Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Att vara jourhem eller familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem, antingen under en period av barnets liv eller under hela uppväxten. Du samarbetar med socialtjänsten och barnets föräldrar. Ett familjehem är ett komplement till barnets egna föräldrar. 

  Barn kan placeras i jourhem eller familjehem av olika skäl. Vanliga orsaker är att barnets föräldrar har svårt att ge sina barn en bra omsorg på grund av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller svåra konflikter.

 2. Vem kan bli jour- eller familjehem?

  Som jour- eller familjehem behöver du ha en trygg och stabil livssituation samt tid, engagemang och tålamod. Vi ser gärna att du som ansöker är mellan 30 och 60 år. 

  Du kan bo i ett hus på landet eller i en lägenhet i city. Huvudsaken är att du kan erbjuda barnet ett eget rum utan att någon i familjen behöver sova i vardagsrum eller annan gemensam yta. Eftersom barnet ska ha fortsatt kontakt med sin familj är det bra om du bor i Uppland med omnejd.

  I uppdraget som familjehem ingår att delta uppföljningsmöten, skolmöten och andra möten som är viktiga för barnet. Därför är det en fördel att du ibland kan ta ledigt på dagtid.

  Vi rekommenderar att du avvaktar med att bli jour- eller familjehem om du eller din familj:

  • planerar en större förändring, till exempel en flytt
  • väntar barn eller planerar att bilda familj
  • har barn som är yngre än tre år
 3. Om familjehem

  Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en längre tid, ibland under hela barnets uppväxt.

  Att vara familjehem innebär att du stöttar barnet eller ungdomen både praktiskt och känslomässigt, till exempel i kontakten med föräldrar, syskon och andra viktiga personer i barnets omgivning. Du ska också kunna hjälpa till med skolarbete, fritidsaktiviteter, umgänge med vänner och i kontakter med hälso- och sjukvård.

  Som familjehem har du ett uppdrag från socialtjänsten. Du kommer därför att ha återkommande kontakt med ansvariga handläggare. Du får även stöd och utbildning av socialtjänsten. 

  Mer information om uppdraget som familjehem

  Läs mer om vad det innebär att vara familjehem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se .

 4. Om jourhem

  Att vara jourhem innebär att du tar emot ett barn eller ungdom i ditt hem under en begränsad tidsperiod, ofta några månader. Under perioden utreder socialtjänsten barnets behov och fattar ett beslut om vilket stöd som barnet och dess familj behöver.

  Ett jourhem tar emot barn eller ungdomar i ett akut läge som kan ske hastigt och socialtjänsten kan ha begränsad information om barnet. Jourhem behöver ha kunskaper och förståelse för barn i kris. Skälet till placeringen och att komma till en ny miljö kan påverka barn på olika sätt.

  Barnet ska ha fortsatt kontakt med sina föräldrar, syskon och andra viktiga personer. Som jourhem ger du stöd till barnet i dessa kontakter.

  Mer information om uppdraget som jourhem

  Läs mer om vad det innebär att vara jourhem och ta del av olika berättelser på Socialstyrelsens webbplats mininsats.se

 5. Bli kontrakterat jourhem

  Som kontrakterat jourhem ska en av de vuxna finnas tillgänglig för det placerade barnet på heltid. Som kontrakterat jourhem får du omfattande stöd, handledning, utbildning och har regelbundna möten med övriga kontrakterade jourhem.

  För att ansöka om att bli kontrakterat jourhem ska du ha erfarenhet av att vara jour- eller familjehem.

 6. Anmäl ditt intresse

  Anmäl ditt intresse för att bli familjehem eller jourhem på familjehemsverige.se

  Vi gör en utredning av varje ansökande familj

  För att bli jour-eller familjehem krävs det att socialtjänsten gör en utredning för att utreda familjens lämplighet för uppdrag. I den utredningen ingår registerkontroller, informationsbesök, hembesök med intervju, referenstagning och fördjupningsintervjuer. Bedömningar görs löpande under processen.

  Utbildning, stöd och ersättning

  Som jour- och familjehem får du utbildning, stöd och ersättning av socialtjänsten. 

 7. Kontakt

  Vill du veta mer? Kontakta oss som jobbar med rekrytering av familjehem och jourhem.

  Telefon:
  018-727 14 07. Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00
  Besöksadress:
  Bolandsgatan 10

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Insatser för att upptäcka narkotika bland unga har gett resultat

  Under våren har Uppsala kommun och polisen fortsatt att arbeta med riktade insatser för att upptäcka unga som använder narkotika i offentlig miljö. Insatserna har gett goda resultat och förhindrat att unga far illa.

 • De har gjort skillnad för människor - idag delades omsorgspriset 2022 ut

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag tog Jenny Zie, Susanne Wallin och Nora Broman emot årets omsorgspris. Genom sitt arbete inom arbetsmarknad, socialförvaltning samt vård och omsorg har de gjort positiv skillnad för människor.

 • Ungdomsjouren samarbetar med polisen kring motorburen ungdom

  Uppsala Ungdomsjour och polisen ser en stor ökning av ungdomar som kör mopedbil och A-traktorer i Uppsala. Många av ungdomarna samlas på öppna platser med sina bilar, vilket kan skapa otrygghet hos allmänheten. Tillsammans med polisen arbetar nu Uppsala ungdomsjour för att öka hänsynen bland både ungdomar och vuxna.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.