Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Om ni är gifta blir maken automatiskt registrerad som far till barnet. Om ni inte är gifta utreder familjerättsenheten vem som är barnets far.

Syftet med utredningen är att fastställa vem som är far eller förälder till barnet. Det är först när faderskapet eller föräldraskapet är fastställt som barnet i juridiskt avseende har en pappa eller förälder.

Om du är sambo, registrerad maka eller partner

Om ni föräldrar bor tillsammans och är överens om att barnet är ert gemensamma ska ni bekräfta faderskapet eller föräldraskapet på familjerättsenheten.

Sammanboende föräldrar får under Covid-19 pandemin handlingarna för fastställande av faderskap hemskickade. Ni lämnar de uppgifter som behövs genom att logga in via länken nedan.

För de föräldrar som så önskar finns möjlighet att påbörja fastställande av faderskap/föräldraskap tidigast 2 månader innan barnet föds. Fastställandet färdigställs efter barnets födelse.

Ni lämnar de uppgifter som behövs genom att logga in via länken nedan.

Bekräftelse av faderskap eller föräldraskap

Kopia av ID-handlingar bifogas i formuläret eller skickas med de undertecknade faderskaps- eller föräldraskapshandlingarna tillbaka till familjerätten i bifogat svarskuvert.

I samband fastställandet av faderskapet eller föräldraskapet har ni möjlighet att anmäla gemensam vårdnad för ert barn.

Läs mer om Gemensam eller ensam vårdnad på Skatteverkets webbsida 

Om du är ensamboende eller särbo

Föräldrar som inte bor tillsammans behöver kontakta familjerätten på 018-727 15 22 eller 018-727 15 00 för att boka tid för fastställande av faderskap.

Om det råder osäkerhet eller oenighet om vem som är far till barnet utreder familjerättsenheten och kan även genomföra frivilliga DNA-analyser för att komma fram till vem som är far till barnet.

Assisterad befruktning

Har du blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige eller utomlands ska du bifoga dokument som styrker den assisterade befruktningen.

I samband med faderskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Gemensam eller ensam vårdnad, rättslig vägledning på Skatteverkets webbsida 

Kontakt

Telefontider:
018-727 15 00 eller 018-727 15 22
Måndag 9.00–11.30
Tisdag 9.00–11.30, 13.00–14.30
Torsdag 9.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.00
Fredag 9.00–11.30

Besöksadress:
Kungsängsgatan 74
Postadress:
Uppsala kommun, Familjerättsenheten, 753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

  • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

    Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

  • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

    Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

  • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

    Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

Se fler nyheter

Kampanjer