Fastighetsägares ansvar för snöskottning och sandning

 1. I korthet


  Du som är fastighetsägare ansvarar för snöskottning och sandning av området runt din fastighet. Du ska också se till att det är lätt att komma åt brevlådor och soptunnor.

  Snö som du skottat bort får du inte lägga på gator eller i parker. Det finns speciella snötippar där du kan lämna snön. Du kan också hämta grovkornig sand till din fastighet på flera ställen inom Uppsala kommun.

  Se en film om ditt ansvar som fastighetsägare

  Fäll ihop
 2. Skotta och sanda utanför din fastighet


  Om gångbanan utanför din fastighet är hal eller snötäckt ska du se till att den sandas eller skottas. Om det inte finns någon gångbana ska ett utrymme motsvarande en gångbana skottas och/eller sandas för att gångtrafikanter ska kunna ta sig fram.

  När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

  Om du inte skottar eller sandar kan du få böta

  Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller utrymmet motsvarande en gångbana kan kommunen tvingas skotta bort snö och sanda på din bekostnad. Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut. Du riskerar även att

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

  Läs de fullständiga reglerna om renhållning av gångbanor i Föreskrifter om gångbanerenhållning i Uppsala kommun.

  Läs mer om skadestånd i Skadeståndslagen på riksdagen.se.

  Fäll ihop
 3. Skotta fastighetens tak


  Du ansvarar också för att se till att snö och is från fastigheten inte skadar människor eller offentlig egendom.

  Om det finns risk för fallande is eller snö ska du

  • spärra av trottoarerna
  • sätta upp varningsskylt om snöras
  • röja undan snön och isen.

  Tänk på att du ansvarar för att snöröja taket även om du har satt upp varningsskyltar!

  Fäll ihop
 4. Lämna snö på snötippar


  Om det blir mycket snö är det du som är fastighetsägare som har ansvaret för att forsla bort snöhögarna.

  Det finns snötippar intill Österleden i Nyby och vid Lurbo Ridcenter. Se infartsskyltar från Österleden och Lurbovägen.

  Fäll ihop
 5. Hämta grovkornig sand


  Du kan hämta grovkornig sand på många olika platser i Uppsala.

  Uppsala tätort

  • Berthåga – Bertilsvägen 7, strax innan fotbollsplanen.
  • Boländerna – Verkstadsgatan 8, på parkeringen ut mot Stålgatan.
  • Brillinge – Smedjevägen 1, södra sidan efter korsningen med Storkällsvägen.
  • Bärby Hage – Bärbygatans parkering mellan Pilot och Hangargatan.
  • Centrum – Fjalars gränd, vid bussuppställningsplatsen.
  • Ekeby – Eriksbergsvägen, Ekebyvallen mellan Bruksvägen och Gråbergsvägen.
  • Fålhagen –  Almtunaskolan, Österbadet, infart Björkgatan
  • Gottsunda – Elfrida Andrées väg mittemot återvinningen.
  • Gränby – Råbyvägen, vid Gränby ishalls södra sida.
  • Gränby – Stagneliusgatan 1
  • Kvarnbo – Kvarnbogård.
  • Luthagen – Prästgårdsgatan vid Stabbybacke (vid informationstavlan för löparspåret).
  • Nåntuna – Nåntunavägen, mellan cirkulationsplatsen på väg 255 och Hemslöjdsvägen.
  • Sunnersta västra – Granebergsvägen, på den stora asfalterade parkeringen som ligger mellan Skarholmsvägen och Seglarvägen.
  • Sunnersta östra – Sunnerstavägen, bakom transformatorstationen som ligger i Grisslevägens förlängning.
  • Tunabackar – Tunabergsgatan vid Tunabergsskolans norra del.
  • Årsta – Fålhagsleden vid bullervallen

  Se karta för sandupplagorna i centrum (PDF, 4 MB)

  Storvreta

  • Skogsvallsvägens västra sida i korsningen med Fullerövägen.
  • Skogsvallsvägen vid infarten till gamla tippområdet, öster om Tipptoppen.

  Se karta för sandupplagorna i Storvreta (PDF, 6 MB)

  Lindbacken

  • På en tom marktomt mellan ICA och väg 288.

  Se karta för sandupplagan i Lindbacken (PDF, 1 MB)

  Fäll ihop
 6. Felanmäl platser


  Du kan felanmäla platser som inte är skottade och sandade i formuläret för felanmälan av trafik- och utemiljö.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop