Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola

Sammanfattning

En rättelse av kartbilden för zon 2 har gjorts 14 december 2021. 

Planeringsverktyget är under uppbyggnad. Riktlinjen kan användas fristående och är inte beroende av planeringsverktyget.

Uppsala kommun växer och förväntas år 2050 uppnå cirka 340 000 invånare. Denna befolkningsökning ska mötas med fler bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, förskolor, grundskolor och en utökad kollektivtrafik. Enligt Uppsala kommuns översiktsplan kommer den största delen av den tillkommande bebyggelsen att ske inom Uppsala tätort.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Detta har höjt kraven på Sveriges kommuner att arbeta på ett strukturerat sätt gällande frågor som rör barns rättigheter. Barnets bästa ska beaktas vid varje beslut som berör barn. FN:s barnrättskommitté lyfter kommuners arbete med budget och stadsplanering som ett exempel på sammanhang där sådan prövning bör genomföras.

Barn och ungas ytor minskar i den täta staden vilket kan ha en negativ påverkan på barn och ungas hälsa och utveckling. Denna riktlinje gällande utemiljö för förskolor och grundskolor i Uppsala kommun är ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet samt återhämtning samtidigt som befolkningen ökar och staden förtätas. Att investera i tillräckligt stora friytor med god kvalitet är ett sätt att prioritera barn och unga vilket bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart Uppsala. Riktlinjen blir en del av att säkerställa att de beslut som tas inom detta område blir barnrättsmedvetna. I det tillhörande planeringsverktyget ges även vägledning kring inhämtande och tillvaratagande av barn och ungas egna åsikter.