Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar. 

  Barn kan placeras i jourhem eller familjehem av olika skäl. Vanliga orsaker är att barnets föräldrar har svårt att ge sina barn en bra omsorg på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller svåra konflikter.

 2. Vem kan bli jour- eller familjehem?

  Som jour- eller familjehem behöver du ha en trygg och stabil livssituation, samt tid, engagemang och tålamod. Vi ser gärna att du som ansöker är mellan 30 och 60 år. 

  Du kan bo i ett hus på landet eller i en lägenhet i city. Huvudsaken är att du kan erbjuda barnet ett eget rum utan att någon i familjen behöver sova i vardagsrum eller annan gemensam yta. Eftersom barnet ska ha fortsatt kontakt med sin familj är det bra om du bor i Uppland med omnejd.

  I uppdraget som familjehem ingår att delta uppföljningsmöten, skolmöten och andra möten som är viktiga för barnet. Därför är det en fördel att du ibland kan ta ledigt på dagtid.

  Vi rekommenderar att du avvaktar med att bli jour- eller familjehem om du eller din familj

  • planerar en större förändring, till exempel en flytt
  • väntar barn eller planerar att bilda familj
  • har barn som är yngre än tre år.
 3. Om familjehem

  Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en längre tid, ibland under hela barnets uppväxt.

  Att vara familjehem innebär att du stöttar barnet eller ungdomen både praktiskt och känslomässigt, till exempel i kontakten med föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning. Du ska också kunna hjälpa till med skolarbete, fritidsaktiviteter, umgänge med vänner och i kontakter med hälso- och sjukvård.

  Som familjehem har du ett uppdrag från socialtjänsten. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten. 

  Mer information om uppdraget som familjehem

  Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

 4. Om jourhem

  Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en begränsad tidsperiod, ofta några månader. Under perioden utreder socialtjänsten barnets behov och fattar ett beslut om vilket stöd som barnet och dess familj behöver.

  Ett jourhem tar emot barn eller ungdomar i ett akut läge som kan ske hastigt och socialtjänsten kan ha begränsad information om barnet. Jourhem behöver ha kunskaper och förståelse för barn i kris. Skälet till placeringen och att komma till en ny miljö kan påverka barn på olika sätt.

  Barnet ska ha fortsatt kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Som jourhem ger du stöd till barnet i dessa kontakter.

  Mer information om uppdraget som jourhem

  Läs mer om vad det innebär att vara jourhem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

 5. Bli förstärkt jourhem

  Som förstärkt jourhem tar du emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en period. En av de vuxna i hemmet ska vara tillgänglig för det placerade barnet på heltid. Som förstärkt jourhem får du omfattande stöd, handledning och utbildning.

  För att ansöka om att bli förstärkt jourhem ska du ha erfarenhet av att vara jour- eller familjehem.

 6. Anmäl ditt intresse

  Anmäl ditt intresse för att bli familjehem eller jourhem på familjehemsverige.se

  Vi gör en utredning av varje ansökande familj

  För att bli jour-eller familjehem krävs det att socialtjänsten gör en utredning för att utreda familjens lämplighet för uppdrag. I den utredningen ingår registerkontroller, informationsbesök, hembesök med intervju, referenstagning och fördjupningsintervjuer. Bedömningar görs löpande under processen.

  Utbildning, stöd och ersättning

  Som jour- och familjehem får du utbildning, stöd och ersättning av socialtjänsten. Ersättningen följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer .

 7. Kontakt

  Vill du veta mer? Kontakta oss som jobbar med rekrytering av familjehem och jourhem.

  Telefon:
  018-727 14 07. Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00
  Besöksadress:
  Hamnesplanaden 3

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Några grundskolor börjar med distansundervisning på högstadiet

  När vårterminen börjar i Uppsalas skolor inför några kommunala grundskolor delvis fjärr- eller distansundervisning för eleverna i årskurs 7–9. Åtgärderna införs för att minska trängseln i skolans lokaler när andra åtgärder inte räcker till.

 • Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet

  Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

 • Förstärkta insatser mot ungdomskriminalitet

  Uppsala kommun förstärker socialtjänstens insatser mot ungdomskriminalitet. Nu införs nya arbetssätt med särskilt fokus på barn och unga som begår brott eller är i riskzon för kriminalitet och ett ökat samarbete med polisen.

Se fler nyheter

Kampanjer