Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Ansök om tillstånd

  Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos kommunen. Om du är folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka där. Giltighetstiden för tillståndet kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut. Innan giltighetstiden är slut behöver du i god tid skicka in en ny ansökan. 

  Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

  Fyll i blanketten och skicka den via post till:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala.

  Du behöver bifoga ett aktuellt läkarutlåtande. Du hittar blankett för läkarutlåtande i samma dokument som ansökan om parkeringstillstånd via länken nedan. Blir din ansökan godkänd kommer vi be dig att skicka ett nytaget ansiktsfoto (av typ körkort) om vi inte redan har ett godkänt foto av dig.

  Blankett för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade och läkarutlåtande. (PDF, 273 KB)

  Bifoga ett foto i passformat. (PDF, 46 KB)

 2. Vem som kan få tillstånd

  Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder eller en psykisk funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. En psykisk funktionsnedsättning kan till exempel vara en fobi. Rörelsehindret ska vara varaktigt. Intyg för psykisk funktionsnedsättning ska utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri.

  Två typer av parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd för förare

  Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka.

  Parkeringstillstånd för passagerare

  Du som är passagerare kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka, och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam under tiden föraren parkerar bilen.

  Exempel på när du inte får tillstånd

  Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

  • har ett rörelsehinder under en kortare period
  • är blind (men inte har något rörelsehinder)
  • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
  • har svårt att bära saker
  • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.
 3. Vilka regler som gäller

  • Ditt tillstånd är personligt och får inte lånas ut.
  • Om du har ett förartillstånd får du inte använda det som ett passagerartillstånd.
  • Om du har ett passagerartillstånd får det bara användas när du följer med som passagerare och behöver förarens hjälp för att förflytta dig utanför bilen.
  • När du använder ditt tillstånd ska det placeras synligt i framrutan med framsidan uppåt.
  • Tillstånd som missbrukas kan återkallas.
 4. Var du får parkera

  • på markerade parkeringsplatser för rörelsehindrade. På tilläggstavlan ser du hur lång tid du får parkera. Om det inte finns någon tilläggstavla är parkering tillåten i högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag.
   Vägskylt parkering tillåten
   Vägskylt som visar en rullstol
   2 tim_60px


  • 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
   Vägskylt som visar parkeringstillstånd 15 minuter
    

  • 24 timmar där parkering är tillåten i 3 timmar eller mer.
   Vägskylt parkering tillåten 12 timmar


  • 3 timmar där det är förbud att parkera. Om parkeringsförbudet är inom ett område med privat mark är det inte säkert att du får parkera där. Det finns då en tilläggstavla med ett telefonnummer som du kan ringa för att fråga om fastighetsägaren tillåter dig att parkera. 
   Vägskylt som visar parkeringsförbud


  Du får inte parkera

  • inom gångfartsområde utom på särskilt anordnad parkeringsplats
   Vägskylt - gångfartsområde


  • på huvudled
   Vägskylt - huvudled


  • där det är förbud att stanna och parkera
   Vägskylt - förbud att stanna och parkera


  • där det bara är tillåtet för ett specifikt fordonsslag att parkera.
   Vägskylt parkering tillåten
   Vägskylt - buss

  Lista över parkeringsplatser

  Se adresslista över Uppsala kommuns parkeringsplatser för rörelsehindrade (PDF, 166 KB)

  Karta över parkeringsplatser i centrum

  Se karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade i centrum (PDF, 3 MB)

  Ansök om nya parkeringsplatser för rörelsehindrade

  Om du tycker att det behövs en parkeringsplats för rörelsehindrade någonstans kan du ansöka om detta. Du ansöker då om lokal trafikföreskrift.

  Innan du ansöker är det viktigt att du tänker på följande:

  • Om du vill ansöka om parkeringsplats för rörelsehindrade nära din bostad är det fastighetsägaren som ska ordna med detta på den mark som tillhör bostaden. Fastighetsägaren har möjlighet att reservera en plats för en särskild bil.
  • Kommunen är mycket återhållsam med att skapa parkeringsplatser för rörelsehindrade på allmän gata och gör det endast i närheten av platser som många vill besöka. Det kan exempelvis vara vid vårdcentraler eller bibliotek. Om kommunen skapar en parkeringsplats för rörelsehindrade får du högst parkera 4 timmar i följd för att flera ska ha möjlighet att använda den.
  • Kommunen kan aldrig reservera parkeringsplatser för enskilda med rörelsehinder på allmän gata. Alla som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får använda parkeringsplatsen.

  Ansök via blankett

  Ansök om ny parkeringsplats för rörelsehindrade genom att fylla i blanketten du hittar på länken nedan. Blanketten heter Ansökan om lokal trafikföreskrift.

  Ansök om nya parkeringsplatser för rörelsehindrade (PDF, 225 KB)

  Mer information om parkering i Uppsala

  Läs mer om parkering, avgifter och parkeringsområden i Uppsala

  Information om parkering i Uppsala på Uppsala parkerings AB:s webbplats

  Parkering i Sverige och utomlands

  Tillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela Sverige. Det gäller också i de flesta europiska länder .

 5. Vad det kostar

  I Uppsala kommun kostar det inget att parkera för dig som är rörelsehindrad och har ett parkeringstillstånd. Det gäller under förutsättning att du parkerar på någon av de parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade med tillstånd och att denna parkeringsplats inte har en tilläggstavla om avgift.

  Du får alltså inte parkera var du vill. Var du får parkera.

  Om du parkerar på en vanlig avgiftsbelagd parkering måste du betala samma avgift som alla andra.

  Andra regler kan gälla på privat mark och i parkeringsgarage. Regler om avgift varierar också mellan kommunerna. Kontakta respektive kommun för information.

 6. Om du tappar ditt tillstånd, det blir stulet eller slutar att gälla

  Ditt tillstånd är en värdehandling. Om du tappar ditt tillstånd eller om det blir stulet ska du göra en polisanmälan. Du behöver uppge tillståndets serienummer till polisen. Skicka en kopia av polisanmälan till oss så spärrar vid tillståndet och utfärdar ett nytt.

  Om du hittar ett tillstånd ska du lämna det till polisen eller den myndighet som utfärdat det.

  Tillstånd som inte gäller längre/inte längre är giltigt

  Om ditt tillstånd blir ogiltigt ska du lämna tillbaka det till kommunen. Om en person med parkeringstillstånd avlider ska tillståndet lämnas tillbaka till kommunen.

 7. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen – parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Telefon:
  018-727 40 78 eller 018-727 54 13, måndag–torsdag 9.30–11.00.
  E-post:
  prh@uppsala.se

Nyheter om parkering

 • Ett steg närmare cykelväg på Väderkvarnsgatan

  En del av Väderkvarnsgatan får cykelväg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 18 oktober att påbörja upphandling av entreprenör som ska bygga cykelvägen.

 • Gatuavstängningar under Kulturnatten

  Under Kulturnatten 9–10 september är följande sträckor avstängda under hela lördagen (lördag 08.00 till söndag 07.00). Alla parkeringar är också avstängda till 07:00 på söndagen. Boende som måste köra på sträckorna för att komma till eller från sin bostad är undantagna.