Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Handlingsplan för mobilitet och trafik

  I program för mobilitet och trafik pekas handlingsplanen ut som ett av de dokument som ska tas fram. Handlingsplanen innehåller etappmål för färdmedelsandelar och åtgärder för kommunens arbete med trafik, resor och stadsmiljö under de kommande åren. Handlingsplanen gäller fram till 2030.

 • Program för mobilitet och trafik

  Programmet för mobilitet och trafik visar vägen för arbetet med resor och transporter fram till år 2050. Målet är att alla resor och transporter inom Uppsala kommun ska ske med hållbara färdmedel. Till programmet hör också en handlingsplan som tydliggör hur målen ska nås.

 • Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet

  Det här är en kommunövergripande riktlinje för när Uppsala kommun ger bidrag till föreningslivet och fria kulturlivet.

 • Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet

  Uppsala kommun ser föreningslivet och det fria kulturlivet som en viktig aktör för ett välfungerande samhälle, och vill genom ett antal principer uppmuntra till engagemang, delaktighet och samverkan för att gemensamt stärka demokrati, social hållbarhet och folkhälsa för kommunens invånare. Dessa principer finns beskrivna i den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet (LÖK).

 • Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

  Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas till kommunstyrelsen.

Se alla styrdokument
Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception Stadshuset, Stadshusgatan 2 

Måndag 8.00-17.00
Tisdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-17.00

Helger stängt. Dag före röd dag stänger Stadshuset 13.00.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Största delen av kommunledningskontoret finns på Stadshuset, Stadshusgatan 2, 753 21 Uppsala.
Postadress:
Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala.
Fakturaadress:
Uppsala kommun, UPK 7500, Box 1023, 751 40 Uppsala.