Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Integration i Uppsala 2020 – nuläge, målsättning och plan för uppföljning

Målet med integrationspolitiken i Uppsala är en snabbare etablering samt en bättre och jämställd integration, det vill säga att alla invånare i Uppsala ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor oavsett kön, etnisk- och kulturell bakgrund. En integrationsrapport har tagits fram som analyserar integrationen i Uppsala fram till helår 2018.

Sammanfattning

Rapporten beskriver hur mottagande av asylsökande och nyanlända har sett ut i Uppsala under de senaste åren (fram till och med 2018) och i jämförelse med andra kommuner. Vidare beskrivs utvecklingen av integrationen i Uppsala samt hur kommunen avser att följa utvecklingen på sikt. Syftet med rapporten är att skapa en bredare förståelse för frågan och visa på inom vilka områden det behöver vidtas åtgärder för att åstadkomma en bättre integration.

2021 gjordes en uppföljning av den första rapporten.

Läs Integration i Uppsala 2021 - nuläge och uppföljning.