kakor. Domännamn: uppsala.se.

  Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  ReadSpeakerSettings

  Det här är en kaka som lagrar de inställningar du gör i webbplatsens lyssna-funktion (ReadSpeaker).

  Kakan förfaller fyra timmar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Analys och statistik

  Uppsala kommun använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande kakor skapas:

  _gat

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics.

  Domännamn: uppsala.se
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 1 minut

  _ga

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics som används för att kunna skilja på användare. Kakan förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Domännamn: uppsala.se
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 2 år

  _gid

  Detta är en kaka från webbstatistikverktyget Google Analytics som används för att  kunna skilja på användare. Kakan förfaller 24 timmar från det att den sattes eller senast uppdaterades.

  Domännamn: uppsala.se.
  Funktion: Statistik
  Lagringstid: 24 timmar

  Lagring av data i Google analytics

  Information som skapas av dessa kakor när du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används av Uppsala kommun för att utvärdera besöksstatistik. Vi använder till exempel information om besök på webbplatsen för att förbättra den. Google kan också överföra informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data.

  I syfte att kunna följa upp förändringar över tid så sparar vi viss information om hur webbplatsen används i 26 månader. Därefter raderas dessa uppgifter. Exempel på denna typ av information är antal nedladdningar av pdf-filer eller antal skickade formulär på webbplatsen.

  För att ytterligare värna din integritet använder vi IP-anonymisering vid datainsamlingen. Det betyder att de sista siffrorna i IP-numret maskeras, till exempel 193.188.156.xxx.

  Läs om IP-anonymisering i Google Analytics på Googles webbplats

  Om du inte vill acceptera lagring av kakor för Google analytics

  Om du inte vill att dina besök på Uppsala kommuns webbplatser ska registreras i Google Analytics så kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

  Läs om Google analytics "Opt-out" tillägg till webbläsare, på engelska

  Ta del av sekretesspolicyn på Google Analytics webbplats

  Ett annat sätt att förhindra att cookies används av Google Analytics är att stänga av funktionen som lagrar kakor i din webbläsare. Det gör du i webbläsarens inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

  Kakor på webbplatser eller e-tjänster som vi länkar till

  På uppsala.se finns det länkar till webbplatser eller e-tjänster som använder andra kakor än de vi beskriver här. Läs mer om vilka kakor det är på respektive webbplats eller e-tjänst.

 9. Andra språk än svenska

 10. Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Dataskyddsförordningen, GDPR, är en EU-lagstiftning som har ersatt personuppgiftslagen, PuL. För dig innebär lagen bland annat att vi i Uppsala kommun ska vara tydliga med varför vi samlar in personuppgifter, hur vi använder dem och hur länge vi sparar dem.

  Läs om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

  Läs om  integritet och personuppgifter på Datainspektionens webbplats.

 11. Personuppgiftslagen (PuL)

  Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen, GDPR. Läs om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

 12. RSS/Prenumeration

  Med hjälp av RSS (Really Simple Syndication) kan du prenumerera på nyheter, pressmeddelanden, kallelser, protokoll och dagordningar som publiceras på webbplatsen. Genom att prenumerera på ett eller flera RSS-flöden får du information direkt i din webbläsare, mobiltelefon eller RSS-läsare.

  Gör så här för att prenumerera

  1. Gör en sökning på den typ av publikation du vill prenumerera på. Filtrera också på ämne, nämnd eller förvaltning, beroende på vilket urval du vill ha.
  2. När du är nöjd med filterinställningen, klicka på länken RSS ovanför listan. 
  3. Kopiera länken som du får och klistra in i den RSS-läsare du valt.

  Se och prenumerera på nyheter och pressmeddelanden 

  Se och prenumerera på publikationer 

  Se och prenumerera på lediga jobb 

 13. Användning av BankID

  BankID är en e-legitimation som du använder för att styrka din identitet på internet.

  På uppsala.se behöver du ha BankID när du ska skriva under och skicka in vissa typer av formulär till kommunen.

  Du beställer BankID hos din bank

  Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna beställa ett BankID. De olika bankerna ställer också andra krav som till exempel att du har nått en viss ålder och är folkbokförd i Sverige.

  Exakt hur du beställer ett BankID skiljer sig åt mellan olika banker. En del banker kräver att du besöker bankkontoret och legitimerar dig med godkänd ID-handling. Hos andra banker kan du logga in på din internetbank och beställa ditt BankID direkt.

  Om din webbläsare inte fungerar

  För en del användare fungerar det inte att signera formulären i vissa nya webbläsare, till exempel Internet Explorer 11. Prova då att använda en annan webbläsare som Chrome eller Firefox. Kontakta din bank om du har frågor.

  Läs om e-legitimationen BankID

 14. E-underskrift

  Uppsala kommun använder e-underskrift för vissa handlingar. När du har en handling från Uppsala kommun som ska undertecknas med e-underskrift får du ett mejl med en länk. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

  Uppsala kommun använder tjänsten Signport för e-underskrifter.

   Så här gör du för att ta del av de dokument som ingår i ditt ärende:

  • Använd länken till dokumentet som du har fått i ett e-postmeddelande för att logga in i signeringsportalen. Du behöver använda e-legitimation (BankID eller Freja eID+) för att logga in.
  • När du har loggat in i signeringsportalen har du tillgång till dokumenten som ingår i handlingen. Dokumenten finns tillgängliga att ladda ner, läsa och skriva under i 60 dagar.

  Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där finns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.