Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Kjell Haglund (V)

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Plan- och byggnadsnämnden
  ers 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln AB
  led 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
  led 2021-10-12 − 2022-12-31
 • Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
  led 2019-01-01 − 2021-10-12
 • Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
  led 2019-01-01 − 2021-09-22
 • AB Boländerna 32:2
  led 2019-01-01 − 2020-07-01
 • Socialnämndens individutskott 1
  ers 2015-09-02 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  repr 2017-05-31 − 2018-12-31
 • Socialnämnden
  ordf 2017-02-27 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-02-23 − 2018-10-14
 • Äldrenämnden
  led 2017-01-01 − 2017-03-27
 • Styrelsen Uppsala vård och omsorg
  ordf 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2015-02-23
 • Plan- och byggnadsnämnden
  led 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Folkhälsorådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2010-11-01 − 2014-10-14
 • Kommunala Handikapprådet
  ers 2012-01-01 − 2012-12-31
 • Fastighetsnämnden
  led 2007-09-24 − 2011-12-31
 • AB Prebus
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  suppl 2009-03-30 − 2010-12-31
 • Styrgrupp med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen
  led 2008-01-30 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2007-09-13 − 2010-10-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers-kf 2008-02-25 − 2008-10-27
 • Byggnadsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2007-10-29
 • Uppsalabuss AB
  omb-stadhus 2006-06-12 − 2006-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  ombers-kf 2004-10-25 − 2006-12-31
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-12-15 − 2006-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2004-08-30 − 2006-10-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2004-10-25 − 2006-06-12
 • Produktionsnämnden för teknik och service
  led 2003-01-01 − 2003-12-11
 • Tekniska utförarnämnden
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  ers 2002-03-01 − 2002-12-31