Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Välkommen till Uppsala län

  I Uppsala län bor 388 000 invånare. Länets största stad är Uppsala. Det tar 30 minuter med tåg från Uppsala till Sveriges huvudstad Stockholm.

  Europa-karta.png

 2. Uppehållstillstånd, visum och boende

  Ukrainska medborgare kan vistas i Sverige utan tillstånd i 90 dagar. Du kontaktar Migrationsverket för frågor om uppehållstillstånd, visum och boende. www.migrationsverket.se/english

  Information från Migrationsverket på svenska

  Om du ordnar eget boende

  Du kan ordna ditt eget boende eller få hjälp från Migrationsverket. Om du väljer att ordna eget boende får du betala hyran själv. Du kan fortfarande få annan ekonomisk ersättning från Migrationsverket. Var medveten om att Migrationsverket har en lista över områden med sociala och ekonomiska utmaningar. Du som väljer att bo i ett sådant område kan förlora din rätt till ekonomisk ersättning från Migrationsverket.

  Ta reda på om adressen du vill bo på ligger i ett område som kan påverka din ekonomiska ersättning från Migrationsverket, se under rubriken ”boende”.

 3. Behöver du sjukvård?

  Ring 1177 eller +46 771-11 77 00 om du eller någon annan blir sjuk och du behöver råd från en sjuksköterska. Asylsökande har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Vårdpersonalen avgör om du behöver omedelbar vård. Kontakta en vårdcentral om du eller någon annan blir sjuk eller skadad. Du måste ringa dem först. Ett besök kostar 50 kronor.

  Besök en akutmottagning om du blir mycket sjuk eller allvarligt skadad. Besöket kostar 500 kronor. Behöver du akut tandvård kan du besöka Folktandvården. Du måste ringa dem först. Besöket kostar 50 kronor. Barn och unga under 18 år behöver inte betala för sjukvård och tandvård. Ukrainska barn har samma rättigheter som alla barn i Sverige.

 4. Resa i Uppsala län

  Ukrainska pass och ID-kort gäller som biljett i UL-trafiken. Visa ditt pass eller identitetskort för busschauffören eller tågpersonalen. Bussarna är gröna och gula. Vid tågresa, leta efter UL-loggan.

  Upplands länstrafik, logo

  Hitta resor på ul.se/en

  Läs mer om ukrainska pass och ID-kort som biljett i UL-trafiken.

 5. Skola och förskola för dina barn

  Barn och ungdomar som har beviljats ​​uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har rätt att gå i förskola och skola. Skolutbildning är gratis. 

  Barn och ungdomar som har beviljats ​​uppehållstillstånd med tillfälligt skydd behöver inte gå i utbildningsanstalter. Lagen om grundskolan gäller inte för dem. Men om de bestämmer sig för att gå i en svensk skola måste de gå alla klasser. Om en elev är frånvarande från skolan ofta eller under längre tid ska rektor ta reda på varför, även om eleven inte omfattas av grundskoleregeln.

  Sök skola och förskola

  Skriv in dig genom att besöka mottagningen för nyanlända om du söker skola eller förskola för dina barn. Registrera dig hos Migrationsverket innan du tar kontakt med mottagningen för nyanlända.

  Öppettider för besök: Måndag 9.00–11.30, tisdag 13.00–16.00, torsdag 9.00–11.30.

  Besöksadress: Stadshuset, Stadshusgatan 2

  Telefonnummer: +46 771-727 001, menyval 6 måndag och onsdag 9.30–11.30
  E-post: skola.nyanlanda@uppsala.se

 6. Öppen förskola

  Öppna förskolan är en mötesplats för vuxna med barn mellan 0–6 år där utbildade pedagoger jobbar. Innan ditt barn börjar i förskolan kan du som vårdnadshavare besöka öppna förskolan med ditt barn.

  Här kan barnen leka och träffa andra barn. Du som vårdnadshavare kan träffa och knyta kontakter med andra vuxna, få råd och stöd och delta i aktiviteter. Du kan prata om föräldraskapet och barnets utveckling med pedagogerna, de har tystnadsplikt.

  Vi har också grupper där vi har möjlighet att ta in tolkar på andra språk. Du kan du lära dig om hur samhället fungerar och vad som finns i det området där du bor.

  Läs mer om öppen förskola.

 7. Arbete

  Om du är över 16 år har du rätt att arbeta. Kontakta Arbetsförmedlingen om du behöver hjälp med vad som gäller och hur du söker jobb.

  Läs mer på arbetsformedlingen.se

  För att söka jobb och öppna ett bankkonto behöver du ett så kallat samordningsnummer. Det skaffar du hos Skatteverket.

  Läs mer på skatteverket.se

 8. Lär dig svenska

  Sfi för ukrainare

  Sfi, svenska för invandrare, är en baskurs i svenska. Från augusti kan du som kommer från Ukraina läsa sfi här i Uppsala. Den första kursen startar 7 augusti. Efter den kursen startar nya kurser ungefär var fjärde vecka.

  För att läsa sfi måste du anmäla dig. Det gör du på sfi-mottagningen.
  Vill du börja den 7 augusti måste du anmäla dig senast 20 juli.

  Här hittar du Sfi-mottagningen

  Sfi-mottagningen finns på Utbildnings- och jobbcenter på Bolandsgatan 4 i Uppsala. Vi tar emot din anmälan och svarar på frågor om sfi. Om du inte kan komma hit kan du ringa. Telefonnumret är 018-727 22 10.

  Om du kan lite svenska eller engelska kan du själv kontakta oss.
  Du kan också ta hjälp av en vän som pratar svenska eller engelska.

  Om du vill få hjälp av en tolk måste du boka tid. Det kan du göra genom att skicka e-post.

  Öppettider

  Kontoret är öppet varje tisdag och torsdag klockan 10-12. Du behöver inte boka tid i förväg.

  Telefonen är öppen varje måndag och onsdag klockan 9-13, och varje torsdag klockan 13-14. Du kan också skicka e-post till sfi@uppsala.se.

  Röda korsets Träffpunkt

  Vid Röda korsets Träffpunkt på Trädgårdsgatan 16C är alla välkomna att bland annat träna svenska.

  Läs mer om språkträning på Röda korsets webbplats.

   

  Uppsala har många samtalscaféer. Sök på internet för att hitta vilka som är aktiva just nu.

 9. Att göra i Uppsala

 10. Var medveten om riskerna med människohandel

  När det kommer många flyktingar kan vissa erbjuda sig att hjälpa men faktiskt vill dra fördel av situationen. Det finns risk för människohandel. Om någon erbjuder sig att ordna transport, boende eller arbete åt dig, tänk på följande:

  • Ge aldrig personen ditt pass, andra viktiga dokument eller telefon.
  • Be dem som hjälper dig att identifiera sig.
  • Se till att du känner till destinationen och kontaktuppgifterna till de personer som ansvarar för transporten. Skriv ner informationen.
  • Om möjligt, låt någon du litar på veta var du är, vart du ska och vem du reser med.
  • Om du arbetar i Sverige har du rätt till lön. Gå inte med på att arbeta för bostad, mat eller varor.
  • Kontakta den svenska samhällsservicen, anmäl dig till Migrationsverket.

  Läs mer på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.

  Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Vår uppgift är att lyssna, ge dig professionellt stöd och upplysa dig om var du kan få hjälp.

  Vi har öppet dygnet runt, samtalet är gratis och du kan välja att vara anonym.

  Samtalet syns inte på telefonräkningen.

  Telefon 020–50 50 50 (dygnet runt)

  Vi talar svenska, men kan koppla in en tolk vid behov.

  kvinnofridslinjen.se

 11. Hur fungerar Sverige?

  Läs mer om hur det svenska samhället fungerar på informationsverige.se

  Om kriget i Ukraina på andra språk på krisinformation.se

  Se viktiga telefonnummer i Sverige (som SOS alarm 122 med flera).

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Resultat från Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2023 – 2024

  Trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. Nu har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Undersökningen genomfördes hösten 2023 och gick ut till cirka 15 000 boende i Uppsala tätort med frågor som handlade om upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet.

 • Vuxenvandra under valborg

  Både 29 och 30 april rör sig många ungdomar runtom i Uppsala. Därför behöver vi vara fler vuxna som vistas utomhus. Vill du göra en insats för att skapa trygghet för ungdomar i Uppsala? Vuxenvandra tillsammans med Uppsala ungdomsjour på valborg!

 • ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

  I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Klimatanpassning

  Klimatförändringarna är här och extremväder blir allt vanligare. Redan i dag ser vi översvämningar och värmeböljor som påfrestar samhället, även i Uppsala. För att Uppsala ska vara anpassat till klimatförändringarna jobbar kommunen med klimatanpassning. Uppsala kommun planerar och bygger staden för framtiden och förbereder oss för extremväder. Det gör vi för att klara dagens och framtidens klimatförändringar.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.