Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vad innebär reklamfinansierade gatumöbler?

Genom reklamfinansierade gatumöbler kan kommunen erbjuda Uppsalaborna väderskydd vid busshållplatser, offentliga toaletter och skyltar med samhällsinformation utan att det kostar något i form av skatt.

Reklamfinansierade gatumöbler har funnits sedan 1990 och upphandlas ofta som en så kallad tjänstekoncession. En tjänstekoncession innebär att leverantören ansvarar både för att köpa in, installera och underhålla dessa gatumöbler. Det kan till exempel vara offentliga toaletter, väderskydd vid hållplatser och skyltar. Leverantören får i sin tur sätta upp reklam på allmän plats, och får på så vis intäkter från annonsörer. Kommunen och regionen behöver däremot inte betala för att annonsera på dessa gatumöbler.

Se exempel på reklamfinansierade gatumöbler i bildspelet nedan.

1 av 4
Gatuskylt för reklam eller samhällsinformation
Gatuskylt för reklam eller samhällsinformation.

Byte av leverantör påverkar väderskydd vid hållplatser och offentliga toaletter

Uppsala kommun och Region Uppsala påbörjande 2020 ett samarbete för att upphandla reklamfinansierade gatumöbler. Upphandlingen annonserades i april 2021 och överprövades senare under året. Överprövningsprocessen är nu avslutat och innebär att upphandlingen inte kan avslutas som planerat. Uppsala kommun utreder tillsammans med Region Uppsala hur frågan ska hanteras vidare.

I och med att avtalet med tidigare leverantör upphört har Region Uppsala ersatt ungefär 40 procent av de reklamfinansierade väderskydden mot egna utan reklam. Region Uppsala planerar att under 2023 ersätt ännu fler.

Se i länken nedan vilka hållplatser som ännu inte fått ersatta väderskydd.

Se vilka hållplatser som påverkas av bytet av väderskydd

Här är de busshållplatser som påverkas av bytet av väderskydd:

Akademiska sjukhuset (B)

Akademiska sjukhuset södra (A)

Björkgatan (A)

Björkgatan södra (A)

Björkgatan södra (B)

Bolandsgatan (A) 

Bolandsparken (A)

Centralstationen (C1)

Centralstationen (C2)

Centralstationen (C3)

Centralstationen (C4)

Centralstationen (C5)

Centralstationen (D1)      

Centralstationen (D2)  

Centralstationen (D3)     

Centralstationen (E1)

Centralstationen (E2)

Centralstationen (E3)

Centralstationen (E4)

Centralstationen (E5)

Centralstationen (E6)

Centralstationen (E7)

Djäknegatan (A)

Ekonomikum (E)

Ekonomikum (F)

Evolutionsmuseet (A)

Flogsta centrum (A)

Fyrishov (E)

Fyrishov (F)

Gamla Uppsala (A)

Glimmervägen (A)

Götgatan (A)                         

Götgatan (B)

Hansellisgatan (A)

Hansellisgatan (B)

Heidenstamstorg (A)

Heidenstamstorg (B)

Hildur Ottelinsgatan (C)

Hildur Ottelinsgatan (D)

Kantorsgatan (A)

Klostergatan (C)

Klostergatan (E)

Kungsgärdets vårdcentral (A)

Kungshörnet (A)

Kungshörnet (B)

Kungsängsesplanaden (A)

Kungsängsesplanaden (B)

Kvarntorget (C)

Kvarntorget (B)

Kyrkogårdsgatan (A)

Lagerlöfsgatan (A)

Lundellska skolan (C)

Lundellska skolan (D)

Marknadsgatan (A)

Marknadsgatan (B)

Mistelgatan södra (A)

Molngatan (B)

Moskén (A)

Moskén (B)

Nyby köpcentrum (B)

Portalgatan (A)

Rapsgatan (B)

Regementsvägen (A)

Regementsvägen (B)

Rickomberga (A)

Rickomberga (B)

Saluhallen (A)

Samariterhemmet (A)

Samariterhemmet (B)

Sandels gata (A)

Segerstedthuset (C)

Skolgatan (B)

Sköldungagatan (A)

Slottsbacken (A)

Slottsbacken (B)

Slädvägen (A)

Solrosgatan (A)

Solrosgatan (B)

Sommaro (A)

Stadsbiblioteket (A)

Stadsbiblioteket (B)

Strandbodgatan (A)

Strandbodgatan (B)

Studentstaden (A)

Studentstaden (B)

Stålgatan södra (B)

Svandammen (C)

Svandammen (D)

Svartbäckens vårdcentral (A)

Svartbäckens vårdcentral (B)

Svärdsliljegatan (D)

Tunabackar (B)

Täljstenen (A)

Tövädersgatan (A)

Uppsala Science Park (A)     

Uppsala Science Park (B)

Vimpelgatan (A)

Vimpelgatan (B)

Västertorg (A)

Årstagatan (A)

Årstagården (A)

Österängsgatan norra (A)

Förutom väderskydden vid hållplatser har även två offentliga toaletter på St. Eriks torg och Stadsträdgården byts ut med tillfälliga VA-anslutna toaletter. De kommer att finnas i väntan på att likvärdiga, tillgänglighetsanpassade och vatten- och avloppsanslutna toaletter finns på plats.

På UL:s hemsida kan du läsa mer om väderskydd och tillfälliga väderskydd. 

Läs mer på ul.se om väderskydd vid hållplatser

Nyheter om trafiksäkerhet och underhåll

 • Ett steg närmare cykelväg på Väderkvarnsgatan

  En del av Väderkvarnsgatan får cykelväg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 18 oktober att påbörja upphandling av entreprenör som ska bygga cykelvägen.

 • Gatuavstängningar under Kulturnatten

  Under Kulturnatten 9–10 september är följande sträckor avstängda under hela lördagen (lördag 08.00 till söndag 07.00). Alla parkeringar är också avstängda till 07:00 på söndagen. Boende som måste köra på sträckorna för att komma till eller från sin bostad är undantagna.

Kampanjer
 • Buslätt att cykla rätt

  Buslätt att cykla rätt är en cykelaktivitet där förskolebarn på ett lekfullt sätt får lära sig mer om hur de ska bete sig i trafiken. Arrangemanget ordnas vid olika tillfällen och på olika platser.

 • Trafikändring på Kungsgatan

 • Har du TrafiQ?

  Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Så arbetar vi med trafiksäkerhet och underhåll

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Trafiksäkerhet

  Uppsala kommun utgår från Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Uppsala. Det är en grundförutsättning när vi planerar, bygger och driftar vår kommun. Trafiksäkerhet är en viktig folkhälsoaspekt likväl som en viktig del av stadens kvalitet och utveckling.