Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som har barn i åldern 0–6 år är välkommen till någon av Uppsalas sex familjecentraler. De ligger i olika stadsdelar för att finnas nära dig och ditt barn som bor i området.

  Familjecentralerna fungerar som en mötesplats och för rådgivning till dig som har barn i åldern 0-6 år (upp tills barnet börjar förskoleklass).

  Genom varje Familjecentral kan du komma i kontakt med

  • öppna förskolan
  • familjeenheter
  • barnmorskemottagning
  • barnhälsovård.

  Det kostar inget att besöka en familjecentral. Men om du bokar tid för till exempel ett läkarbesök kan du behöva betala.

 2. Vad familjecentralerna erbjuder

  Öppna förskolan

  Till öppna förskolan kan du komma och gå som du vill när det är öppet. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig. Du kan köpa fika till självkostnadspris. 

  Öppna förskolan samarbetar nära mödravårdscentralen (mvc) och barnavårdscentralen (bvc). Vissa dagar kommer sköterskor från mödravårdscentralen och barnavårdscentral, samt familjebehandlare från familjeenheterna till öppna förskolan. Du kan fråga dem om råd och boka tid för enskilda möten.

  På våren och hösten ordnar öppna förskolan babykaféer och föräldraträffar tillsammans med de andra verksamheterna.

  Familjeenheter

  Hos familjeenheterna kan du som förälder få  stöd genom samtal med en familjebehandlare.

  Familjebehandlarna håller också i föräldraträffar med teman som handlar om samspel och relationer. De arbetar under sekretess och all kontakt är kostnadsfri.
  Familjeenheterna

  Barnmorskemottagning

  Hos barnmorskemottagningen får du hjälp under graviditeten. Du kan vara med på träffar som barnmorskemottagningen har för blivande föräldrar. Du kan också få hjälp med graviditetstester och preventivmedel.

  Barnhälsovård

  Till barnhälsovården kan du komma för att kontrollera att ditt barn växer som det ska. Du kan också ställa frågor om ditt barn inte verkar må bra.

 3. Ekeby/Flogsta familjecentral

  På Ekeby/Flogsta familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

  Du kan träffa oss på Disponentvillans öppna förskola i Ekeby vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Disponentvillans öppna förskola (disponentvillanoppenforskola.uppsala.se)

  Familjeenheten Ling

  Ekeby Hälsocenter barnmorskemottagning och barnhälsovård (ekebyhalsocenter.se)

 4. Gottsunda familjecentral

  På Gottsunda familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen, barnhälsovårdscentralen och sfi för föräldralediga.

  Du kan träffa oss på Gottsunda öppna förskola Kristallen vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Du som är föräldraledig kan studera på Gottsunda familjecentral. Då går det bra att ha med sig sitt barn.

  Svenska för invandrare (sfi)

  Du som är föräldraledig kan studera svenska för invandrare (sfi) i familjecentralens lokaler. Det är lärare från Utbildnings- och jobbcenter som undervisar i sfi. 

  Gottsunda öppna förskola Kristallen (gottsundaoppenforskola.uppsala.se)

  Gottsunda familjeenhet

  Barnmorska Gottsunda vårdcentral (1177.se)

  Barnavårdscentral Gottsunda vårdcentral (1177.se)

  Sfi, svenska för invandrare (utbildningsochjobbcenter.uppsala.se)

 5. Liljeforstorg familjecentral

  På Liljeforstorg familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

  Du kan träffa oss på Liljeforstorgs öppna förskola vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Liljeforstorgs öppna förskola (liljeforstorgoppenforskola.uppsala.se)

  Familjeenheten Ling

  Capio, Liljeforstorg mödra- och barnhälsovård (capio.se)

 6. Nyby/Heidenstam familjecentral

  På Nyby/Heidenstam familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

  Du kan träffa oss på Heidenstams öppna förskola vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Heidenstams öppna förskola (heidenstamsoppenforskola.uppsala.se)

  Familjeenheten Ling

  Väla Hälsocenter, Nyby vårdcentral, mödra- och barnhälsovård (1177.se)

 7. Stenhagen familjecentral

  På Stenhagen familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

  Du kan träffa oss på Stenhagens öppna förskola vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Stenhagens öppna förskola (stenhagenoppenforskola.uppsala.se)

  Familjeenheten Ling

  Flogsta vårdcentral, barnmorskemottagning och barnhälsovård (1177.se)

 8. Sävja familjecentral

  På Sävja familjecentral samarbetar öppna förskolan, familjeenheten, mödravårdscentralen och barnhälsovårdscentralen.

  Du kan träffa oss på Sävja öppna förskola vissa dagar och tider. Du kan också besöka våra enskilda verksamheter.

  Sävja öppna förskola (savjaoppenforskola.uppsala.se)

  Sävja familjeenhet

  Capio barnavårdscentral Sävja (capio.se)

  Capio Barnmorskemottagning Sävja (capio.se)

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Vuxenvandra under valborg

  Både 29 och 30 april rör sig många ungdomar runtom i Uppsala. Därför behöver vi vara fler vuxna som vistas utomhus. Vill du göra en insats för att skapa trygghet för ungdomar i Uppsala? Vuxenvandra tillsammans med Uppsala ungdomsjour på valborg!

 • Är du vårt nästa familjehem? Delta i digital informationsträff och få svar på dina frågor

  Har du en trygg livssituation och vill göra en insats för ett barn eller ungdom? 25 april kan du delta på en av våra digitala informationsträffar. På träffen får du lära dig mer om vad det innebär att vara familjehem och jourhem. Kanske är det just din familj vi söker.

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.