Parkering och parkeringsavgifter

 1. Parkeringsplatser i Uppsala tätort


  Parkeringskarta för Uppsala tätort (PDF, 506 KB)

  Kartan visar parkeringsplatser och parkeringshus i Uppsala tätort. Det är också markerat var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade och bussar.

  Du kan hämta eller beställa en tryckt version av parkeringskartan hos Kommuninformation.

  Fäll ihop
 2. Parkeringsavgifter


  Uppsala tätort är indelad i parkeringsområden. Avgiften är högst i de mest centrala delarna.

  Håll koll på skyltningen. Under 2017 och 2018 införs successivt nya parkeringsavgifter, men de gäller först när nya skyltar är på plats.

  Se de nya parkeringsavgifterna.  

  Avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00.

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 20 kronor/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme 10 kronor/timme
  E - -

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i område A, B och C, avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  För övriga gator i tätorten varierar parkeringstiden och avgiften. Se skyltar på respektive gata.

  Se vilka betalningsalternativ som finns för parkering på uppsalaparkering.se

  Se var det finns parkeringsautomater i Fålhagen och Luthagen på uppsalaparkering.se

  Fäll ihop
 3. Parkeringsområden


  Parkeringsområde A, B och C

  Områden A, B och C innehåller parkeringar i Uppsalas innerstad. 

  Avgifter zon A, B och C

  Parkeringsområde D och E

  Område D och E är nya parkeringsområden. Tidigare har de till största delen varit avgiftsfria, men under 2017 och 2018 får de avgiftsbelagda parkeringsplatser.

  Område D begränsas i huvudsak av Tycho Hedens väg, Gamla Uppsalagatan, järnvägen, Tiundagatan, Krongatan, Stadsskogen, Kungsängsleden och Björkgatan. Område E är Uppsalas tättbebyggda område utanför område D. 

   

  Avgifter zon D och E

  Fäll ihop
 4. Parkeringsförbudsområde


  I Uppsala finns det flera parkeringsförbudsområden.

  Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

  Trafikskyltar

  Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering kan du vara säker på att du inte skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik.

  Luthagen blir parkeringsförbudsområde i oktober 2017 

  Från och med vecka 41 blir Luthagen ett parkeringsförbudsområde.

  Om du är folkbokförd i området kan du ha rätt till boendeparkering. Med ett boendeparkeringstillstånd får du parkera under en längre tid och betala lägre avgift. 
  Ansök om boendeparkeringstillstånd.

  Karta över parkeringsförbudsområdet 

   Luthagens parkeringsförbudsområde

  Gulmarkerat område i kartan visar parkeringsförbudsområdet i Luthagen.

  Här är det tillåtet att parkera i Luthagen

  Du kan parkera på följande sträckor i Luthagen:
  Se karta över parkeringar i Luthagen 

  De blå och röda markeringarna i kartan visar var du kan parkera. De blå markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd gäller. De röda markeringarna visar var boendeparkeringstillstånd inte gäller. 

  Alla får parkera på boendeparkeringar, oavsett om de har tillstånd eller inte. Men om du har boendeparkeringstillstånd kan du parkera där en längre tid till en lägre avgift.

  Fäll ihop
 5. Nya parkeringsavgifter införs under 2017 och 2018


  Under 2017 och 2018 ändras avgifter och avgiftstider och två nya parkeringsområden tillkommer.

  Områden där de nya reglerna är införda

  De nya reglerna är införda i område A, B C och i en del av D (den del av Luthagen som tillhör område D). 

  Nya områden som får parkeringsavgifter

  Område D och E är två nya parkeringsområden. Dessa områden har till större delen varit avgiftsfria, men under 2017 och 2018 får de avgiftsbelagda parkeringsplatser. I område E reglerar vi där vi bedömer att det finns behov av parkeringsavgifter.

  Nya avgifter för parkering måndag–lördag 8.00–18.00

  Område Avgift de första två timmarna Avgift följande timmar
  A 20 kronor/timme 35 kronor/timme
  B 20 kronor/timme 20 kronor/timme
  C 15 kronor/timme 15 kronor/timme
  D 10 kronor/timme 10 kronor/timme
  E 5 kronor/timme 5 kronor/timme

  Mellan 18.00 och 24.00 är parkeringsavgiften 5 kronor per timme i alla områden, avgiftsfritt 24.00–08.00.

  Söndagar och helgdagar är parkering avgiftsfri i alla områden.

  Varför kommunen inför nya regler

  14 december 2016 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om nya parkeringsregler i Uppsala. De nya reglerna är ett steg på vägen mot att nå målen i kommunens parkeringspolicy från 2014.

  De fem målen är att

  • skapa en attraktivare stadsmiljö
  • minska biltrafikens miljöpåverkan
  • skapa en god sammanvägd tillgänglighet för alla trafikslag
  • effektivisera markanvändningen
  • bidra till en fortsatt stark handel i centrum.

  Läs om beslutet att införa nya parkeringsavgifter och zoner.

  Parkeringspolicy

  Handlingsplan för parkering på allmän plats

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om parkeringsregler, lokala trafikföreskrifter eller parkeringstillstånd.

  Kontakta Uppsala Parkerings AB om du har frågor om betalning av parkeringsavgift, parkeringsövervakning, driften av parkeringsautomaterna, parkeringsanmärkning eller kontrollavgift (det vi i dagligt tal kallar parkeringsbot). 

  Läs om hur du bestrider en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift på Uppsala Parkerings webbplats.

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Kontakta Uppsala Parkerings AB

  Måndag–torsdag 9.00–16.00
  Fredag 9.00–15.00
  Lunchstängt 12.00–13.00

  Telefon: 018-727 40 10
  Fäll ihop