Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Policy

Parkeringspolicy

Uppsala kommuns parkeringspolicy har som mål att skapa en attraktivare stadsmiljö samt en ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Sammanfattning

Parkeringspolicyn avser parkeringshanteringen inom hela kommunen, såväl centralorten som övriga delar.

Målen 

Allt arbete med att hantera och planera parkering i Uppsala kommun ska verka i riktning mot att uppnå följande mål. 

Attraktivare stadsmiljö

All parkeringshantering i Uppsala kommun ska verka mot att få en mer attraktiv stads- och tätortsmiljö med höga stadsbyggnadskvaliteter, där det är enkelt och trevligt att vistas som oskyddad trafikant. 

Minska biltrafikens miljöpåverkan

Parkeringshanteringen i Uppsala kommun ska bidra till att successivt reducera biltrafikens miljöpåverkan.

Skapa en god sammanvägd tillgänglighet för samtliga trafikslag

Uppsala kommuns parkeringshantering ska verka i riktning för att jämna ut konkurrensen mellan bil, kollektivtrafik, gång och cykel.

Effektiviserad markanvändning

Parkering är utrymmeskrävande, och genom en god parkeringshantering kan kommunen effektivisera sin markanvändning och bidra till att uppnå en mer hållbar stad.

Bidra till fortsatt stark centrumhandel

Parkeringshanteringen i Uppsala kommun ska bidra till en fortsatt stark centrumhandel.