Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Om du föder barn och inte är gift med barnets andra förälder måste ni fastställa faderskap och föräldraskap. Om du som föder barn är gift blir personen du är gift med automatiskt registrerad som förälder. 

  Om någon annan än den du är gift med är förälder till barnet behöver ni häva faderskapet eller föräldraskapet.

  Om du är ensamstående förälder och flyttar till Sverige behöver en utredning om faderskap eller föräldraskap göras.

  Det är viktigt att barnet får veta vilka dess biologiska föräldrar är.

 2. Bekräfta faderskap eller föräldraskap inom 14 dagar

  Inom 14 dagar efter att barnet har fötts kan ni bekräfta faderskap och föräldraskap. Det kan ni göra själva i e-tjänsten Digital föräldraskapsbekräftelse på Skatteverkets webbplats. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

  För att kunna använda tjänsten behöver ni vara folkbokförda i Sverige, ha fyllt 18 år och ha e-legitimation. Kontakta familjerätten om du inte kan använda Skatteverkets e-tjänst.

  Bekräfta faderskap eller föräldraskap (skatteverket.se)

  Om faderskap eller föräldraskap inte fastställts inom 14 dagar

  Om ni inte har fastställt faderskap eller föräldraskap inom 14 dagar ska ni kontakta familjerätten för att lämna uppgifter och boka en tid.

  Om ni inte gör det kommer familjerätten att kontakta er för att få in uppgifterna och boka en tid. Familjerätten  gör det på uppdrag av socialnämnden, vilka ansvarar för att få in alla uppgifter om nyfödda barn i Sverige.
  Läs mer om faderskap och föräldraskap på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats (mfof.se).

 3. Om den du är gift med inte är barnets förälder

  Om någon annan än den du är gift med är förälder till barnet behöver ni kontakta familjerätten för att häva faderskapet eller föräldraskapet. Det kallas för ifrågasatt föräldraskapspresumtion. Familjerätten gör en utredning för att rätt förälder ska fastställas för barnet.

 4. Assisterad befruktning

  Om kliniken är godkänd av Socialstyrelsen

  Om kliniken för den assisterade befruktningen är godkänd hos Socialstyrelsen kan du som lever i en parrelation och som har gjort en assisterad befruktning, fastställa faderskap eller föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst.
  Läs mer om hur du bekräftar faderskap eller föräldraskap via e-tjänst.

  Om kliniken inte är godkänd av Socialstyrelsen

  Om kliniken inte är godkänd av socialstyrelsen kan du kontakta familjerätten för att boka in ett besök. Till besöket ska du ta med handlingar som styrker den assisterade befruktningen, och ett skriftligt samtycke från partnern som inte fött barnet.

 5. Inflyttat barn

  Skatteverket meddelar socialnämnden om ett barn flyttar till Sverige och endast har en registrerad förälder. Barnets hemvist och moderns civilstånd bedöms och därefter kan familjerätten inleda en utredning gällande faderskap eller föräldraskap.

  Den kommun där barnet först folkbokfördes i Sverige ansvarar för utredningen.

 6. Därför är det viktigt att fastställa faderskap och föräldraskap

  I barnkonventionen framgår bland annat barnets rätt att så långt det är möjligt få veta vilka barnets föräldrar är.

  Syftet med att fastställa faderskap och föräldraskap är att säkra barnets rätt till

  • sitt biologiska ursprung
  • försörjning
  • arv.

  För barnet kan det även finnas ett intresse av att känna till sin bakgrund utifrån ett psykologiskt och medicinskt perspektiv.

 7. Kontakt

  Kontakta familjerättsenheten

  Under sommaren vecka 26 till 33 kommer det inte att vara någon telefonrådgivning och telefontid på torsdagar mellan klockan 15.00-16.00.

  Telefonrådgivning i familjerättsliga frågor

  Telefon 018-727 15 00

  Telefontider:
  Måndag 9.00–10.00
  Tisdag 9.00–10.00
  Torsdag 9.00–10.00 och 15.00–16.00
  Fredag 9.00–10.00

  Telefontider till administratör

  Telefon 018-727 15 00

  Måndag 9.00–11.00
  Tisdag 9.00–11.00
  Torsdag 9.00–11.00 och 15.00–16.00
  Fredag 9.00–11.00

  E-post

  scf.familjeratten@uppsala.se

  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Familjerättsenheten
  753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.