Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Integration i Uppsala 2021 – nuläge och uppföljning

För att åstadkomma en förändring är det nödvändigt att säkerställa att åtgärderna som vidtas för att främja integration och etablering också får den tänkta effekten. 2021 gjordes en resultatredovisning som omfattar områdena arbetsmarknadsetablering, barn och unga samt boende utifrån tio utpekade indikatorer.

Sammanfattning

De tio indikatorer som redovisas i rapporten mäter olika aspekter av etablering och integration och syftar till att tillsammans ge en övergripande bild av utvecklingen i Uppsala.

Redovisningen inkluderar också en uppföljning och nulägesbeskrivning av den grupp unga som omfattas av den så kallade gymnasielagen. Gymnasielagens bestämmelser ställer krav relaterat till studier och en varaktig egen försörjning för att en person fortsatt ska beviljas uppehållstillstånd.

Fem av tio utpekade indikatorer visar positiva resultat. Två indikatorer går i fel riktning och en har en något oklar trend. En indikator bedöms lämplig att byta ut och för en indikator saknas data.

När det gäller gruppen ungdomar med uppehållstillstånd enligt gymnasielagen bedöms trenden vara positiv utifrån de två datakällor som används.

Läs även Integration i Uppsala 2020 – nuläge, målsättning och plan för uppföljning.