Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Anmälningsskyldighet

  Alla som i sitt arbete möter barn och ungdomar har enligt lag, en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om oro uppstår kring ett barn. Det kan vara oro om barnet men också oro om barnets hemsituation.

  Anmälningsskyldigheten regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. Skyldigheten är individuell och kan inte delegeras till andra. Om du är orolig för ett barn ska du i första hand vända dig till socialtjänsten i den kommun där barnet bor.

  Rådgivning

  Om du i ditt arbete möter barn och ungdomar som du vet eller befarar har utsatts för brott har du möjlighet att vända dig till Barnahus i Uppsala län för konsultation och rådgivning. Det gäller oavsett om ett barn har en pågående kontakt med någon myndighet eller inte. Du kan arbeta inom socialtjänsten, förskola eller skola, elevhälsovård, barn och ungdomspsykiatrin med mera.

 2. Bemötande av barn vid berättelser om utsatthet

  När ett barn berättar om sin utsatthet eller något som föranleder oro hos den som lyssnar är det viktigt att den vuxne låter barnet få berätta. Den vuxne ska bemöta barnet på ett bekräftande sätt. Det är inte alltid så enkelt, men du som vuxen måste kunna ta emot barnets berättelse och veta vad du ska göra med informationen. 

  Bekräfta barnet

  Bekräfta barnet genom att uttrycka i ord de saker som vi anser barnet gör. Det kan exempelvis vara: ”Vad modig du är som berättar detta för mig”. Det är också viktigt att om barnet berättar om exempelvis våld, att barnet får veta att den informationen som barnet gett måste föras vidare till socialtjänsten.

  Det är då viktigt att formulera sig på ett sätt som för barnet inte uppfattas som skrämmande. Ett exempel kan vara att benämna socialtjänsten som ”dem som arbetar för att barn ska ha det bra hemma”. Med ett bra bemötande visar vi barnet att vi som vuxna vill lyssna på barnets berättelse och ta berättelsen på allvar.

  Öppna frågor

  Ställ också öppna frågor till barnet. Frågor som börjar med När? Vad? Hur? Var? Vem? De frågorna underlättar för barnet och anpassas till barnets nivå. För att inte oroa barnet mer än nödvändigt, ställ bara frågor som du behöver för att du ska kunna göra ditt arbete. Överlåt utredande samtal till polisen eller socialtjänsten.

  Det går alltid att ringa till samordnare på Barnahus och konsultera anonymt i frågor som gäller barn som berättar om våld eller utsatthet.

 3. Ska föräldrar underrättas att orosanmälan gjorts?

  Misstänkt brott

  Barnahus i Uppsala län rekommenderar att inte informera föräldrarna om att en orosanmälan gjorts till socialtjänsten, om det handlar om man misstänker att barnet blivit utsatt för ett brott. Det kan exempelvis vara fysiskt våld eller sexuella övergrepp. Rekommendationen syftar till att om det misstänkta brottet ska utredas av polisen vill man inte att barnet ska påverkas innan eventuellt förhör. I en brottsutredning ska barnets berättelse komma från barnet utan påverkan av någon annan.

  Misstänkt försummelse

  Vid orosanmälan om försummelse rekommenderar Barnahus i Uppsala län att det är bra att föräldrar får information om att en orosanmälan är gjord. Eftersom syftet med socialtjänstens utredning då främst handlar om stödinsatser och hjälp till att familjer ska fungera bättre.

  Det finns ingen lagstadgad skyldighet att informera föräldrar om att en anmälan görs. Föräldrar har däremot rätt att veta vem som upprättat orosanmälan.

 4. Var gör jag orosanmälan till socialtjänsten?

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.