Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Riktlinje

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete

Denna riktlinje har tagits fram enligt beslut 2024-04-10 som ett stöd för hantering av bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkrings AB.

Sammanfattning

Bidrag kan lämnas till Uppsala kommuns förvaltningar, bolag men även till ideella organisationer med säte i Uppsala kommun som arbetar skadeförebyggande och bidrar till att minska skador på Uppsala kommuns egendom samt människor och miljö. Insatserna ska vara utöver det normala - alltså sådana vilka annars inte skulle vidtas och ännu inte ingår i ordinarie verksamhet. 

Bidragen ska stimulera och stödja arbete i eller aktiviteter som: 

• förhindrar att skador inträffar eller minimerar konsekvenserna av inträffad skada
• identifierar de områden som är mer utsatta för risker än övriga
• tar fram metoder och system som syftar till att förebygga att risker utvecklas till en skada
• upprättar planer och rutiner för förebyggande skydd och skadebegränsande åtgärder.