Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Viktig information om avgift i centrum

  Information

  Avgiften sänks tillfälligt i centrum

  För att stötta handeln och restaurangerna som har det tufft på grund av coronaviruset sänker vi parkeringsavgiften för de kommunala parkeringsplatserna i centrum. 

  Avgiften sänks till 1 krona i timmen de två första timmarna du parkerar. Därefter gäller ordinarie avgift. Den sänkta avgiften gäller parkeringsplatser inom parkeringsområde A, där även Centralgaraget ingår. 

  Den nya avgiften gäller till och med 31 augusti 2020.

 2. Parkeringsplatser i Uppsala tätort

  Parkera i centrum

  Parkeringskarta för Uppsala centrum (PDF, 743 KB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala centrum. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos kommunens Kontaktcenter.

  Parkera i Luthagen, Fålhagen och Höganäs

  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Luthagen

  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Fålhagen

  Se karta över parkeringar och parkeringsautomater i Höganäs

  De blå och röda markeringarna i kartorna visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller. De svarta nålarna i kartan visar var det finns parkeringsautomater i området.

  Parkera på boendeparkeringsplats

  Alla får parkera på boendeparkeringar, men den som har boendeparkeringstillstånd får parkera på en sådan plats under längre tid och betala lägre avgift.
  Läs om boendeparkering

 3. Parkera husvagn och motorcykel

  Parkera husvagn

  Du kan parkera din husvagn på vanliga parkeringsplatser. När vagnen är sammankopplad med bilen räknas det som ett ekipage och betalningen ska registreras på bilen. För en frånkopplad husvagn ska du betala egen avgift.

  Parkera motorcykel

  Du kan parkera din motorcykel på vanliga parkeringsplatser. Då gäller ordinarie parkeringsavgift. Det finns också några parkeringsplatser som är särskilt avsedda för motorcyklar. Dessa platser är avgiftsfria. Du hittar dem på

  • S:t Persgatan mellan Dragarbrunnsgatan och Kungsgatan (5 platser)
  • S:t Eriks torg (cirka 5 platser)
  • Fyristorg (cirka 10 platser)
  • Österplan i anslutning till S:t Persgatan (1 plats). 
 4. Parkeringsavgifter

  Information

  Avgiften sänks tillfälligt i centrum

  För att stötta handeln och restaurangerna som har det tufft på grund av coronaviruset sänker vi parkeringsavgiften för de kommunala parkeringsplatserna i centrum. 

  Avgiften sänks till 1 krona i timmen de två första timmarna du parkerar. Därefter gäller ordinarie avgift. Den sänkta avgiften gäller parkeringsplatser inom parkeringsområde A, där även Centralgaraget ingår. 

  Den nya avgiften gäller till och med 31 augusti 2020.

  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna. 

  Avgifterna nedan gäller för parkering på kommunala parkeringsplatser. Andra priser kan gälla på privata parkeringar.

  Vi inför successivt nya avgifter enligt nedan. De nya avgifterna är redan införda i område A, B och C. Införandet pågår i område D och E och fortsätter de kommande åren. 

  Håll koll på skyltningen. Andra regler kan gälla i vissa områden och du bör vara uppmärksam på vägmärken. Det är alltid vägmärket som gäller. Avgifterna gäller först när nya skyltar är på plats.

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A Tillfälligt sänkt avgift till 1 krona/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme* 10 kronor/timme*
  E 5 kronor/timme* 5 kronor/timme*

  * Område D och E är nya parkeringsområden. I dessa områden inför vi parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det.

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift. Avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

 5. Så betalar du din parkering

  Du kan betala för din parkering med betalkort eller med din mobiltelefon. Det finns ingen möjlighet att betala med mynt i våra automater.

  Betala med kort

  Du kan betala din parkering med följande betalkort

  • Visa
  • MasterCard
  • St1
  • Volvokort
  • Circle K
  • Shell
  • OKQ8
  • Preem.

  Betala med mobiltelefon

  Du kan betala med din mobiltelefon eller online med våra betaltjänster från SMS Park och Parkster. När du betalar din parkering med hjälp av dessa tjänster ska du ange en femsiffrig områdeskod som finns angiven på parkeringsplatsen.

  Kod för parkeringsområdena

  Varje parkeringsområde har en femsiffrig kod som används för parkering via telefon. Det finns också andra koder för vissa platser, dessa finns angivna på informationstavlor i anslutning till parkeringarna. 

  Zon A - kod 18100
  Zon B - kod 18200
  Zon C - kod 18300
  Zon D - kod 18400
  Zon E - kod 18500

  Läs mer om betalningsalternativ på uppsalaparkering.se
  Läs om områdeskoder på uppsalaparkering.se

  Kontakt vid frågor om betalning

  Har du frågor om betalning kan du kontakta kommunens Kontaktcenter .

 6. Parkeringsområden

  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Se större bild över område A, B och C

  Karta som visar avgiftsområden A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men successivt införs parkeringsavgifter där vi bedömer att det finns behov av det. 

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. 

  Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

  Se större bild över område D och E.

  Karta som visar avgiftszonerna D och E.

 7. Parkeringsregler

  De flesta parkeringsregler gäller i hela landet. Det finns också lokala regler för Uppsala kommun.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa om lokala trafikföreskrifter för alla kommuner i Sverige.
  Svensk trafikföreskriftssamling STFS.

  I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Dessa bestämmelser skyltas inte med vägmärken utan du måste kunna dem ändå. Transportstyrelsen har samlat de viktigaste generella bestämmelserna om att stanna och parkera.
  Läs generella bestämmelser om att stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr.

 8. Parkeringsförbudsområde

  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering kan du vara säker på att du inte skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik.

  Varför parkering är förbjuden på vissa sträckor

  Kommunen utgår från flera saker för att avgöra var det ska vara tillåtet att parkera. Vi tar till exempel hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet. Det kan innebära att väldigt smala gator får parkeringsförbud för att öka framkomligheten för utryckningsfordon, snöröjning och sophämtning. En annan aspekt som vi tar hänsyn till är cykelstråk och trafiksäkerhet för cyklister.

  Det här är bedömningskriterierna vi använder för att avgöra om det ska vara tillåtet att parkera på en viss sträcka:

  • Gatubredd
  • Utfarter
  • Cykelstråk
  • Sikt (till exempel skarpa kurvor)
  • Busstrafik
  • Korsningar.

 9. Nya parkeringsavgifter och avgiftstider

  Sedan 2017 pågår ett arbete med att införa nya parkeringsavgifter och avgiftstider i Uppsala. Två nya parkeringsområden (D och E) har också tillkommit. 
  Se nya parkeringsavgifterna för alla parkeringsområden

  De nya reglerna är införda i område A, B, C, en del av D (den del av Luthagen som tillhör område D) och en del av E (Rosendal).

  2018 införde vi nya parkeringsregler i Fålhagen och Höganäs. 
  Se avgifter för alla parkeringsområden

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala.
  Läs om beslutet i gatu- och samhällsmiljönämndens protokoll.

  De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

 10. Nya regler i Löten och Gränby

  Måndag 2 mars 2020 inför vi nya parkeringsregler i Löten och Gränby. 

  De nya reglerna ska underlätta för boende och besökare att hitta en ledig parkeringsplats i området. Det ska också förbättra framkomligheten för alla trafikslag.

  Löten

  Vi inför parkeringsförbudsområden i västra och östra Löten vilket innebär att du får parkera i dessa områden, men bara där det är anvisad parkering. Vägmärken som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde kommer att finnas vid alla infarter till området. 
  Läs mer om parkeringsförbudsområde

  Bilden nedan visar vilka områden som berörs av de nya reglerna i Löten. De blå och röda områdena i kartan nedan blir parkeringsförbudsområden. Det röda området får också ny avgift och ny avgiftstid för parkering. Läs mer om det nedanför bilden.

  Se en förstorad bild av kartan nedan

  Karta som visar vika områden som berörs av de nya parkeringsreglerna.

  Östra delen av Löten får ny avgift och avgiftstid

  I den östra delen av Löten (det rödmarkerade området i kartan ovan), inför vi även ny parkeringsavgift och nya avgiftstider. Införandet gäller även de parkeringsplatser i området som hittills varit avgiftsfria. Se ny avgift och avgiftstid nedan. 

  Avgift: 5 kronor i timmen (tillhör avgiftszon E)
  Tid: 8–24

  Boendeparkering

  Du som bor och är folkbokförd inom boendeparkeringsområdet Bellman kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Då får du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.
  Se boendeparkeringsområdet Bellman på karta

  Ansök om bondeparkeringstillstånd hos Kontaktcenter

  Gränby

  Vi inför ett nytt parkeringsförbudsområde i Gränby. Det innebär att du får parkera i området, men bara där det är anvisad parkeringsplats. Samtidigt blir det en ny parkeringsavgift i området. Se ny avgift och avgiftstid nedan.

  Avgift: 5 kronor i timmen  (tillhör avgiftszon E)
  Tid: 8–24

  Bilden nedan visar vilket område som berörs av de nya reglerna i Gränby. 

  Se en förstorad bild av kartan

  Karta som visar vilket område som berörs av nya parkeringsregler i Gränby.
  Det rödmarkerade området i kartan blir parkeringsförbudsområde. Området får också ny avgift och ny avgiftstid för parkering.

 11. Nya regler införs i Sala backe, Tuna backar och Svartbäcken under hösten 2020

  20 maj 2020 beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden att införa parkeringsregleringar i Sala backe, Tuna backar och Svartbäcken. Parkeringsreglerna ska underlätta för boende och  besökare att hitta lediga parkeringsplatser i dessa områden. Det ska också förbättra framkomligheten för alla trafikslag. Parkeringsregleringarna införs under hösten 2020.
  Ta del av handlingarna från gatu- och samhällsmiljönämndens sammanträde (PDF, 297 KB)

  Parkeringsförbudsområden

  Regleringarna innebär att dessa områden blir parkeringsförbudsområden. Det betyder att du bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats.
  Information om parkeringsförbudsområden

  Avgiftsbelagd och tidsbegränsad parkering

  Samtidigt införs även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering i dessa områden.

  Svartbäcken tillhör parkeringsområde D och E. Tuna backar och Sala backe tillhör parkeringsområde E. På länken nedan kan du se vilka avgifter och avgiftstider som kommer att införas i varje område.
  Se avgift för de olika parkeringsområdena
  Se parkeringsområdena på karta

  Sala backe

  Från och med 1 oktober 2020 gäller de nya reglerna i Sala backe. Det betyder att du bara får parkera där det finns anvisad parkeringsplats i området. Samtidigt införs även avgiftsbelagd parkering, tidsbegränsad parkering och boendeparkering.

  Vägmärken som talar om att det är ett parkeringsförbudsområde kommer att finnas vid alla infarter till området.

  Området som omfattas av de nya reglerna

  Sala backe-området avgränsas av Vaksalagatan, Fyrislundsgatan, Fålhagsleden och Tycho Hedéns väg. 

  Se området på karta

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kommer att kunna parkera i området från och med 1 oktober 2020. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd kommer att gälla. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte kommer att gälla.

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Parkeringsavgift och tider

  Sala backe tillhör parkeringsområde E. Det innebär att avgiften blir 5 kronor per timme måndag–lördag 8.00–18.00. Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden med parkeringsavgift.

  Det är avgiftsfritt 24.00–08.00. Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri.

  Avgifter för parkering på kommunala parkeringsplatser

  Ansök om boendeparkeringstillstånd

  Du som bor och är folkbokförd inom området kan ansöka om boendeparkeringstillstånd om du inte bor inom en fastighet med parkeringstal. Läs mer om parkeringstal här nedanför. Med boendeparkeringstillstånd får du parkera i området under en längre tid till en lägre kostnad.  

  Information om boendeparkering och hur du ansöker om boendeparkeringstillstånd

  Boende i fastighet med parkeringstal kan inte få boendeparkeringstillstånd

  Du kan inte få boendeparkeringstillstånd om du är folkbokförd inom en fastighet där parkeringstal gäller. Dessa fastigheter har hanterat sitt parkeringsbehov i samband med detaljplan/bygglov, vilket innebär att fastighetsägaren äger frågan om parkering inom fastigheten.

  I Sala backe omfattas följande gator av parkeringstal. Listan uppdateras vartefter nya fastigheter tillkommer.

  • Fyrislundsgatan 19–39
  • Gröna gatan 32 och 3537
  • Johannesbäcksgatan 11, 39, 4345, 4965, 6977, 89 och 9399
  • Nattviolsgatan 19 och 218, hela gatan
  • Svärdsliljegatan 24 och 57, hela gatan.
 12. Kontakt

  Kontakta Kontaktcenter

  Telefon: 018-727 00 00 under följande tider:
  Måndag 7.30–17.00
  Tisdag 8.00–17.00
  Onsdag 8.00–17.00
  Torsdag 8.00–19.00
  Fredag 8.00–17.00

Nyheter om parkering

 • Sommargata

  Nu på fredag 22 maj öppnas Uppsalas första sommargata, som blir en del av Östra Ågatan. Mellan Klostergatan i norr och Bangårdsgatan i söder prioriteras gående och vistelse i en av Uppsalas finaste stadsmiljöer.

 • Parkera två timmar för två kronor i centrum

  Vid dagens krisledningsnämnd fattades beslut inom främst näringslivet och handel, i syfte att underlätta i den mycket svåra situation som uppstått efter covid-19. Enligt en mätning från Uppsala Citysamverkan har kundunderlaget i centrum minskat med nästan hälften under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. För att bemöta utvecklingen har Krisledningsnämnden därför beslutat att införa stora lättnader i parkeringsavgifterna inne i centrum.