Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Översiktsplan

Översiktsplan 2010, aktualitetsförklaring

Aktualitetsförklaringen ger bland annat anvisningar inför kommande revidering. Översiktsplan 2016 har ersatt Översiktsplan 2010. Några av underlagen till Översiktsplan 2016 finns på denna sida: Tillväxt Uppsala och Matchningsanalys av utrymme för verksamheter.

Dokument

Underlagsrapport: Matchningsanalys utrymme för verksamheter i Uppsala

PDF, 219 KB | Lyssna

Rapporten beskriver exploateringspotential för olika verksamheter och områden. Den ger en indikation på vilka exploateringsmöjligheter som finns och vilka strategier som kan tillämpas för att möta den framtida efterfrågan på lokalyta. 

Underlagsrapport: Tillväxt Uppsala planeringsunderlag 2030–2050

PDF, 2 MB | Lyssna

Rapporten ska skapa en bild av utmaningar och behov för Uppsala kommuns översiktsplanering att ta hänsyn till i perspektivet 2030/2050. Dokumentet beskriver trender och scenarier på övergripande nivå samt utrymmesbehov för olika ändamål i olika områden på lokal nivå. 

Bilaga: Länsstyrelsens redogörelse

PDF, 4 MB | Lyssna

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse över statliga intressen och mellankommunala frågor som kan vara av betydelse för kommunens ställningstagande.

Aktualitetsförklaring översiktsplan 2010

PDF, 3 MB | Lyssna

Beslutad av kommunfullmäktige i maj 2014.

Bilaga: Program för Boländerna

PDF, 5 MB | Lyssna

Godkänd av kommunfullmäktige i maj 2014

Bilaga: Uppföljning av uppdrag och aktiviteter efter översiktsplan 2010

PDF, 57 KB | Lyssna

Dokumentet innehåller lägesrapporter för uppdrag och aktiviteter. När kommunfullmäktige antog översiktsplan 2010 gav fullmäktige samtidigt uppdrag om programutredningar för vissa områden. Även kommunstyrelsen har begärt särskilda övergripande utredningar och utveckling av planeringsverktyg. 

Underlagsrapport: Kommunekonomi för kommunen som helhet

PDF, 567 KB | Lyssna

Rapporten beskriver kommunens ekonomi 2030 utifrån två olika scenarier. Det ena utgår från att Uppsalas tillväxt fortsätter att vara Stockholmsdriven. I det andra scenariet har Uppsala en mer produktivitetsdriven tillväxt med en högre befolkningstillväxt och minskad andel utpendlare.

Underlagsrapport: Sydvästlänkenvstudie vägreservat

PDF, 2 MB | Lyssna

Rapporten beskriver begränsning av reservatsområdet för sydvästlänken genom Ekebydalen enligt översiktsplan 2010, för att möjliggöra exploatering i östra delarna.