Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om ni är gifta blir maken automatiskt registrerad som far till barnet. Om ni inte är gifta utreder familjerättsenheten vem som är barnets far.

Syftet med utredningen är att fastställa vem som är far eller förälder till barnet. Det är först när faderskapet eller föräldraskapet är fastställt som barnet i juridiskt avseende har en pappa eller förälder.

Från 1 januari 2022 kommer det att bli en förändring när det gäller fastställande av fader- eller föräldraskap.

Föräldrar som är folkbokförda och som har bank-id kommer själva att kunna logga in på skatteverket.se och med hjälp av e-legitimation anmäla vem som är far eller förälder till barnet.

Det kan man göra de 14 första dagarna efter att barnet är fött därefter får man kontakta Familjerättsenheten för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

Digital föräldraskapsbekräftelse - MFoF

Med anledning av detta så slutar Familjerättsenheten med att ta emot föranmälan för barn som är beräknade från och med den 24 december 2021.

Om du är sambo, registrerad maka eller partner

Om ni föräldrar bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni bekräfta faderskapet eller föräldraskapet på familjerättsenheten.

Sammanboende föräldrar får handlingar för fastställande av faderskap hemskickade. Ni lämnar de uppgifter som behövs genom att logga in via länken nedan.

För de föräldrar som så önskar finns möjlighet att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap tidigast 2 månader innan barnet föds. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

Ni lämnar de uppgifter som behövs genom att logga in via länken nedan.

Bekräftelse av faderskap eller föräldraskap

Kopia av ID-handlingar bifogas i formuläret eller skickas med de undertecknade faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna tillbaka till familjerätten i bifogat svarskuvert.

I samband fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad för ert barn.

Läs mer om Gemensam eller ensam vårdnad på Skatteverkets webbsida 

Om du är ensamboende eller särbo

Föräldrar som inte bor tillsammans behöver kontakta familjerätten på 018-727 15 22 eller 018-727 15 00 för att boka tid för fastställande av faderskap.

Om det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är far till barnet utreder familjerättsenheten och kan även genomföra frivilliga DNA-analyser för att komma fram till vem som är far till barnet.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning ska du ange det i formuläret och bifoga dokument som styrker den assisterade befruktningen. Du kan bli kontaktad av familjerättsenheten vid behov av ytterligare utredning.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Gemensam eller ensam vårdnad, rättslig vägledning på Skatteverkets webbsida 

Kontakt

Telefontider:

Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30
Torsdag 9.00–11.30 och 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Telefon:
018-727 15 00
Besöksadress:
Kungsängsgatan 74
Postadress:
Uppsala kommun, Familjerättsenheten, 753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

  • Anhörigstöd nu även för unga

    Anhörigcentrum erbjuder sedan tidigare kostnadsfritt stöd till vuxna som hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller en demenssjukdom. Från och med januari 2022 kan även barn och ungdomar få stöttning.

  • Evenemang på internationella dagen mot våld mot kvinnor

    Hör bland annat journalisten Kerstin Weigl prata om sitt arbete med att dokumentera tio år av fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. Uppsala kommuns jämställdhetsråd och Stadsbiblioteket bjuder in till kväll för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november.

Kampanjer